Hvor mange ungdomsskoler er det i Trondheim?

Det er 55 offentlige grunnskoler i Trondheim. 37 er barneskoler, 12 er ungdomsskoler og 6 er kombinerte skoler (1. – 10. trinn).

Hvor mange elever er det på Flatåsen skole?

Flatåsen skole er en offentlig barne- og ungdomsskole som ligger i bydelen Flatåsen i Trondheim. Skolen har 731 elever og 100 ansatte.

Hva er min nærskole Trondheim?

I Trondheim kommune praktiseres “nærskoleprinsippet” som betyr at barn skal få plass på den skolen som området barnet bor i sokner til (Finn din skole). Foreldre har anledning til å søke barnet over til en annen skole.

Hvor mange ungdomsskoler er det i Trondheim? – Related Questions

Kan man velge ungdomsskole?

Skolebytte. Ønsker du å bytte skole, må du ta kontakt med kommunen hvis du går på barneskolen eller ungdomsskolen, og med fylkeskommunen hvis du går på videregående. Det er nemlig kommunen og fylkeskommunen som eier skolene. De vil fortelle deg hva du må gjøre.

Har lærere lov til å ta mobilen?

Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det. Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes.

Hvordan sjekke nærskole?

Du kan finne ut hva som er din nærskole ved å skrive inn ditt postnummer eller søke etter postnummeret i nedtrekkslisten. Postnummer er ikke valgt. Noen postnummer har flere nærskoler tilknyttet ulike utdanningsprogrammer. Det betyr at du vil kunne få ekstrapoeng ved flere nærskoler tilknyttet ditt postnummer.

Hva er en nærskole?

Hvis en skole ikke har plass til barn bosatt i sitt inntaksområde, må skolen plassere barna på nærmeste skole med ledige plasser. Skolen må fastsette hvor barnet skal gå på skole i et vedtak om nærskole.

Hvordan funker nærskoleprinsippet?

Nærskoleprinsippet kan kalles «trygghetsprinsippet». Du får gå på skole med folk du kjenner, samtidig som du får være i et område som du kjenner. Prinsippet sikrer variasjon og mangfold på skolene og at ingen videregående skoler dør ut.

Er det fritt skolevalg i Trondheim?

Fritt skolevalg kan organiseres på to måter. Den ene er fritt skolevalg i hele fylket. Den andre er fritt skolevalg i inntil seks inntaksområder.

Kan man bytte skole midt i skoleåret?

I utgangspunktet kan man ikke bytte skole midt i skoleåret. For å få til et skolebytte så søker man seg inn på en annen skole på vigo.no innen fristen for å søke videregående skoler, 1. mars. Hvis man får plass ved den nye skolen, så begynner man der fra neste skoleår (neste høst).

Er grunnskolen gratis i Norge?

Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her kan ha rett og plikt til opplæring. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Opplæringen er gratis, og eleven får nødvendige læremidler på skolen.

Kan man gå på skole i et annet fylke?

Hovedregelen er at du skal søke og få tilbud om skoleplass i det fylket du bor i. * Det er likevel mulig å søke skoleplass i andre fylker.

Blir man betalt for å gå på skole i Sverige?

Den svenske skolen er hovedsakelig offentlig finansiert og avgiftsfri. En liten andel av elevene går på frittstående skoler, som også er offentlig finansiert. Barn som er bosatt i Sverige, har rett og plikt til å motta undervisning i ti år.

Kan man bytte skole hvis man ikke trives?

Det varierer fra kommune til kommune hvor lett det er å bytte skole innad i kommunen. Det kan godt hende dette går greit for deg, og du/dere kan begrunne det med det som du opplyser om her. Det er foreldre som må skrive og sende søknaden, så de må være enig med deg om at skolebytte kan være aktuelt.

Hvordan søke plass på ungdomsskole?

Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Du har som foresatt rett til å uttale deg om hvilken skole barnet bør gå på.

Kan man velge skole selv?

Dersom en av foreldrene ønsker at barnet skal bytte skole, må vedkommende få samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder så fremt barnet er under 15 år. Når barnet har fylt 15 år, har hun eller han rett til å bestemme selv over egen skolegang, herunder hvilken skole hun eller han skal gå på.

Kan man flytte uten å bytte skole?

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen). Du kan også søke om å beholde skoleplass på skolen eleven flytter fra, når eleven flytter inn i ny skolekrets i kommunen. Hvis du skal flytte, skal du ikke søke om å bytte skole.

Hvem bestemmer hvor barnet skal gå på skole?

Grunnskoleelever har rett til å ” på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til”. Denne retten gjelder bare innen den kommunen der eleven bor. Elever har med dette ikke rett til å gå på skole i en annen kommune.

Hva har lærere ikke lov til å gjøre?

Hva har skolen ikke lov til? Skolen har ikke lov til å beholde mobilen din etter skoletid. Læreren må levere mobilen tilbake når du går for dagen. Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene dine henter den.

Leave a Comment