Hvor mange bydeler er det i Trondheim?

Trondheims bydeler ble første gang formelt definert i 1979, da byen ble det inn i 24 bydeler. I 1992 gikk antallet ned til seks, og bydelene ble kalt distrikter. I 2005 gikk man så tilbake til betegnelsen bydel, og antallet ble redusert til fire.

Hva er Trondheim kommune?

Trondheim kommune (sørsamisk: Tråanten tjïelte) er ein kommune i Trøndelag fylke. Administrasjonssenteret i kommunen er byen Trondheim. Kommunenr.

Hvilken bydel tilhører Ekeberg?

Bydel 7: Ekeberg-Bekkelaget. Bydel 8: Nordstrand. Bydel 9: Søndre Nordstrand. Bydel 10: Lambertseter.

Hvor mange bydeler er det i Trondheim? – Related Questions

I hvilken bydel ligger Storo?

Storo er et bolig- og næringsstrøk helt nord i bydel Sagene i Oslo (det regnes som ytre, og ikke indre by). Deler av stedet ligger også i Bydel Nordre Aker.

I hvilken bydel ligger Majorstuen?

Majorstuen eller Majorstua er et strøk i bydel Frogner i Oslo indre by. Etter bydelsreformen 1. januar 2004 ble den administrative enheten Majorstuen Uranienborg slått sammen med bydel Frogner.

Hvor ligger Ekeberg?

Ekeberg er et platåaktig høydedrag i Oslo, beliggende lengst nord i Nordstrand bydel, sørøst for Bjørvika og Gamlebyen, cirka 140 meter over havet. Høyeste punkt er Brannfjell, 207 meter over havet.

Hva heter Oslos farligste bydel?

Hva heter Oslos farligste bydel? Tolv prosent av all kriminalitet i Norge skjer i Oslobydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Hvilken bydel i Oslo er best?

Ifølge Oslo kommune bor man best på Ullern, Vestre og Nordre Aker og Nordstrand. De dårligste bydelene å bo i er ifølge samme undersøkelse Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka.

I hvilken bydel ligger Grunerløkka?

Grünerløkka er en bydel på Oslos østkant. Grünerløkka er også et strøk i bydelen.

I hvilken bydel ligger slottet?

I tillegg er området fra Majorstuen til slottet en del av bykjernen / sentrum (må ikke forveksles med den adm. bydelen sentrum), med Bogstadveien og Hegdehaugsveien som hovedårer. Bydel Frogner har like mange arbeidsplasser som innbyggere.

I hvilken bydel ligger Torshov?

Sagene bydel består av strøkene Bjølsen, Iladalen, Sagene, Sandaker, Torshov, Åsen (Søndre Åsen) og mesteparten av Storo. I sørøst inkluderer også bydelen ett kvartal av strøket Grünerløkka. Bydel Sagene grenser i nordvest til Ullevål hageby, Berg og Tåsen; i nord til Nydalen og Grefsen, og i nordøst til Nordre Åsen.

Hvilken bydel er Mortensrud i?

Mortensrud er et boligområde som ligger nord i østdelen av Bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

Hvilken bydel ligger Slemdal i?

Slemdal er et boligstrøk i administrativ bydel Vestre Aker i Oslo. På Slemdal ligger blant annet Slemdal skole, Slemdal stasjon og et mindre kjøpesenter som ble oppført fra midten av 1980-årene.

Leave a Comment