Hvor går man når man ikke har fastlege?

Hvordan finne en god fastlege?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Kan man bestille time hos lege som ikke er fastlege?

Man har ikke egentlig rett på å komme til en annen fastlege enn sin egen. Så i prinsippet må du da dra hjem til kommunen der du har fastlege. Man kan ellers høre med legevakten.

Kan man kontakte fastlege?

Fastlegen kan tilby kontakt med legekontoret, e-konsultasjon, timebestilling, videokonsultasjon og fornying av resept. Finn mer informasjon om fastlegen på Helsenorge.

Hvor går man når man ikke har fastlege? – Related Questions

Kan man snakke med fastlegen på telefon?

E-konsultasjon

Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn. Dette kalles «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte.

Hvor mye koster det å ringe fastlegen?

Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time. Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten. Det er samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117.

Når skal man ringe 116117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Når begynner man å betale hos legen?

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år.

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Kan man sende SMS til fastlege?

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som deltar i utprøving av tjenester på Helsenorge, kan du få og sende meldinger til dem. Du får varsel om nye meldinger på SMS eller e-post, slik at du vet når du skal logge inn.

Når skal jeg kontakte lege?

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlegen. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Hvor mye koster det å gå til legen?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Hvem ringer man når man ikke har fastlege?

Ring legevakten på 116 117

Legevakten er døgnåpen, og tilbyr hjelp ved akutt sykdom, skader og kriser. Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Når skal man ringe 116117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

140 000 nordmenn står på ventelister der estimert ventetid er mellom 1 og 4 år. Og nesten 40 000 innbyggere har meldt overgang til fastleger der man må regne med å vente i 4 år eller lenger.

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Er det gratis å ringe ambulanse?

Ambulanse. I nødstilfeller er ambulansetransport og ambulanseflyvninger til sykehus gratis innenfor Norge.

Hva skjer hvis man ringer 112 ved en feil?

Du skal ikke bekymre deg. Det at du ringte nødetaten en gang ved et uhell vil ikke få noen konsekvenser. Hvis du er bekymret og tenker mye på dette, så vil jeg råde deg til å snakke med foreldrene dine eller en voksen du stoler på.

Kan 113 spore deg?

Med Hjelp 113 har du alle nødnummer samlet på ett sted i tillegg til andre viktige nummer. Den viser koordinatene dine og hvor nærmeste hjertestarter befinner seg til enhver tid.

Hvor fort kommer ambulansen?

Tiden det tar fra du ringer nødnummeret til ambulansen kommer kan variere fra under 10 minutter til over en halvtime i landets kommuner.

Leave a Comment