Hvor mange Vitusapotek er det i Norge?

Vitusapotek er en apotekkjede med over 300 apotek over hele Norge.

Hvor mange apoteker er det i Norge?

Av de 9944 apotekene som finnes i Norge per 6. november 2020, har 93,8 % tilknytning til en av disse kjedene. Grossistene er vertikalt integrert med apotekkjedene.

Hvem eier Apotek 1 kjeden?

Apotek 1 Gruppen AS eies av tyske PHOENIX group. Her får du en oversikt over hvem som sitter i ledergruppen i Apotek 1 Gruppen AS. Apotek 1 er landets første og største apotekkjede, og har i dag over 400 apotek fordelt over hele landet.

Hvor mange Vitusapotek er det i Norge? – Related Questions

Hva er Norges eldste apotek i fortsatt drift?

Norges eldste apotek er Svaneapoteket i Bergen i 1595 med en forløper fra 1588. Deretter fulgte Svaneapoteket i Oslo (1628), Hygiea i Stavanger 1650, Elefantapoteket i Kristiansand 1651 og Løveapoteket i Trondheim 1661.

Hvor mange Vitusapotek?

Vitusapotek er en apotekkjede med over 300 apotek over hele Norge.

Kan man bruke Vipps på apotek?

Hvilke betalingsmuligheter har jeg ved netthandel? Du kan betale med Visa, Mastercard, Vipps og Collector faktura.

Hvor ofte kan man hente ut medisiner?

En blå resept er gyldig i ett år fra datoen den skrives ut. Du kan bare hente ut medisin for tre måneders forbruk av gangen (unntak gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar medisinen. Hvis du har fått en elektronisk resept må du vise legitimasjon når du kommer på apoteket.

Når kom FarmaPro 5?

Bildet er fra 1988. FarmaPro 5 er den digitale hjernen i alle landets nær 900 apotek.

Hvor mange Apotek 1?

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Vi har over 400 apotek fordelt på alle landets fylker, og over 3500 dedikerte medarbeidere.

Hvor mange Reseptgrupper finnes det?

De reseptpliktige legemidlene deles inn på ulike måter. Det er «blå» og «hvite» resepter og det er tre forskjellige reseptgrupper; gruppe A, B og C.

Hvilke legemidler er klassifisert i gruppe A?

A-preparater

Dette er medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Alle a-preparater skrives ut på en egen respet og du må vise legitimasjon når medisinen hentes.

Hvor viktig riktig legemiddelbruk og dosering er?

Når man tar legemidler er det viktig å ta riktig dosering. Doseringen bestemmes av den som forskriver legemiddelet, for eksempel lege, tannlege eller veterinær. For lave doser gjør at legemiddelbehandlingen enten ikke gir optimal effekt eller ikke virker. For høye doser kan gi bivirkninger eller forgiftning.

Hva er beste medisin mot angst?

Legemiddelbehandling: Angstlidelser behandles som regel med antidepressiva. Førstevalg er selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI), dernest serotonin-noradrealin-reopptakshemmere (SNRI). Klomipramin, buspiron, moklobemid og pregabalin er alternativer. Start med lav dose og øk med få ukers mellomrom.

Kan helsefagarbeider gi morfin?

Det ble bekreftet i intervju at hjelpepleiere/helsefagarbeidere i en periode hadde dispensasjon til å gi injeksjoner med morfin. Sprøytene var da ferdig trukket opp av en sykepleier. Morfin er et potent legemiddel med stor risiko for skadevirkninger, og skal administreres med ekstra oppmerksomhet.

Hva er forskjellen på A og B preparater?

Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B– og C-preparater. A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Er Ritalin B preparat?

Metylfenidat (Ritalin) er et legemiddel i reseptgruppe A (1b). For preparater i denne gruppen gjelder særskilte regler for hvem som har lov til å skrive ut resept, og det er krav til bruk av spesiell reseptblankett (“A-resept”) (1a).

Hva er et c preparat?

CF-preparater er betegnelsen på reseptpliktige legemidler der enkelte pakninger, styrker eller legemiddelformer er unntatt fra reseptplikt.

Hvorfor er det viktig at pasienten holder pusten i 10 sekunder etter en inhalasjon?

For at legemiddelet skal virke er det også viktig at lungene eksponeres for det lenge nok til at virkestoffet får tid til å binde seg til sine respektive reseptorer. Pasienten skal derfor holde pusten i fire til ti sekunder etter inhalasjonen.

Er det farlig å ta for mye Ventoline?

Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnitt 4). Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Leave a Comment