Hvor kan man finne fossiler i Norge?

Det finnes fossiler i flere områder på fastlandet i Norge og på kontinentalsokkelen, og svært mange på Svalbard. Store deler av resten av landet består av grunnfjell og omdannede bergarter fra den kaledonske fjellkjeden, og er nesten uten fossiler (se Geologi og landformer i Norge).

Hvilke typer fossiler har vi?

Fossiler er rester, avtrykk eller spor etter noe som tidligere har levd. Fossiler kan være deler av selve organismen, slik som skjelett, tenner eller pollen, eller det kan være avtrykk av den. En tredje type er sporfossiler, for eksempel fossiliserte fotspor eller avføring.

Hvor finner man fossiler i Oslo?

Et unikt område og det stedet i Nord Europa man finner flest fossiler. Slemmestadområdet har spesielle fjell, knauser, svaberg og veiskjæringer. Her finnes fossiler av utallige dyr som levde i havet som dekket området for en halv milliard år siden, og spennende bergarter fra vulkanutbrudd og havbunn.

Hvor kan man finne fossiler i Norge? – Related Questions

Når sank Oslofeltet?

I slutten av den store nedisingen, for ca. 542–488 millioner år siden (kambrium), ble Oslofeltet liggende under vann, og et yrende liv av marine organismer oppstod.

Hva er spesielt med Oslofeltet?

Oslofeltet er spesielt interessant fordi vi her finner mange forskjellige typer av bergarter på et begrenset område som har en meget interessant og variert geologisk historie. Vi har prekambriske bergarter og godt bevarte fossilførende sedimentære lag fra kambrium, ordovicium og silur.

Hvordan undersøkes fossiler i dag?

For å undersøke fossiler brukes både det blotte øye og en rekke ulike mikroskoper og røntgen. I tillegg til at fossiler brukes til å forstå evolusjon og økologi gjennom tidene, brukes de også til å forstå hvordan ulike organismer har reagert på klimaendringer, havnivåendringer og platetektonikk.

Hvordan daterer man fossiler?

Ein kan få absolutt datering ved å telje årringar på trestammer, kalla dendrokronologi eller varv i istidssediment. Den sistnemnde metoden kan nyttast nøyaktig tilbake til kring 15 000 år sidan. Absolutt datering er ofte basert på radioaktive isotopar i bergartar, mineral og fossil.

Hvem jobber med fossiler?

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler. Paleontologi er en videreutdanning for geologer og biologer. Som paleontolog kan du spesialisere deg innen områder som mikropaleontologi, der man tar i bruk mikroskop for å se fossilene, og palynologi, hvor du studerer fossile pollen og sporer.

Hvordan fossiler blir til?

Fossiler kan dannes på flere forskjellige måter (se diagrammet «forskjellige typer fossiler»), men enkelt forklart dannes et fossil når et dyr begraves i sediment, eller synker ned i oksygenfattig væske rett etter at det har dødd.

Hva er dårlig med fossil energi?

Forbrenning av fossile brensler frigjør rundt 21 milliarder tonn karbondioksid hvert år. Ved at de kommer som tillegg til de utslipp som inngår i det naturlige kretsløpet, bidrar de til en økning av karbondioksidinnholdet i atmosfæren.

Hva er ulempen med fossile brensler?

Ulemper med fossilt brensel:

Øker temperaturen på jorda. Bidrar til lokal luftforurensing. Bidrar til sur nedbør. Er ikke en fornybar ressurs vi kommer til å gå tom for.

Har dinosaurer eksistert?

Dinosaurer er en stor gruppe krypdyr som oppstod for om lag 240 millioner år siden, i triasperioden. Dinosaurer som ikke kunne fly var viktige firbeinte landdyr i jordas middeltid, særlig i tidsperiodene jura og kritt. De varierer svært mye både i størrelse, utseende og levesett.

Har man funnet dinosaurer i Norge?

På det norske fastlandet er det ikke funnet dinosaurer. Dette er fordi alle bergartene er eldre enn de eldste dinosaurene. Dinosaurer har sikkert levd i Norge, men de avsetningene som er så unge at de kunne inneholde dinosaurfossiler er skuret bort av vann, vind og isbreer.

Finnes dinosaurer i Norge?

Fossiler på Østlandet

Eneste mulige stedet å finne rester etter dinosaurer i fastlands-Norge er et lite område på Andøya i Nordland, sier Hurum til forskning.no. Mye av landet vårt består i dag av fjell der det nesten ikke finnes noen fossiler.

Hvilket dyr er nærmest dinosaur?

At fuglene er dinosaurenes nærmeste slektninger, har vært en sterk vitenskapelig teori i lengre tid. Dokumentasjonen har så langt vært likheter mellom skjelettene til fugler og dinosaurer.

Hvilken dinosaur kan fly?

Pterodactylus
Klasse:Krypdyr
Orden:Flygeøgler
Familie:Pterodactylidae
Habitat:

Hvor traff kometen som drepte dinosaurene?

For rundt 66 millioner år siden traff en meteoritt med diameter på 10 kilometer Chicxulub i Mexicogolfen. Sammenstøtet var så voldsomt at det førte til en masseutryddelse der 75 prosent av alt liv på jorden forsvant, deriblant dinosaurene – som igjen åpnet nye muligheter for pattedyrene.

Leave a Comment