Hvor ligger Aurdal?

Tettstedet Aurdal har 647 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger langs Europavei 16 mellom Leira og Bagn i Valdres, cirka 13,5 kilometer sørøst for kommunesenteret Fagernes.

Hva kan man gjøre på Fagernes?

Valdres Folkemuseum på Fagernes er Norges fjerde største friluftsmuseum. Valdres har også flest åpne støler i hele Nord-Europa, og mange av dem er åpne for publikum om sommeren. Vandring og sykling mellom stølene er en populær aktivitet og en fin måte å kombinere natur- og kulturopplevelser på.

Hva er Fagernes kjent for?

Fagernes er kjent for fluefisking, og arrangerer stadig vekk VM i casting eller fluefisking.

Hvor ligger Aurdal? – Related Questions

Hvorfor heter det Valdres?

Valdres kommer fra urgermansk, før delingen i engelsk, tysk, hollandsk og de skandinaviske språk og betyr “skog-beite-dalen”. En gang var navnet omtrent Valdulusja eller Valdles.

Hva heter innsjøen ved Fagernes?

Strondafjorden er en smal og dyp fjordsjø, lengde 17 kilometer, største bredde 1,2 kilometer, største dyp 95 meter. Innsjøen mottar Begna i nordenden og Neselvi ved Fagernes.

Hvor starter Valdres?

Mellom Hallingdal og Gudbrandsdalen, strekker Valdres seg fra Begnadalen og Etnedal i sør, til Tyin og Beitostølen i nord. Samlet har regionen et areal på ca. 5400 km², noe som kan sammenlignes med de tidligere fylkene Akershus og Oslo samlet. Følger vi E16 er det ca.

Hvilke fylke ligger Fagernes i?

Fagernes er ein tettstad i Nord-Aurdal kommune i Innlandet. Tettstaden er ifølgje SSBs definisjon 2 km², og har 1951 innbyggjarar (2021).

Hva heter innsjøen ved Fagernes?

Strondafjorden er en smal og dyp fjordsjø, lengde 17 kilometer, største bredde 1,2 kilometer, største dyp 95 meter. Innsjøen mottar Begna i nordenden og Neselvi ved Fagernes.

Hvor ligger Finnsnes?

Finnsnes er administrasjonssenter i Senja kommune, ligger på en odde på fastlandet ut mot Senja, ved Gisundet, ca. 70 km sørvest for Tromsø. Tettstedet strekker seg østover langs Finnfjorden og omfatter også tettbebyggelsen Finnfjordbotn.

I hvilket fylke ligger Berkåk?

Berkåk er et tettsted i Rennebu kommune i Trøndelag. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 1,3 km², og har 950 innbyggere (2021).

Hva er den minste byen i Norge?

Kolvereid ligger på eidet mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda i Ytre Namdal. Nærøy kommune vedtok bystatus for Kolvereid fra 2002, og den har i dag (2020) status som Norges minste by.

Hva er den minste kommunen i Norge?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hva er Norges største bygd?

Norges 100 største tettsteder
NrTettstedFolke- mengde
1Oslo1 064 235
2Bergen267 117
3Stavanger/Sandnes231 693
4Trondheim194 860

Hva er verdens 10 største byer?

  • Tokyo, Japan. 2010. 36 932 800.
  • Seoul, Sør-Korea. 2008. 24 746 300.
  • Delhi, India. 2010. 21 935 100.
  • Mexico City, Mexico. 2010. 20 116 800.
  • São Paulo, Brasil. 2010. 19 649 000.
  • Shanghai, Kina. 2010. 19 554 100.
  • Mumbai, India. 2010. 19 422 000.
  • New York, USA. 2010. 18 897 100.

Er Trondheim Norges eldste by?

Mye tyder på at Trondheim er landets eldste eksisterende by. Arkeologiske funn viser at det har vært annen bebyggelse enn gårdsbruk ved Nidelvas munning før den tid, trolig sjøbuer for handelsvirksomhet. Den tidligste bebyggelsen vokste fram ved Skipakrok, like ovenfor dagens Bakke bru.

Hva er Danmarks nest største by?

Aarhus kommune er med sine drøye 300.000 innbyggere Danmarks nest største by, og kan selv med sin relativt lille størrelse tilby kultur og aktivitet som flere større byer ikke kan måle seg med. Om lag én av fem av byens innbyggerne er nemlig studenter.

Hva er verdens vakreste by?

(Odd Roar Lange): Det er Conde Nast Traveler som har har laget listen over de fineste byene i verden. De har plassert Venezia i Italia på den første plassen. Og den eneste nordiske byen som kom inn på lista er Stockholm.

Hva betyr navnet Danmark?

Navnet Danmark opptrer tidligst i en runeinnskrift på Lille Jellingestein, Gorms stein, cirka 930. Det er avledet av folkenavnet daner, som trolig har sammenheng med irsk duine og betyr ‘mennesker’.

Er København større enn Oslo?

Befolkningsveksten i de nordiske hovedstadsområdene er større enn i landene som helhet. Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Leave a Comment