Hvor ligger Romsås?

Romsås er et boligstrøk i Oslo i Grorud bydel. Det ligger øverst i Groruddalen, mellom Trondheimsveien (Riksvei 4) i sør og Lillomarka i nord. Romsås er en drabantby og består av tett blokkbebyggelse organisert rundt tun. Tidligere var området et jordbruks- og skogbruksområde med steinindustri.

Hvor mange bor det i Romsås?

Det bor ca. 7000 innbyggere i delbydel Romsås, og ca. 4000 innbyggere i delbydel Grorud.

Når ble Romsås bygget?

Romsås ligger nordøst i Groruddalen og er en drabantby med om lag 7 000 innbyggere. Den sto ferdigbygd midt på 1970-tallet.

Hvor ligger Romsås? – Related Questions

Hvor høyt er Romsås over havet?

189,7 moh.

Hvor høyt er Romsås?

Steder i nærheten
StederMohOmråde
Romsås285Lillomarka og Gjelleråsen
Røverkollen404Lillomarka og Gjelleråsen

Hvor høyt er Romsås tårnet?

Røverkollen
Røverkollen med TV-masta, og bebyggelsen på Romsås
Høyde404 moh.
Primærfaktor125 m
LandNorge

Hvor ligger Ammerud?

Ammerud er et boligstrøk i bydel Grorud i Oslo og er tilholdssted for bydelsadministrasjonen. Fra 1960-årene ble jordveiene på Ammerud utviklet med en rekke boligblokker, og atriumhus. Ammerud er utviklet til et variert boligstrøk med blokker, atriumhus og villastrøk mot Lillomarka i nord.

Hvor mange bor på Ammerud?

Av Ammeruds 7113 beboere har nær 60 prosent norsk bakgrunn, noe under 40 prosent har innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, og omlag 5 prosent kommer fra andre vestlige land. Men det er store forskjeller internt på Ammerud.

Hvor ligger Grorud?

Groruddalen er en fellesbetegnelse for Oslos nordøstre bydeler. Det omfatter omtrent bolig- og industriområdene som avgrenses av Østmarka i øst, Gjelleråsmarka i nord, Lillomarka i vest, og en tenkt linje omtrent fra Bjerke via Økern til Bryn i sør.

Er Groruddalen trygt?

Det meste av kriminaliteten foregår i sentrumsbydelene, mens områdene i Groruddalen er nesten like trygge som bydelene i ytre vest. De siste ti årene er kriminaliteten, særlig ungdomskriminaliteten, gått kraftig ned i hele Groruddalen, en tendens man finner også ellers i Europa. Groruddalen er altså et trygt sted.

Hvem bor på Stovner?

Bosatte med bakgrunn fra Polen er gruppen som har økt aller mest, fulgt av bosatte fra Somalia, Sverige, Irak og Pakistan. Stovner er i dag bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, med 53 prosent, mens Nordstrand har lavest andel med 16 prosent.

Hvor ligger Stovner i Oslo?

Stovner, administrativ bydel i Groruddalen (Ytre by øst), ligger lengst øst i Oslo og har grense mot Lørenskog, Lillestrøm og Nittedal på Gjelleråsen. Stovner ligger mellom Trondheimsveien (Rv. 4) i nord og Djupdalsveien (E 6)/Strømsveien (Rv.

Hvilken bydel er best å bo i Oslo?

Ifølge Oslo kommune bor man best på Ullern, Vestre og Nordre Aker og Nordstrand. De dårligste bydelene å bo i er ifølge samme undersøkelse Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Hvor burde man ikke bo i Oslo?

Og det er i disse områdene flest føler seg utrygge i hovedstaden:
  • Området ved Oslo S.
  • Vaterlandsparken og bussterminalen.
  • Nedre Grünerløkka.
  • Jernbanetorget.
  • Nederst på Karl Johan.
  • Prinsens gate og Tollbugata.
  • Grønland.
  • Sofienbergparken.

Er det trygt på Stovner?

Stovner bydel ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2001, og re-godkjent i 2010.

Er det trygt å bo på Tøyen?

Det er et trygt og fint sted med mange barnefamilier. Tøyen er som en smeltedigel med alt det beste Oslo har å by på, mener Andrea Tobiasen. Analysen peker på flere utfordringer: Økte forskjeller mellom gruppene og en polarisert befolkning.

Hvem eier Stovner senter?

Stein Erik Hagens familieselskap Canica har inngått avtale om salg av alle aksjer i Steen & Strøm. Kjøperne av aksjene er den franske kjøpesenterkjeden Klépierre og det nederlandske pensjonsfondet ABP. Stovner senter hører inn under Steen & Strøm-kjeden.

Er Stovner en by?

Stovner er en administrativ bydel i Oslo, opprettet 1. januar 2004 i forbindelse med bydelsreformen. Bydelen har et areal på 8,2 kvadratkilometer med 32 850 innbyggere (2018). Bydelen består av den tidligere bydelen Stovner med tillegg av Høybråten-området fra tidligere bydel Furuset.

Hvor mange må bo for å få bystatus?

For å kalle seg by i dagens Norge en kommune ha bystatus fra før 1996 eller ha minst 5 000 innbyggere (i kommunen) og et bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. Fra 1996 kan kommunestyret selv vedta at kommunen kan kalle seg by.

Leave a Comment