Hvor kaste metall Trondheim?

Alt av glass- og metallemballasje kan kastes i glass- og metallbeholderen. Merk at andre glass- og metallprodukter ikke skal kastes her, men i restavfall eller hos gjenvinningsstasjonen.

Hvor kan jeg kaste glass og metall Trondheim?

Trondheim Renholdsverks returpunkt er plassert rundt omkring i alle bydelene; ofte ved butikker, parkeringsplasser eller bensinstasjoner. Her kan du levere glass– og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering av farlig avfall.

Hvor kan jeg kaste glass og metall?

BIR har satt ut returpunkt for glass og metallemballasje på sentrale steder som i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre. På enkelte returpunkt finner du også containere for plastemballasje og papiravfall også. Returpunktene skal kun benyttes av husholdningskundene.

Hvor kaste metall Trondheim? – Related Questions

Er det gratis å kaste metall?

Flere aktører kan gi avslag i pris eller ønske å kjøpe deler av avfallet. Ved innlevering kreves det da oftest at avfallet er helt rent og ikke blandet med annet avfall. Avfall dette gjelder er blant annet metall (jern, aluminium, kobber, messing, bly, sink osv), bølgepapp og plastfolie.

Kan man kaste metall i restavfall?

Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Emballasjen må være tom når den sorteres. Produkter som er laget av metall, for eksempel gryter, kniver og tørkestativ, leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Metallemballasje som har inneholdt farlige stoffer, leveres som farlig avfall.

Kan man kaste kjeler i glass og metall?

Gryter og panner leveres som metall på gjenvinningsstasjonen. Det er bare emballasje av metall, og ikke produkter av metall, som sorteres som glass– og metallemballasje.

Hva kan ikke kastes i glass og metall?

Verken porselen, steintøy, ildfaste former, krystallglass eller speil skal i beholderen for glass-og metallemballasje. Det er fordi de kan inneholde bestanddeler som ødelegger for gjenvinningsprosessen.

Kan man kaste glass i container?

Papir, plast, glass, metall, klær, leker, tre etc., alt kan gå samme vei. Elektrisk avfall og farlig avfall skal ikke under noen omstendigheter kastes i blandet avfall, det vil koste deg dyrt. Også gips, sponplater og dekk må kastes separat.

Hvilken søppel skal glass?

Knuselig produkter av glass, steintøy, porselen og keramikk, sorterer du ikke sammen med glassemballasjen. Disse har en annen sammensetning og kan ødelegge for gjenvinningen av glassemballasjen. Produkter av glass, porselen og keramikk som er ødelagt, kastes i restavfallet. Brukbare produkt kan du gi bort eller selge.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
  • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor kaster man vinflasker?

Vinflasker (uten pant) sorteres som glass- og metallemballasje.

Hvor skal man kaster potetgullposer?

Potetgullposer sorteres som plast eller restavfall.

Hvor kaster man kaffekopper?

Kopper, glass, ildfaste former og lignende kan inneholde krystall, keramikk, eller andre stoffer som ødelegger for gjenvinningsprosessen for glassemballasje. Derfor skal knuste kopper og glass som ikke er emballasje kastes i restavfallet.

Hvordan skal eggekartong sorteres?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal man kaste pizzaesker?

Også hun sier at hvis det er fett eller søl på pizzaesken, så skal den i restavfallet. – Er pizzaesken er ren, kan den kastes i papiravfallet. Er den derimot tilsmusset av fett og matrester skal den sorteres som restavfall, sier hun.

Hvor skal gamle bøker kastes?

Bøker med stiv perm/innbundet kastes i restavfallet. Du kan rive ut innholdet og kaste det i papir.

Hvor kaster man tomme hårspray?

Hårspray: De fleste spraybokser inneholder både helse- og miljøfarlige stoffer, og skal derfor alltid leveres på nærmeste miljøstasjon.

Hvor kaster man gammel neglelakk?

Både neglelakk og neglelakkfjerner må nemlig kastes med annet farlig avfall. Det finner du på de fleste avfallsstasjoner.

Leave a Comment