Hvor kan man kaste søppel i Oslo?

Privatpersoner. Oslobeboere kan levere eget husholdningsavfall inntil 20 ganger per år på Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad, uten ekstra kostnad.

Hvem henter søppel i Oslo?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Hvor kan jeg kaste sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor kan man kaste søppel i Oslo? – Related Questions

Hvor kan man kaste undertøy?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Hvor kaster jeg ødelagte tekstiler?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor skal man kaste tekstilavfall?

Små mengder skitne og ødelagte klær og tekstiler er greit, men ikke store mengder. Vi anbefaler å sjekke informasjonen kommunen du bor i gir på nettsidene sine om hvor hvordan forskjellig tekstilavfall skal leveres og behandles eller på www.sortere.no.

Hva kan man kaste i søpla?

Dette kan du kaste i restavfallsdunk hjemme:
  • Tilgriset emballasje av både plast og papir.
  • Bakepapir og matpapir.
  • Snus og sneiper.
  • Bind, tamponger.
  • Bomull, plaster og gasbind.
  • Barnebleier og voksenbleier.
  • Tilgrisete og ødelagte klær, sko og tekstiler.
  • Hundeposer og kattesand.

Hva kan man kaste på Haraldrud?

Du kan nå levere metall, trevirke, elektriske artikler, gips, papir, og alle andre typer avfall – pluss hageavfall fra våren.

Skal du kaste alle rester av fast stoff etter forsøk i restavfallet?

stoffene som blir igjen etter forsøk kan kastes som restavfall forutsatt at mengden stoff er mindre enn 1 % av det samlede avfallet. mengder kan suges opp i tørkepapir og kastes som restavfall. Større mengder leveres til destruering.

Hvor skal man kaste deodorant?

Deodoranter, tomme i plast sorteres som plastemballasje.

Hvor kaster man Shampoo?

Tomme sjampo-, balsam-, såpe- og lotion-flasker? Disse sorteres som plastemballasje. Det gjelder også pumpeflasker. De har ofte en liten stålfjær i seg, men den klarer man å skille vekk senere.

Hvor kaste deodorant spray?

Sorteres som Farlig avfall i

Lever alle spraybokser som farlig avfall, for å være på den sikre siden. Svært mange spraybokser inneholder farlige stoffer, men alle er ikke merket med faremerker. På mottakene er det fageksperter som sørger for at sprayboksene blir håndtert riktig og forsvarlig videre.

Hvor kaster man gammel parfyme?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor skal man kaste tomme tannkremtuber?

Sorteres som Plastemballasje i

Klem ut så mye du klarer fra tannkremtuben og ta gjerne av hele korken slik at du får skvist ut til en siste tannpuss. Da er tannkremtuben klar for sortering. Et annet triks er å klippe tuben i to og bruke tannbørsten for å få ut restene.

Hvor skal tomme hårspray flasker kastes?

Hårspray: De fleste spraybokser inneholder både helse- og miljøfarlige stoffer, og skal derfor alltid leveres på nærmeste miljøstasjon.

Hvor kaster man gammel neglelakk?

Både neglelakk og neglelakkfjerner må nemlig kastes med annet farlig avfall. Det finner du på de fleste avfallsstasjoner.

Hvor skal man kaste gamle sko?

Sko (slitte som ikke er egnet for gjenbruk) sorteres som restavfall.

Hvor skal krem på boks kastes?

Krem på boks sorteres som glass- og metallemballasje.

Hvor kaster man vinflasker?

Vinflasker (uten pant) sorteres som glass- og metallemballasje.

Leave a Comment