Hvor lang er Kystriksveien?

Kystriksveien er Fylkesvei 17 fra Steinkjer til Bodø, samt tilstøtende områder/øyer. Veien er på hele 650 km, går gjennom 21 kommuner og to fylker. Det er seks ferger på strekningen. For å få mest mulig ut av turen anbefaler vi minst fem dager på ruta.

Hvor bør man stoppe på Helgelandskysten?

Man sier gjerne at Helgelandskysten stopper ved Ørnes i Meløy, men turistveien langs Fylkesvei 17 fortsetter helt opp til Bodø. Da passerer den også Saltstraumen og det som muligens er landets flotteste utedo (ved kommunegrensen mellom Gildeskål og Meløy).

Hvor går riksvei 17?

Fylkesvei 17 (Fv17), også kalt Kystriksveien går mellom Asp, 7 km nord for Steinkjer i Trøndelag, og Løding i Nordland fylke, 16 km øst for sentrum i Bodø, der den møter riksvei 80. Veien følger hovedsakelig kysten av Trøndelag og Nordland og er kjent for sine mange turistattraksjoner.

Hvor lang er Kystriksveien? – Related Questions

Hvor begynner Kystriksveien?

Kystriksveien starter i Steinkjer i Trøndelag og snor seg opp langs Namdalskysten og Helgelandskysten, før den etter 650 kilometer ender i Bodø. På veien passerer du høye fjell, fiskevær og kritthvite strender …

Hvem eier riksvei?

På de norske riksveiene er det staten som dekker utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift samt utgifter til ekspropriasjon av eiendom for å utføre de nevnte oppgavene. Riksveiene i Norge administreres av Vegdirektoratet.

Hvor går riksvei 7?

Riksvei 7 (Rv7) er en vei som går mellom Hardangerbrua i Ullensvang og Hønefoss i Ringerike, den er en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet og går over Hardangervidda og gjennom Hallingdal.

Hvor går riksvei 22?

Riksvei 22 (Rv22) går mellom Hvam i Lillestrøm og Øra i Fredrikstad. Veiens lengde er 117,3 km, hvorav frem til 2019 35,8 km i Akershus og 81,5 km i Østfold.

Hvor starter og stopper riksvei 110?

Riksvei 110 (Rv110) går mellom Jonstenkrysset (avkjøring 11 på Europavei 6) vest for Karlshus i Råde og Rakkestadsvingen i Fredrikstad.

Hvor er riksvei 1?

Riksvei 1 var den 140 km lange hovedveien fra Oslo, gjennom Moss og til Svinesund. Helt til veien ble utbedret og omdøpt til E 6 12. juni i 1965. Riksveier var et nytt begrep i Norge fra 1928.

Hvor går riksvei 3?

Riksvei 3, forkortet Rv3, er hovedveien gjennom Østerdalen og er riksvei. Den går mellom E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke og E6 i Stange i Innlandet fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 290 km, hvorav 276,5 km i Innlandet og 13,5 km i Trøndelag.

Hvor går riksvei 2?

Riksveien går langs Glommas østside fra Elverum til Kongsvinger, og fortsetter sørover til Sigernessjøen, for så å passere Matrand og Skotterud, før den går sørøst forbi Magnor og ender ved riksgrensen mot Sverige ved Morokulien i Eidskog kommune.

Hvor går riksveg 5?

Riksvei 5 (Rv5) går mellom Florø i Kinn og Eri i Lærdal i Vestland. Veien (unntatt fergestrekningen og felles trasé med E39) er 152,7 km lang.

Er E6 en riksvei?

Europavei 6 (E6) er en norsk riksvei som går mellom Kirkenes og Svinesund. Veiens lengde er 2 576 km, og den er del av Europavei 6 i Norge og Sverige.

Når ble riksvei 50 til E6?

«E6» fikk navnet sitt i 1965

E6 ble til ved en sammenslåing av Riksvei 1 fra Svinesund til Oslo og riksvei 50 Oslo-Trondheim-Kirkenes.

Hvor går riksvei 4?

Riksvei 4 (Rv4) går mellom E6 i Gjøvik kommune og Oslo, den er en av hovedveiene nordover fra Oslo. Veien går fra Mjøsbrua gjennom Toten, Hadeland og Nittedal til Oslo.

Hvor går riksvei 9?

Riksveg 9 (Rv9) vert ofte kalla Setesdalsvegen og er hovudfartsåra gjennom Setesdal. Vegen går frå Kristiansand i sør, gjennom Setesdal til Haukeligrend i Telemark i nord der han møter Europaveg 134. Vegen går gjennom og Agder fylke.

Hvor går riksvei 33?

Fylkesvei 33 går mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Minnesund i Eidsvoll. Strekningen mellom Bjørgo og Svingvoll var tidligere del av riksvei 35, som gikk mellom Bjørgo ved Aurdal og Tønsberg.

Hvor går riksvei 16?

Europavei 16 (Norge) (E16) er en norsk riksvei som går mellom Bergen og svenskegrensen, med en arm fra Hønefoss til Sandvika i Bærum vest for Oslo. Veien, som er en del av europavei 16, er en av Norges hovedveier øst–vest, og hele strekningen ligger nord for Oslo (med unntak av armen Hønefoss–Sandvika).

Når er E16 Sollihøgda ferdig?

E16 Sandvika–Skaret er delt inn i tre delstrekninger:

Arbeidene på strekningen Bjørum–Skaret startet opp i 2021. Det er forventet at vegstrekningen er ferdig sommeren 2025.

Leave a Comment