Hvor mye forsinkelse fly?

For at du skal ha krav på forpleining, må forsinkelsen være: 2 timer ved flyging opptil 1500 km. 3 timer ved flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km. 4 timer ved alle andre flyginger.

Hva dekker reiseforsikring forsinkelse?

Reiseforsikringen gir ikke dekning for forsinkelse eller kansellert reise som følge av kø, bemanningsproblem eller streik, men du har rett på erstatning fra flyselskapet. Flyselskapet er ansvarlig dersom reisen din blir kansellert. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsaken, også ved streik.

Hvilke rettigheter har man ved flystreik?

Du har krav på kompensasjon hvis flyet ditt ble kansellert på grunn av flystreik, og du ikke ble varslet om endringen minst 14 dager før avreisedato. Dersom flyet ditt ble kansellert, må flyselskapet tilby en ombooking på en alternativ flygning innen rimelig tid.

Hvor mye forsinkelse fly? – Related Questions

Hva skjer hvis det blir flystreik?

Om flyet blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streik har du tre valg: – Du har krav på ombooking snarets mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen, forteller Iversen. Mange vil nok ønske ombooking, i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt.

Hvor lenge varer flystreik SAS?

Han seier at tariffavtalen vil vare i 5 år frå 1. oktober 2022.

Hva streiker pilotene for?

Derfor streiker SAS-pilotene:

Mange piloter ble sagt opp under pandemien. Pilotene går nå ut i streik fordi SAS ikke gjenansetter de oppsagte pilotene, men heller unge og billigere piloter. De nyansatte pilotene blir ansatt i datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Hva krever SAS-pilotene?

Kravene fra pilotene i tarifforhandlingene handler om jobbsikkerhet og lønn. De krever at SAS-fly skal bemannes av piloter ansatt i SAS. Dette kravet går helt på tvers av SAS-ledelsens strategi. SAS har de siste par årene etablert to helt nye datterselskaper, SAS Connect og SAS Link.

Hvor lenge varte SAS streiken 2022?

Streiken blant SAS-pilotene varte i 15 dager. Drøyt 2500 flyvninger i Norge er blitt kansellert i perioden, ifølge NTB. Forhandlingene begynte i november sist år. Først tirsdag kom de til enighet.

Hva dekker SAS ved streik?

I tillegg til overnatting har du rett på dekning av nøkterne utgifter til mat og drikke mens du venter på at flyet hjem skal komme på vingene. I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Er Pilotstreiken over?

Etter 15 dager med pilotstreik har partene kommet til enighet. Den omstridte løpetiden endte på 5 år. SAS sin norgessjef Kjetil Håbjørg sier at de siste ukene har vært krevende for alle involverte.

Hvilke flyselskap er rammet av streiken?

Både Norwegian, SAS og Widerøe blir rammet av streiken blant flyteknikere, som tok en dramatisk vending tirsdag. Flyselskapene bruker teknikere som er organisert av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), som streiker for høyere lønn.

Hvordan søke erstatning fra SAS?

Krav om erstatning

Bruk skjemaet vårt på nett for å fremsette kravet ditt. Sørg for å legge ved en kopi av originalkvitteringene dine. Tredjeparter tar vanligvis et betydelig gebyr for å hjelpe deg med slike krav, det er derfor mer fordelaktig for deg å sende kravet direkte til SAS.

Hvor mye erstatning kan man få?

Menerstatning
GruppeFastsatt invaliditetsgradMenerstatning
Lavere enn 15%Ingen erstatning
115 – 24%7% av grunnbeløpet
225 – 34%12% av grunnbeløpet
335 – 44%18% av grunnbeløpet

Hva skal til for å få erstatning?

For å kunne kreve erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Ved erstatning i kontrakt, må det i tillegg foreligge et kontraktsbrudd.

Når har man krav på erstatning?

Når har man krav på erstatning? Man kan ha krav på erstatning hvis man blir påført en personskade i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. Det er også mulig å få erstatning hvis du er blitt syk av jobben.

Hvem betaler oppreisningserstatning?

Hvem betaler oppreisningserstatningen? Man kan kreve oppreisningserstatning direkte av skadevolder. Det vil imidlertid ofte være slik at skadevolder ikke har penger til å dekke dette kravet. I slike tilfeller vil KFV utbetale oppreisningen.

Hvem kan kreve erstatning?

For at du skal kunne kreve erstatning, må det være noen andre enn deg som er ansvarlig for skaden du fikk – enten fordi de har gjort noe feil som var årsak til at personskaden oppsto, eller fordi det er bestemt i lov eller avtale at de skal være ansvarlige.

Hvor lang tid tar det for man får erstatning?

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på søknader om erstatning etter strafforfølgning er for tiden: Cirka 4 måneder fra vi mottok søknaden. Saksbehandlingstiden kan i noen tilfeller også bli lengre enn dette, og avhengig av type sak, kan ventetiden bli vesentlig lengre.

Hva er forskjellen på oppreisning og erstatning?

Hva er oppreisningserstatning? Oppreisning er en erstatning som skal kompensere for tort og svie, og er erstatning for ikke-økonomisk tap. Det er vilkår som må være oppfylt før man har krav på oppreisning. Etter ordlyden i skadeerstatningsloven § 3-5 beror det på domstolens skjønn om det skal tilkjennes oppreisning.

Leave a Comment