Hvor lang er den lengste fjorden i Norge?

Den store Sognefjorden brer seg utover i et stort område av Vestlandet. Norges lengste fjord er hele 204 kilometer lang, og huser en rik kultur og fantastisk natur.

Hva heter de tre lengste fjorder i Norge?

De lengste fjordene
  • Sognefjorden – 204 km – Vestland (Målepunkt: Solund-Skjolden)
  • Hardangerfjorden – 183 km – Vestland (Målepunkt: Huglo-Odda)
  • Trondheimsfjorden – 126 km – Trøndelag (Agdenes-Steinkjer)
  • Porsangerfjorden – 123 km – Troms og Finnmark (Brennelv-Sværholtklubben)

Hva er Norges lengste og dypeste fjord?

Sognefjorden er også Norges klart dypeste fjord med dybde på 1303 meter utenfor munningen av Vadheimsfjorden. Fjordenes lengde er målt fra botnen av fjordens innerste arm og ut til en linje midt mellom ytterste punkt på hver side av munningen, enten det ligger på fastlandet eller på øyer.

Hvor lang er den lengste fjorden i Norge? – Related Questions

Hvilken fjord er verdens lengste?

Verdens lengste fjord er Scoresbysund på 350 km på Grønland. De norske fjordene er også blant verdens lengste. Sognefjorden er verdens nest lengste fjord, og den lengste åpne fjorden uten isbreer.

Hvor lang er verdens lengste fjord?

Scoresbysundet (Kangertittivaq) i Østgrønland er verdens lengste fjord, 350 km lang. Den er også, med sine fjordarmer, verdens største fjordkompleks. I tillegg er den en av verdens dypeste fjorder, med største dybde på over 1 500 meter.

Hvor dyp er fjorden?

Den ytre delen av fjorden (ved Losna og Sula) har en markert terskel med dybder på 100 til 200 meter, der stiger fjordbunnen brått fra 1200 meters dyp til omkring 100 meter. I Sognesjøen er det flere små trau (med dyp ned til 400-500 meter) med terskler mellom.

Hvilken fjord er med sine 183 km Norges nest lengste og verdens tredje lengste?

Hardangerfjorden er Norges nest lengste fjord og verdens tredje lengste der den strekker seg 183 km inn i landet. Den begynner ved lave svaberg langs Nordsjøen og skjærer seg inn til Europas største høyfjellsplatå og Nordens sydligste jøkel. Fjorden er omgitt av over 1000 m høye fjell.

Hva er den lengste tunnelen i Norge?

Lærdalstunnelen er verdens lengste tunnel, med en toatallengde på 25 kilometer. Denne tunnelen er utstyrt med opphengssystemer og kabelstiger fra Øglænd System. Kjøreturen gjennom den 25 km lange tunnelen er blitt gjort enklere, da det finnes en stor hall hver sjette kilometer.

Hvor dyp er Trondheimsfjorden?

Trondheimsfjorden – mørk, dyp og artsrik

Kommunene Agdenes, Ørland, Rissa, Orkdal, Skaun, Melhus, Trondheim og Malvik ligger rundt fjorden. Med en maksdybde på 617 meter og en gjennomsnittsdybde på 165 meter går Trondheimsfjorden inn under naturtypen «Spesielt dype fjorder».

Er det hai i Trondheimsfjorden?

Svarthå er en av småhaiene som er vanlig i Trondheimsfjorden. De fleste ligger på rundt 200-300 gram og forsyner seg grådig av alt en sportsfisker serverer. Kveita har tatt seg opp i Trondheimsfjorden de siste årene. Her et eksemplar på 3,6 kilo.

Hvor høyt er Trondheim over havet?

Trondheim
Trondheim kommune Tråanten tjïelte
Kommunenr.5001
MålformNøytral
KommuneblomstNyperose
Høyeste toppKråkfjellet (816,7 moh.)

Hva heter den lengste fjorden i Trøndelag?

Trondheimsfjorden er en fjord i Trøndelag. Den er 130 kilometer lang, målt fra Agdenes fyr til Hjellbotn, og er med det den tredje lengste fjorden i Norge. Fjordens dypeste punkt på 578 meter ligger ved Selva i Agdenes.

Hva heter Danmarks lengste fjord?

Mariager Fjord er Danmarks lengste fjord, 36 kilometer lang. Den befinner seg på Jylland, skjærer inn fra Ålborg bukt i Kattegat og er seilbar for mindre skip til byene Hadsund, Mariager og Hobro. Fjorden kan krysses på en vei- og jernbanebro ved Hadsund. Mariager Fjord er sørgrense for landskapet Himmerland.

Hvor dyp er Geirangerfjorden?

Geirangerfjorden er ein av Norges mest besøkte attraksjonar og strekk seg 15 km mellom Hellesylt og Geiranger. Den er nær 260 meter på det djupaste, mens fjella rundt strekk seg opp mot 1600-1700 meter over havet.

Hva heter den vakreste fjorden i Norge?

Nærøyfjorden er den vakreste, smaleste og mest kjente avstikkeren fra Sognefjorden. Som Geirangerfjorden er også Nærøyfjorden på UNESCOs Verdensarvliste, og den er av naturlige årsaker en av de mest populære fjordene når det kommer til cruisefart.

Er fjord og hav det samme?

Fjorder er en u-formet dal som havet har inntatt. En fjord er altså en dyp smal hav– eller innsjørenne. Stedet der fjorden går ut i havet kalles for munning.

Hvorfor heter det Geiranger?

Historie. Navnet kommer trolig av norrønt geirr som betyr spyd og angr som betyr fjord, slik at Geiranger opprinnelig kan være navnet på selve fjordarmen. Fra gammelt sa folk i bygda «Gjårångjin».

Leave a Comment