Hvor kan man kaste elektronikk Trondheim?

Alle kommunale gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall.

Hvor kan jeg levere farlig avfall?

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig. Du kan levere farlig avfall til gjenbruksstasjonene og minigjenbruksstasjonene våre. Vær oppmerksom på at noen stasjoner ikke kan ta imot alle typer farlig avfall.

Hva er farlig avfall Trondheim?

Farlig avfall kan være
 • Batterier.
 • Blekemidler, klor, salmiakk.
 • Bil- og båtpleiemidler.
 • Emballasje for farlig avfall.
 • Hele lyspærer og sparepærer.
 • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
 • Kvikksølvtermometer.
 • Lysrør (legges i orginalemballasje og plasseres ved siden av boksen.)

Hvor kan man kaste elektronikk Trondheim? – Related Questions

Hva kan kastes i rød boks?

Hva skal den røde boksen brukes til? I boksen skal det samles farlig avfall. Det kan være lyspærer, malingsrester, batterier, rengjøringsmidler, spraybokser osv. Småelektronikk som mobiltelefoner og blinkesko skal sorteres som farlig avfall.

Hva er brannfarlig avfall?

Brannfarlig avfallavfall som kan forårsake brann eller eksplosjon. Giftig avfallavfall som kan medføre forgiftninger, alvorlige sykdommer eller død. I noen tilfeller kan det ta svært lang tid før kroppen blir skadet, f. eks ved kontakt med asbest eller PCB.

Hva skal kastes i farlig avfall?

Rengjøringsmidler. Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall.

Hva er grovavfall Trondheim?

Grovavfall er avfall som ikke får plass i dunkene dine eller ting som du vil gi til ombruk. Veilederen forteller hva og hvor mye vi henter, samt hvor tungt avfallet kan være. Plassere avfallet ved kjørbar vei den dagen du har bestilt henting. (Vi henter ikke inne i carport eller garasje.)

Hva skal i Rødboksen?

Slik bruker du den
 • Avfallet som skal legges i boksen er farlig avfall som for eksempel batterier, lyspærer, spraybokser, malingsrester, småelektronikk etc.
 • Den røde boksen tar du selv med til gjenvinningsstasjonen og leverer avfallet som er samlet i den.
 • Deretter tar du rødboksen med hjem og bruker den på nytt.

Er det gratis å levere farlig avfall?

Husholdningskunder kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis per år. I tillegg til dette kan du levere inntil 500 kg PCB-vinduer gratis per år. Leveres til gjenvinningsstasjoner – også den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i sentrum.

Hva er gratis å kaste BIR?

laget av plast, som vaskebøtter, hagemøbler og akebrett. Slike ting skal kastes som restavfall. mengder emballasje som kan gjenvinnes til ny plast. Den er gratis å levere, og når du kildesorterer ut emballasjen vil restavfallsmengden din bli mindre.

Hva defineres som farlig avfall?

Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr.

Hvor mye koster det å levere avfall?

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner
VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 400 – 600 kilo910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 – 200 kilo100,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 – 400 kilo300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 – 600 kilo500,00 kr

Er det gratis å kaste trevirke?

Det er gratis å levere farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, PCB-vinduer, eternitt, maling/lakk/beis, bilbatterier og kjemikalier.

Hva er forskjellen på avfall og søppel?

Søppel er avfall som ikke er håndtert på en forsvarlig måte. Å anbringe eller etterlate avfall på uegnet sted blir kalt forsøpling. Avfallet stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall).

Hva er gratis å kaste på Ivar?

Dette kan du levere gratis

Farlig avfall: For eksempel maling, white spirit, brannslukningsapparater, elektrisk og elektronisk avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Hvor kan jeg kaste stekepanne?

Gryter og panner leveres som metall på gjenvinningsstasjonen. Det er bare emballasje av metall, og ikke produkter av metall, som sorteres som glass- og metallemballasje.

Hvor kan man kaste tomme spraybokser?

Sorteres som Farlig avfall i

Lever alle spraybokser som farlig avfall, for å være på den sikre siden. Svært mange spraybokser inneholder farlige stoffer, men alle er ikke merket med faremerker. På mottakene er det fageksperter som sørger for at sprayboksene blir håndtert riktig og forsvarlig videre.

Hvor kan man kaste tallerkener?

Porselen, keramikk og krystall kastes i Ikke brennbart på gjenvinningsstasjonen. Drikkeglass og tallerkener kastes i Ikke brennbart på gjenvinningsstasjonen. Ildfaste former kastes i Ikke brennbart på gjenvinningsstasjonen.

Hvor kaster man brukte lightere?

Lightere (engangs-) sorteres som restavfall.

Leave a Comment