Hvor lenge varer en togbillett Vy?

Enkeltbilletter er gyldig til angitt avgang, det vil si at du ikke kan benytte billetten på andre avganger. Du må dermed kjøpe en ny billett hvis du vil reise med neste avgang. Dersom du bruker Vy-appen til å kjøpe Ruter-billett, er det Ruters bestemmelser for gyldighetstid som gjelder.

Hvor kjører Vy tog?

Vys togvirksomhet kjører lokaltog, intercitytog og regiontog på til sammen femten togstrekninger i Norge. I 2021 reiste kundene 35,8 millioner ganger med Vys tog i Norge og Sverige. Vy er operatør på all togtrafikk på Østlandet i tillegg til Bergensbanen, Vossebanen og Flåmsbana.

Er det lov å spise på toget?

Ja, du kan nyte medbrakt mat og drikke (alkoholfri) fra setet ditt.

Hvor lenge varer en togbillett Vy? – Related Questions

Hva betyr R på toget?

R står for Regiontog ( som for eksempel R10 Skien-Lillehammer). Fakta om linjenummer: Linjenummeret viser om toget er lokaltog eller regiontog, hva som er endeholdeplass, samt at nummeret gir informasjon om stoppmønsteret.

Har Vy buss toalett?

Er det toalett om bord? Ja. Det er toalett på alle busser.

Er det spisevogn på toget til Stockholm?

Vognen fungerer som en rullende restaurant eller bistro. Innenriks i Danmark anvendes det ikke lenger spisevogner, men i eksempelvis SJs X 2000-tog mellom København H og Stockholm C er det spisevogner med. I løpet av sommeren 2011 installeres det spisevogn i alle IC4-tog.

Hva koster det å snike på toget?

Blir du stoppet i billettkontroll og ikke kan framvise gyldig billett, må du betale 1.150 kroner i gebyr, eller 950 kroner hvis du betaler på stedet eller er under 18 år. Dersom du ikke er enig i overtredelsen og gebyret, kan du klage.

Kan man drikke vann fra springen på toget?

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes overalt i Nederland uten problemer.

Hvor mye får man i bot på toget?

Gebyrsatsen fastsatt av Samferdelsdepartementet er 1 150 kr, eller 950 kr for reisende under 18 år.

Har billettkontroll lov til å holde deg igjen?

okt 2022 06:06 Sist oppdatert 31.10.2022 . Dagens lov gjør at vektere som utfører billettkontroller ikke kan holde deg tilbake om du nekter å betale bot og oppgi personalia. Slik regelverket er nå, så er det bare kollektivselskapene selv som fysisk kan holde deg tilbake om du prøver å løpe fra boten.

Hvis billett går ut under reisen?

Billetten må være gyldig når du går om bord. Du kan fortsatt reise uten å kjøpe ny billett selv om billetten utløper underveis på turen.

Er det billettkontroll på natta?

Billettkontroll natt til lørdag og natt til søndag skal utelukkende skje i form av innkontroll. Antall påstigende per holdeplass og time bør derfor tas hensyn til ved planleggingen av kontroller natt til lørdag og natt til søndag.

Hva skjer om du løper fra billettkontroll?

Det er ikke direkte ulovlig å løpe fra vektere ved billettkontroll, men vektere har lov til å holde deg tilbake til du har oppgitt personalia (navn, adresse, fødselsdato) Dette følger av Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33 . Vekterne har også, til en viss grad, lov til å bruke makt for å holde deg tilbake.

Kan billettkontroll røre deg?

– Vekterne på T-banen har normalt ikke lov til å bruke makt, men kan gjøre det når en person nekter å oppgi personalia i en billettkontroll. I den grad de holder tilbake personen fysisk, skal dette skje forholdsmessig, det vil si at de ikke kan bruke for mye makt og heller ikke for lenge.

Er det ulovlig å snike på bussen?

I dag sier Straffeloven at sniking på trikk, buss og T-bane kan straffes med inntil tre måneders fengsel.

Kan barn få bot på buss?

På Ruters sider står det at barn og ungdom under 18 år vil bli ilagt et gebyr på 950 kroner dersom de ikke kan framvise gyldig billett under billettkontroll. Se lenke til Ruters side her .

Kan barn få bot?

Både politi og Statens vegvesen kan ilegge overtredelsesgebyr (bot) for dette. Men som du skriver, er den kriminelle lavalderen i Norge 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Et barn under 15 år kan derfor ikke få bot.

Er det lov å drikke alkohol på bussen?

Det er forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted. Dette forbudet følger av alkoholloven § 8-9 nr. 6 . Forbudet gjelder ikke det å frakte med seg alkohol.

Er det lov å ta med medbrakt alkohol på hotell?

Det er ikke lov å ta med medbrakt alkohol kjøpt på Vinmonopolet eller i butikk på hotellrommet. Det er korrekt. Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol der det er skjenkebevilling. Det er derfor ikke lov å ha med medbrakt der det er minibar.

Leave a Comment