Hvor kan jeg få gratis mat?

Frelsesarmeen og Blå Kors er organisasjoner som har flere matstasjoner i de største byene i Norge. Det finnes nå også en app du kan laste ned på mobilen som viser steder der de gir ut gratis mat. Dette kan være matbutikker, restauranter og cafeer. Appen heter To good to go.

Hvem deler ut mat i Oslo?

Matsentralen Oslo er Norges aller første matsentral, og har siden 2013 omfordelt mer enn 6000 tonn mat til ideelle organisasjoner i Oslo og omegn.

Hvem hjelper Frelsesarmeen?

Om Frelsesarmeen

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Hvor kan jeg få gratis mat? – Related Questions

Hva tjener en offiser i Frelsesarmeen?

En annen grunn som trekkes fram er alle forsakelsene det innebærer å være offiser i Frelsesarmeen. Her kommer også lønnsforholdene inn. En nyutdannet offiser tjener i dag mellom 140 000 og 150 000 kroner.

Er Frelsesarmeen og Fretex det samme?

Fretex er en del av Frelsesarmeen og bidrar med klær og andre varer. Fretex har sorteringsanlegg for brukte klær og har stor kapasitet til å på kort varsel sortere ut og levere det som etterspørres.

Hvem leder Frelsesarmeen?

Frelsesarmeen
LederGeneralen
Ansatte2 826
Antall medlemmer17 193 aktive offiserer, 9 304 pensjonerte, rundt 107 000 andre ansatte (2014).
LandStorbritannia

Hvor får Frelsesarmeen penger fra?

Frelsesarmeen får i dag inntekter fra gaver, offentlig støtte, eiendomsdrift og selskapet Fretex. Fretex-gruppen driver ikke bare med brukte klær og møbler, men har også en rekke prosjekter for personer på atføring.

Er Frelsesarmeen privat?

Frelsesarmeen er en privat, ideell organisasjon med et tydelig verdigrunnlag i tilbyr med mennesker. Frelsearmeens rusomsorg har drevet behandlingssenter i Stavanger siden 2001. Behandlingssenteret holder til i Auglendsdalen på Åsen i Stavanger. Sentrumsnært med gode bussforbindelser, og med fine turområder i nærheten.

Hva tar Frelsesarmeen imot?

Vi tar gjerne imot:
  • Klær og sko til dame, herre og barn.
  • Tilbehør som belter, smykker, og vesker.
  • Lette tekstiler inkludert duker, gardiner, sengetøy og håndklær.

Kan man gi sengetøy til Fretex?

I Fretexboksene, i Fretexposen på Posten og i alle Lindex-butikker kan du donere klær, sko, belter, gardiner, sengetøy og alt annet av tekstiler og tilbehør. Du kan også levere klær i Fretexbutikkene.

Kan man levere ødelagte klær til Fretex?

«Hele/brukbare OG ødelagte klær og andre tekstiler kan leveres i UFF- og Fretex-containere rundt i byen, eller til en mini-/gjenbruksstasjon» står det der.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
  • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kaster man gammelt undertøy?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Hvor kaster man gammelt sengetøy?

Tekstiler, klær og sko
  1. Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  2. Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Hva er en moderne avfallsløsning?

Leave a Comment