Hvor mange prosent av Trondheim er studenter?

85 prosent av studentane er i Trondheim, 9 prosent er i Gjøvik, og 6 prosent er i Ålesund.

Hvilken by har flest studenter?

I Norge er Oslo, Bergen og Trondheim de tre studiebyene som har flest studenter.

Hvilke byer i Norge har flest studenter?

Oslo har flest studenter blant de ti byene, 76 793, men studentene står for den største delen av innbyggerne i Lund og Trondheim, med henholdsvis 28 433 og 36 595 studenter. Det gir en andel på 24 prosent for Lund og 18,9 prosent for Trondheim.

Hvor mange prosent av Trondheim er studenter? – Related Questions

Hvor bor studenter i Trondheim?

Private hybler/leiligheter: Solsiden, Lademoen/Lade, Buran, Bakklandet og Møllenberg. Sistnevnte er også en av de mest populære stedene å bo for studenter, og er en av de bydelene med størst konsentrasjon av studenter og unge.

Hvor trives studentene best?

De mest fornøyde studentene finner vi i Midt-Norge (84 %) og Vest-Norge (81 %). I motsatt ende av skalaen er fornøydheten markant lavere i Sørøst- (70 %) og Nord-Norge (72 %). I de ulike regionene er det imidlertid betydelige forskjeller i tilfredsheten på tvers av ulike studiebyer.

Hvor i Norge er det flest studenter?

Trondheim. Trønderhovedstaden har den største andelen studenter i landet, og har gjentatte ganger blitt kåret til Norges beste by å studere i.

Hva er nest største by i Norge?

Bergen (265 470)

Byen er den nest største i Norge, og blir ofte omtalt som “Vestlandets hovedstad”.

Hvor mange studenter er det i Bergen?

Bergen kommune hadde 281.812 innbyggere per første kvartal 2019. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er over 35.500 studenter i Bergen. I dette tallet inngår de som studerer på et høyere utdanningsnivå enn videregående skole for eksempel på høyskoler, universitet og fagskoler.

Hvor mange studenter i Levanger?

Studiested Levanger er en tradisjonsrik studentby med om lag 2000 studenter. Her finner du et pulserende studentmiljø med byens beste konsertarena, idrettshall og sandstrand få meter fra lesesalen. Her er det godt å leve, fint å studere og trygt å bo.

Hvor mange studenter i Grimstad?

Grimstad har omtrent 20.000 innbyggere, og med 3500 studenter tilknyttet UiAs campus er det liten tvil om studentene har en viktig plass i byen!

Hvilke studenter leser minst?

De fem utdanningstypene som bruker minst tid på studiene ligger alle under 30 timer i uken i snitt. Dette gjelder studentene innen historie/filosofi, sosiologi, idrett, språk og pedagogikk.

Hvor mange studenter er det i Tromsø?

Med over 12.000 studenter er Tromsø en av landets største studentbyer. Dette bidrar til å skape et godt studentmiljø med mange muligheter for å finne sin plass!

Hvor mange studenter er det på OsloMet?

OsloMet er landets tredje største universitet, med ca. 22 000 studenter og 2100 ansatte. Vi tilbyr bachelor-, masterstudier, doktorgradsstudier og i tillegg en rekke årsstudier og videreutdanninger.

Hvor mange studenter Universitetet i Oslo?

Nest største studiested er Universitetet i Oslo, med 26 100 studenter. OsloMet og Handelshøyskolen BI følger tett i tett, med henholdsvis 21 800 og 21 500 studenter i 2021. Videre finner vi Universitetet i Bergen med 20 100 studenter, og Universitetet i Sørøst-Norge med 18 000 studenter.

Leave a Comment