Hvor mange bor i Trondheim 2022?

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år. Les mer om befolkningsstatistikk her.

Hvor mange folk bor i Norge 2022?

2012: Norge passerer 5 millioner innbyggere. 2022: Ved inngangen til 2022 hadde Norge 5,4 millioner innbyggere. I 2021 vokste befolkningen med 0,6 prosent (SSB, 2022l). Befolkningsveksten har vært lavere de siste årene sammenlignet med årene rundt 2010, da befolkningen økte med rundt én prosent i året.

Hvor mange bor i Oslo 2022?

Per 1. januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo. Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere.

Hvor mange innbyggere er det i Bergen 2022?

Bergen
Postnummer5003–5098
Areal – Totalt – Land – Vann464,71 km² 444,99 km² 19,72 km²
Befolkning288 133 kommunen (2022) 500.000 StorBergen (2022)
Bef.tetthet644,8 innb./km²

Hvor mange bor i Trondheim 2022? – Related Questions

Hvor mange bor i Russland 2022?

Russland har et beregnet folketall på 143 millioner (FN 2022), og er dermed verdens tiende mest folkerike land.

Hvor i Norge bor det flest mennesker?

Byer og urbanisering
RangertNavnFolketall tettsted
1Oslo1 043 168
2Bergen265 470
3Trondheim191 771
4Stavanger229 911

Er Bergen større enn Oslo?

Dette er Norges 20 største byer:

Oslo (1 043 168) Bergen (265 470) Stavanger/Sandnes (229 911) Trondheim (191 771)

Hvor mye større er Oslo enn Bergen?

Norges 100 største tettsteder
NrTettstedAreal i km²
1Oslo270,5
2Bergen90,3
3Stavanger/Sandnes80,1
4Trondheim58,6

Hvor mange bor i Bergen og omegn?

Bergen og omland er en storbyregion i Vestland fylke som omfatter Bergen by og Strilelandet som omgir byen (Midthordland og Nordhordland). Den består av 13 kommuner med et samlet areal på 4 468 km² og 414 863 innbyggere per 1. januar 2021.

Hva er den største bydelen i Bergen?

Arealet er 150,99 km² landareal og 8,92 km² ferskvann. Befolkningstettheten for hele bydelen samlet er på 288,5 innbyggere pr. km² landareal. Fana er dermed den geografisk suverent største bydelen i Bergen kommune, og den bydelen som i størst grad fremdeles omfattes av store spredtbebygde områder og jordbruk.

Hva er den minste bydelen i Oslo?

Bydel Sagene er med sine 3,1 kvadratkilometer Oslos minste bydel.

Hva betyr Fana?

Navnet er egentlig gårdsnavn, norrønt fani, som trolig betyr ‘sump-, myrlende’.

Hva er den største bydelen i Oslo?

Søndre Nordstrand har et areal på 18 418 daa (18,4 km2) og er Oslos største bydel etter areal. I 2021 hadde bydelen 39 140 innbyggere.

Er København større enn Oslo?

Befolkningsveksten i de nordiske hovedstadsområdene er større enn i landene som helhet. Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Hvilken bydel i Oslo er best?

Ifølge Oslo kommune bor man best på Ullern, Vestre og Nordre Aker og Nordstrand. De dårligste bydelene å bo i er ifølge samme undersøkelse Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Leave a Comment