Hvor mange er det plass til i Drammen teater?

Saloversikt
Vare lokalerKinoStående
Drammens Teater
Hovedscenen450
Studioscenen180
Fjerde Losjerad120200

Hva skjer i Drammen 24 september?

24. september går blant annet Globusfestivalen, en internasjonal mat- og kulturfestival, av stabelen. En festival Louise Winness Prestgard i Byen Vår Drammen (BVD) beskriver som vår «andre nasjonaldag». – Det kommer mat fra alle verdensdeler, så det blir 35 matboder.

Hva het Drammen før?

juni 1811 ble Bragernes og Strømsø offisielt slått sammen til en by. kommer av Drofn, Drafn eller Dramn. Disse navnene ble i middeladeren brukt om hele vassdraget fra Vikersund til Svelviksundet. Rundt år 1600 får selve fjorden betegnelsen Drammen, mens elva ble kalt Eikerelven eller Storelven.

Hvor mange er det plass til i Drammen teater? – Related Questions

Hvem bor i Drammen?

Innbyggerne i Drammen kalles drammensere.

Hvorfor flagger vi i dag Drammen?

DRAMMEN: Mandag vaier det norske flagg langs hele bybrya i Drammen. Bakgrunnen er markering av Nordens dag. 23. mars hvert år markeres denne dagen for inngåelse av helsingforsavtalen i 1962, dette er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag, ifølge foreningen Norden.

Hva kan gjøres i Drammen?

Finn ut mer om moderering av anmeldelser.
  1. Kjøsterudjuvet. 166. Dype kløfter.
  2. Spiralen. 268. Arkitektoniske bygninger.
  3. Papirbredden Drammen Kunnskapspark. Fornøyelses- og temaparker.
  4. Gulskogen Gård. Temamuseer.
  5. Drammens Museum. Temamuseer.
  6. Ypsilon Bridge. Broer.
  7. Drammensbadet. 109. Vannparker.
  8. Bragernes Kirke. Kirker og katedraler.

Hva og gjøre i Drammen?

Det er mange måter å oppleve Drammensregionen på. Bli med på guidet omvisning i Bragernes kirke, på Drammens museum, eller besøk Friluftsmuseet, Gulskogen gård eller Fossekleiva på Berger på egenhand. Prøv fiskelykken i Hokksund, gå Kjøsterudjuvet eller prøv downhill i Skimore Drammen.

Når stenges Bybrua Drammen?

Den ble midlertidig stengt for vanlig trafikk like etter (på grunn av byggearbeider) og deretter stengt for godt. 18. mai 2022 ble brua stengt da den skal rives og erstattes med en ny bru som etter planen stå klar til bruk høsten 2025. I september 2022 var bybrua revet, bare pilarer gjenstår.

Hvor høy er bybrua?

Bybrua (Stavanger)
Bybrua i Stavanger
Stavanger bybru
Lengde1 067 meter
Fri høyde26 meter
Største spenn305 meter

Når stenger Drammen stasjon?

Drammen stasjon vil være stengt i 6 uker sommeren 2023.

Hvor gammel er bybrua i Drammen?

86
Bybrua / Alder (1936)

Hva er Norges lengste bro?

Drammen motorvegbru, mest kjent som Drammensbrua, er en veibro på E18 i Drammen kommune i Viken. Broen går over Drammenselva ved elvens utløp i Drammensfjorden. Drammen motorvegbru er Norges lengste bro etter total lengde.

Når skal bybrua være ferdig?

Bybrua fra 1936 er revet. Arbeidet med å etablere ny bybru er godt i gang. Den nye brua skal stå klar til bruk høsten 2025.

Hvor høy er Ypsilon?

6 m
Ypsilon™ / Klaring under

Leave a Comment