Hvor kaster man klær Trondheim?

Trondheim Renholdsverks returpunkt er plassert rundt omkring i alle bydelene; ofte ved butikker, parkeringsplasser eller bensinstasjoner. Her kan du levere glass- og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering av farlig avfall.

Hvor kan jeg kaste restavfall?

Restavfallet er det avfallet som blir igjen når du har sortert alt du har mulighet til der du bor. Det som er for stort til å kastes i restavfallposen hjemme, leverer du til gjenvinningsstasjon.

Hvor kan man hive glass?

BIR har satt ut returpunkt for glass og metallemballasje på sentrale steder som i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre. På enkelte returpunkt finner du også containere for plastemballasje og papiravfall også. Returpunktene skal kun benyttes av husholdningskundene.

Hvor kaster man klær Trondheim? – Related Questions

Kan man hive papp i restavfall?

Ikke kast dette i papirdunk:

matrester kastes i restavfallet. Brun papp og bølgepapp leveres på gjenvinningsstasjonen. Bøker med stiv perm/innbundet kastes i restavfallet. Du kan rive ut innholdet og kaste det i papir.

Kan man kaste bøker i papiravfall?

Pocketbøker med myke permer kan kastes i papiravfall, mens innbundet bøker skal i restavfallet.

Kan glass hives i restavfall?

Sorteres som Restavfall eller Glass i

Mindre glass pakkes inn og kastes i restavfallet. Større glass leverer du til gjenvinningsstasjonen. Dette gjelder glass fra bilder, drivhus, speilflater og lignende.

Hvor kan man hive elektronikk?

Alle kommunale gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall. Dette er helt gratis for deg som forbruker. Noen steder skal større EE-produkter som kjøleskap og frysere leveres til de store gjenbruksstasjonene, og mindre elektroniske og elektriske gjenstander til minigjenbruksstasjonene.

Hva er lov å hive i restavfall?

Dette kan du kaste i restavfallsdunk hjemme:
  • Tilgriset emballasje av både plast og papir.
  • Bakepapir og matpapir.
  • Snus og sneiper.
  • Bind, tamponger.
  • Bomull, plaster og gasbind.
  • Barnebleier og voksenbleier.
  • Tilgrisete og ødelagte klær, sko og tekstiler.
  • Hundeposer og kattesand.

Hvor skal man hive isopor?

En gang i tiden kunne vi kaste isopor sammen med plastemballasje. Det er det slutt på. På grunn av skjerpede krav fra gjenvinningsanleggene må isopor heretter leveres til gjenvinningsstasjonen eller kastes i restavfallet.

Hvor kaster man isopor i Trondheim?

fasit: Isopor skal kastes i beholderen for restavfall. Større mengder isopor kan leveres i egen container ved Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Er Styrofoam og isopor det samme?

Hva er EPS? Isopor og Styrofoam er begge typer av EPS – og består av Ekspandert Polystyren (EPS) som lages av petroleum og 98 prosent luft.

Kan isopor brenne?

Ikke fyr i peisen med dette

Følgende kan utløse giftige gasser ved forbrenning: Melke- og eggekartong. Isopor.

Kan isopor resirkuleres?

I tillegg til at den består av veldig mye luft, er den statisk, klistrer seg fast på anleggene og lar seg ikke sorteres ut og gjenvinnes.

Hva er forskjellen på EPS og XPS?

XPS kan sies å være storebroren til EPS. Forskjellen er at XPS plater tåler langt høyere trykk og absorberer mindre fuktighet. Ved isolasjon av konstruksjoner som må tåle stort trykk, for eksempel i grunnmur, benyttes som regel XPS isolasjon. Mens EPS tåler et trykk på 80 kg per m2 så tåler XPS 200 kg per m2.

Er det farlig å puste inn Glava?

Glava glassull er ikke giftig verken ved innånding, svelging eller kontakt med hud eller øyne ved normal montering og bruk. Ved første gangs oppvarming til over 175 °C frigjøres blant annet formaldehyd- og ammoniakkgasser som kan være helseskadelige. Hensiktsmessig verneutstyr må benyttes.

Er ny isolasjon bedre enn gammel?

Skal du skifte utvendig kledning på huset ditt, kan det være smart å etterisolere samtidig. Da forbedrer du isolasjonsevnen og hindrer at varmen lekker ut. Det gir lavere energiforbruk. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å skifte ut gammel isolasjon med ny som har bedre isolasjonsevne.

Hva isolerer best av isopor og Glava?

isopor isolerer like god som 10 cm. glava. Noen sier også at trykkbestandig isopor isolerer enda bedre, inntil 3 ganger så godt som glava.

Når skal man ikke bruke dampsperre?

Så i nye hus kan du som hovedregel ikke unngå dampsperre. Nye hus er typisk isolert med 3-500 mm isolasjonsmateriale (for eksempel mineralull), og det er avgjørende for valget av dampsperre. Som en tommelfingerregel heter det at du skal bruke en dampsperre hvis du isolerer med mer enn 200 mm i veggene og taket.

Leave a Comment