Hvor mange små kommuner i Norge?

Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358. De fleste av sammenslåingene trådte i kraft fra 2020. Kartet viser kommunesammenslåinger og nye kommunenavn.

Hva er en liten kommune?

Statistisk sentralbyrå (SSB) skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere (Langørgen 2006).

Hva er den minste kommunen i Norge?

Kvitsøy er ein kommune i Rogaland, i det opne havgapet ved innløpet til Boknafjorden. Han ligg mellom sørspissen av Karmøy i nordvest og Tungenes fyr, på nordspissen av Jæren, i søraust. Kvitsøy er Noregs minste kommune etter areal (6,3 km²), og den åttande minste etter folketal (SSB 2022, 523 innbyggjarar).

Hvor mange små kommuner i Norge? – Related Questions

Hvilken kommune er det best å bli gammel i?

Melhus kommune er kåret til Norges beste kommune for eldre, under utdeling av Leve hele livet-prisen. Tre kommuner var nominert til prisen: Sør-Varanger kommune, Melhus kommune og Vennesla kommune.

Hvilken kommune er rikest i Norge?

Hvilken kommune er rikest i Norge? Bykle har 935 innbyggere og er regnet som Norges rikeste kommune, målt etter inntekt.

Hvilken kommune er minst?

Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020. Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 192 innbyggere og den største er Oslo med 697 010 innbyggere (per 1.

Hvor mange norske kommuner er det?

Fra 1930 har antall kommuner minsket gjennom kommunesammenslåinger slik at det pr. 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge.

Har kongen vært i alle kommuner?

Like fullt: Kong Harald og dronning Sonja har til sammen nå besøkt 331 av dagens 356 norske kommuner, ifølge Kongehusets uoffisielle liste, og mangler bare 25. De har dermed besøkt 93 prosent av alle Norges kommuner.

Hvilket fylke har flest kommuner?

Men i fylket med flest kommuner i utgangspunktet, Nordland, har svært lite skjedd. Nordland består fortsatt av 44 kommuner; mange av dem med lavt folketall.

Hvilket fylke har mest penger?

Ifølge det fylkesfordelte nasjonalregnskapet til SSB står lille Oslo for 22 prosent av verdiskapingen i norske fylker. Det er mer enn Rogaland og Hordaland til sammen. Hver sysselsatt i Oslo skaper verdier for 1,14 millioner kroner.

Hva er den største byen i Norge?

Tettstedet Oslo er nr. 1 av landets tettsteder, med hensyn til befolkningens størrelse, tettstedets areal og befolkningstetthet. Noen kommuner har flere tettsteder inne blant de 100 største. Det gjelder blant annet Kristiansand, Tromsø, Drammen og Bergen.

Hva er de største byene i Norge?

De største byene og tettstedene i Norge
  • Oslo. 1 064 235. 35,8.
  • Bergen. 267 117. 27,6.
  • Stavanger/Sandnes. 231 693. 39,0.
  • Trondheim. 194 860. 36,4.
  • Fredrikstad/Sarpsborg. 118 992. 25,2.
  • Drammen. 111 036. 25,5.
  • Porsgrunn/Skien. 94 709. 12,7.
  • Kristiansand. 65 506. 4,7.

Er Trondheim Norges eldste by?

Mye tyder på at Trondheim er landets eldste eksisterende by. Arkeologiske funn viser at det har vært annen bebyggelse enn gårdsbruk ved Nidelvas munning før den tid, trolig sjøbuer for handelsvirksomhet. Den tidligste bebyggelsen vokste fram ved Skipakrok, like ovenfor dagens Bakke bru.

Er Gøteborg større enn Oslo?

Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Hvor mange innbyggere må det være for å få bystatus?

Kommuneloven hjemler imidlertid adgang til at «kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen «by» dersom kommunen har ett eller flere tettsteder med handels- og servicefunksjoner og konsentrert, bymessig bebyggelse».

Hva er verdens mest folkerike by?

By, landFolkemengde
1. Tokyo, Japan201036 932 800
2. Seoul, Sør-Korea200824 746 300
3. Delhi, India201021 935 100
4. Mexico City, Mexico201020 116 800

Leave a Comment