Hvor mange ansatte har Azets?

Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester. Våre 6 500 ansatte tilbyr en kombinasjon av digital og personlig service til over 120 000 kunder i Norden og Storbritannia.

Hvilket telefonnummer ringer du for å ta kontakt med Azets?

Ring til sentralbordet på 40 10 40 18. De har full oversikt over alle ansatte i Azets og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Hvor mange steder i Norge er rekrutteringsbyrået Azets People til stede?

Vi har avdelinger på åtte forskjellige steder i Norge.

Hvor mange ansatte har Azets? – Related Questions

Hvor mye tjener sykepleier i vikarbyrå?

35 000kr-42 000kr i måneden avhengig av ansiennitet og ca. 50 000-60 000kr inklusive tillegg, men dette kan variere mye avhengig av personen og hvor mye de jobber. Lønnsnivået avhenger også noe av hvor du jobber (sykehus, legesenter, sykehjem) og hvor i landet arbeidet befinner seg.

Hva tjener en sykepleier i Spania?

En spansk sykepleier tjener i gjennomsnitt 28000 euro i året (nei, jeg har ikke glemt en null). Så la oss ta frem kalkulatoren igjen; 28000 euro tilsvarer 230.000 kroner i året.

Hva er det høyeste en sykepleier kan tjene?

De sykepleierne som tjener mest, som er blant de 25 % høyeste når det kommer til lønn, har i snitt lønn på cirka kr 620.000 i året. Dette er jo en god del mindre enn de som tjener minst (25% laveste på lønn) som kun har en lønn nærmere kr 402.000 i året.

Hvor tjener man mest som sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hvor mye tjener vikarbyrå?

Noen deler av bransjen er underrepresentert og studien kan derfor ikke si noe generelt om vikarbyråene. Men den viser at et mangfold av mennesker er innom en eller annen gang i løpet av livet. Nesten to av tre er under 34 år og få er eldre enn 55 år. De fleste tjener under 400 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en sykepleier startlønn?

Startlønnen til en nyutdannet sykepleier vil variere, men i snitt vil en startlønn ligge på omtrent 410 000 kroner i året.

Hva er startlønn som sykepleier?

Høyere startlønn

Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

Hvor mye tjener man som sykepleier i måneden?

Vanlige sykepleiere tjener i snitt 44 780 kroner i måneden. Spesialsykepleierne tjener 48 550 kroner i måneden, som er litt over lønnsgjennomsnittet. Jordmødre tjener best av sykepleierne, med et lønnssnitt på 52 630 kroner i måneden.

Hvor mye tjener en LIS lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hva er normal lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en politimann?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ifølge Utdanning.no tjener en politibetjent 638 040 kr i året, det vil si ca 53 170kr brutto i måneden (før skatt). Dette regnes ikke som lav lønn. Denne lønna er gjennomsnittet for alle som jobber i politiet.

Hvor mye tjener en politi advokat?

Lønn og stillingsplassering vil bli fastsatt etter kvalifikasjoner innenfor lønnsspennet for politiadvokat (ltr. 53–81, f.t. 426.000-758.000) eller politifullmektig (ltr. 45-73, f.t. 372.700-614.800) i henhold til vedtatt lønnspolitisk handlingsplan for Agder politidistrikt.

Hvor mye tjener en vekter i Securitas?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er en lav lønn?

En vanlig definisjon på «lavtlønt» i Norge er at lønna ligger under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I fjor var 85 prosent av den gjennomsnittlige industriarbeiderlønna i overkant av 37.000 kroner i månedslønn før skatt. Fikk du mindre enn det, var du lavtlønt.

Hvilken jobb tjener du minst på?

Dette er de 25 lavest lønte yrkene i landet, ifølge Statistisk sentralbyrås liste over mer enn 300 yrker:
  • 290. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
  • 291. Bilvaskere 30.200.
  • 292. Reiseledere og guider 30.100.
  • 293. Butikkmedarbeidere 30.100.
  • 294. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 30.000.
  • 295.
  • 296.
  • 297.

Leave a Comment