Hvor mange innbyggere er det i Oslo i 2022?

januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo. Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere. Dette var 700 lavere enn befolkningsveksten i 2020, og den laveste årlige veksten i Oslo siden 2000.

Hvor bor de fleste folk i Norge?

Per 1. januar 2020 er det totalt 991 tettsteder, hvorav 392 har over 1 000 innbyggere, 246 over 2 000 innbyggere og 107 over 5 000 innbyggere. Tettstedet Oslo er nr. 1 av landets tettsteder, med hensyn til befolkningens størrelse, tettstedets areal og befolkningstetthet.

Hva er de største byene i Norge?

Dette er Norges 20 største byer:
 • Oslo (1 064 235)
 • Bergen (267 117)
 • Stavanger/Sandnes (231 693)
 • Trondheim (194 860)
 • Fredrikstad/Sarpsborg (118 992)
 • Drammen (111 036)
 • Porsgrunn/ Skien (94 709)
 • Kristiansand (65 506)

Hvor mange innbyggere er det i Oslo i 2022? – Related Questions

Er Gøteborg større enn Oslo?

Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Hva er verdens 10 største byer?

 • Tokyo, Japan. 2010. 36 932 800.
 • Seoul, Sør-Korea. 2008. 24 746 300.
 • Delhi, India. 2010. 21 935 100.
 • Mexico City, Mexico. 2010. 20 116 800.
 • São Paulo, Brasil. 2010. 19 649 000.
 • Shanghai, Kina. 2010. 19 554 100.
 • Mumbai, India. 2010. 19 422 000.
 • New York, USA. 2010. 18 897 100.

Hvilke er de 5 største byene i Norge?

Norges 10 største tettsteder:
 • Oslo – 1 036 059.
 • Bergen – 259 958.
 • Stavanger/Sandnes – 228 287.
 • Trondheim – 189 271.
 • Fredrikstad/Sarpsborg – 116 373.
 • Drammen – 109 416.
 • Porsgrunn/Skien – 93 778.
 • Kristiansand – 64 596.

Hva heter de 10 største byene i Norge?

Norges 10 største tettsteder:
 • Oslo – 1 036 059.
 • Bergen – 259 958.
 • Stavanger/Sandnes – 228 287.
 • Trondheim – 189 271.
 • Fredrikstad/Sarpsborg – 116 373.
 • Drammen – 109 416.
 • Porsgrunn/Skien – 93 778.
 • Kristiansand – 64 596.

Hva er den 5 største byen i Norge?

Faktaboks
TettstedInnbyggertall (2021)
Oslo1 043 168
Bergen265 470
Stavanger/Sandnes229 911
Trondheim191 771

Hva er den minste byen i Norge?

Kolvereid ligger på eidet mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda i Ytre Namdal. Nærøy kommune vedtok bystatus for Kolvereid fra 2002, og den har i dag (2020) status som Norges minste by.

Er Asker en by?

Asker eller Askerbygda er en bygd og en tidligere kommune i Akershus. Fra og med 2020 ble kommunen slått sammen med kommunene Røyken og Hurum til nye Asker kommune i Viken fylke.

Når ble Oslo større enn Bergen?

Ved folketellingen i 1801 var Bergen omtrent dobbelt så stor som Oslo. 200 år seinere er hovedstaden større enn Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen. Veksten i Kristiania og Aker var spesielt sterk fra 1855 til 1875 og fra 1875 til 1900.

Hva er den største byen i hele verden?

Tokyo er verdens største by med et innbyggertall på hele 39 105 000 mennesker. Det er 3674 prosent flere mennesker enn det bor i Stor-Oslo, der folketallet er 1 036 000.

Hva er den farligste byen i verden?

For tredje år på rad topper San Pedro Sula listen over verdens farligste byer, med 187 drap pr. 100 000 innbyggere. Det er langt foran de to neste byene på listen, Caracas i Venezuela og Acapulco i Mexico, med henholdsvis 134 og 112 drap pr. 100 000 innbyggere.

Hvilket land i Europa har færrest innbyggere?

Vatikanstaten (836)

Geografisk er staten plassert i Roma, Italia. Vatikanstaten er på størrelse i innbyggertall med Fister kommune i Rogaland.

Hva er den eldste byen i Europa?

Cadiz er Europas eldste by, og snakker til oss som bærer et oppdagerhjerte i brystet. En by med sjel og historie, beliggende på en halvøy på Spanias sørvestlige kyst. Glem alt du har hørt om masseturisme langs spanske costaer.

Hvilken norsk by er den eldste?

Tønsberg by kan ha vokst fram i tida rundt år 1000. Byen markedsføres som Norges eldste by, men arkeologiske funn har ikke kunnet bekrefte dette. Like fullt er den blant Norges eldste byer, og var en av de mest sentrale byene i høymiddelalderen.

Hva er den minste byen i verden?

Den lille byen Hum i Kroatia er verdens minste by. Hum har bare 24 innbyggere, så normalt ville man vel sagt landsby, men Hum har faktisk alle funksjoner som kreves for å kunne kalle seg en ordentlig by, ifølge Guiness Book of World Records! Hum ligger i midten av Istria-halvøya i Kroatia.

Hva er det eldste bygget i Norge?

Det spesielle med Steinhuset på Hadeland er at det er Norges eldste profane bygning på landet. Det er selvsagt et nasjonalt klenodium. Samtidig ser det så beskjedent ut der det ligger nær mer prominente representanter for middelalderens byggekunst.

Hva er det eldste navnet i verden?

Kushim satte navnet sitt på avtalen. Det er funnet flere slike avtaler risset i leire i Sumer, som lå i dagens Irak, men forskerne mener at tavla med navnet Kushim er den eldste.

Leave a Comment