Hvor mange bor i Trondheim 2022?

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år. Les mer om befolkningsstatistikk her.

Hvor mange folk bor i Norge 2022?

2012: Norge passerer 5 millioner innbyggere. 2022: Ved inngangen til 2022 hadde Norge 5,4 millioner innbyggere. I 2021 vokste befolkningen med 0,6 prosent (SSB, 2022l). Befolkningsveksten har vært lavere de siste årene sammenlignet med årene rundt 2010, da befolkningen økte med rundt én prosent i året.

Hvor mange bor i Oslo 2022?

Per 1. januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo. Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere.

Hvor mange bor i Bodø 2022?

Bodø kommune hadde 53 135 innbyggere pr. 2. kvartal 2022 og et areal på 1 393 km², hvorav 83 km² er ferskvann.

Hvor mange bor i Trondheim 2022? – Related Questions

Hva er størst av Bodø og Tromsø?

Bodø er en kommune i Nordland fylke, og er Nord-Norges nest største by, etter Tromsø. Grunnet tettstedsdefinisjonen har tettstedet Bodø flere innbyggere enn tettstedet Tromsø.

Hva er de største byene i Norge?

Norges 100 største tettsteder
NrTettstedFolkemengde
1Oslo1 043 168
2Bergen265 470
3Stavanger/Sandnes229 911
4Trondheim191 771

Hvor mange bor i Bodø sentrum?

Tettstedet Bodø (42 351 innbyggere i 2021) har etter hvert vokst utover fra det gamle sentrum langs to akser; mot øst og nord. Lenger øst ligger Tverlandet med tettstedet Løding (3143 innbyggere i 2021) som har en rekke sentrumsfunksjoner.

Hva er Bodø mest kjent for?

Dette er Bodø mest kjent for
  • Diplomatisk disputt.
  • Flotte kirkebygg.
  • Norges best bevarte handelssted.
  • Strendene.
  • Verdens største malstrøm.
  • Et symbol på motstandskraft.

Har Bodø tjukk l?

I nordlandsk har ein tjukk l berre i ord med l i norrønt, for eksempel bLo og soL.

Hvor mange bor i Tromsø 2022?

Tromsø ligger på 69 grader nord. Vi er 77 731 innbyggere (per 2. kvartal 2022), noe som gjør oss til den niende største kommunen i Norge. Vi har innbyggere fra over 120 nasjoner.

Hvor mange bor i Fredrikstad 2022?

Fredrikstad kommune ligger ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma, og har per 1.3.2022 83 885 innbyggere fordelt på 283 km2.

Hvor mange bor i Trysil 2022?

Trysil
Befolkning6 603 (2022)
Bef.tetthet2,25 innb./km²
Antall husholdninger3 112
Høyde o.h.476 meter

Hvor mange bor i Finnmark 2022?

I Troms og Finnmark bor det 241 764 personer pr. 30.6.2022 hvor av 11,7 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Gjennomsnittsalder i Troms og Finnmark er 41 år. I 2012 utgjorde folketallet i Troms og Finnmark 4,7 % av landets befolkning, i 2022 utgjør folketallet i Troms og Finnmark 4,5 % av landets befolkning.

Hvor i Norge bor det flest mennesker?

Byer og urbanisering
RangertNavnFolketall tettsted
1Oslo1 043 168
2Bergen265 470
3Trondheim191 771
4Stavanger229 911

Hvor mange i Norge er over 90 år?

Kjelde
2022Endring i prosent
2017 – 2022
67-79 år630 67015,7
80-89 år193 7359,8
90 år eller eldre46 5584,4

Leave a Comment