Hvor mye koster bommene i Trondheim?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 40 kroner. Utenfor rush: 32 kroner. Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 88 kroner. Utenfor rush: 44 kroner.

Hvem kan passere gratis i alle bomstasjoner?

Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy skal som hovedregel ikke belastes bompenger. Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)

Når er det rushtid i bomringen?

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30. Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager. Rushtidsavgiften gjelder ikke bomstasjonene som ble innført april 2019.

Hvor mye koster bommene i Trondheim? – Related Questions

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Hva koster det å kjøre uten bombrikke?

Kjører du for eksempel gjennom Osloringen i rushtiden uten bombrikke, betaler du 10 kroner, men har du Autopass-avtale får du 20 prosent rabatt og betaler bare 8 kroner.

Hvor lenge varer en bompassering?

Den vanligste misforståelsen er at man betaler hver gang man passerer en bomstasjon. Klimaetaten påpeker at det gjør man ikke. På samme måte som bussbilletten, varer bombilletten i én time.

Hvor mange ganger kan man kjøre gjennom bommen?

Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time. Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.

Hvor mange biler passerer bomringen i Oslo?

I 2018 passerte 108,1 millioner biler bomringen i Oslo og Bærum. Det er en nedgang på 4,2 millioner biler fra 2017.

Når er det rushtid i Bergen?

I bomstasjonene i Bergen er det kun de gamle stasjonene som har rushtidsavgift mellom 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Ikke de nye bomstasjonene som kom i 2019. Når bilister med AutoPASS-avtale passerer bomstasjonene, så vil man kun bli belastet én passering innenfor 60 minutter (timesregel).

Når er rushtid i Trondheim?

I Trondheim er det egne takster i rushtiden mellom 07.00 til 09.00, og 15.00 og 17.00.

Er ferde blitt flyt?

Utstederdivisjonene til bompengeselskapene Ferde AS og Vegamot AS er nå samlet under ett selskap: Flyt AS. Flyt AS betjener i dag omtrent 775 000 kunder og er et datterselskap av Gjensidige ASA.

Hva koster bompenger for elbil i Bergen?

Priseksempler for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
ElbilerBensinbiler
Bergen
Med brikkeavtale4,00 kr20,80 kr
Uten brikkeavtale5,00 kr26,00 kr
Trondheim (Sluppen)

Er det gratis parkering for elbiler?

Fra 1. oktober 2020 kan elbiler heller ikke parkere gratis på kommunale plasser lenger. I boligsonene. Elbileiere må nå også betale for beboerkort, og det samme gjelder besøksparkering i boligsoner.

Er det gratis i bomringen med elbil?

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Fra 1. januar 2023 øker denne maksimalgrensen til 70 prosent.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Er det påbudt med AutoPASS?

Brikken er obligatorisk for kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner og biler som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet.

Hva skjer hvis man ikke har AutoPASS?

Dersom du velger ikke å inngå en AutoPASS-avtale, vil dine bompasseringer bli registrert av det bompengeselskapet som eier de bomstasjonene du passerer.

Hvor bestiller jeg AutoPASS?

Dette gjør du enklest via Min side på www.autopassferje.no. Oppskriften på hvordan du registrerer din AutoPASS-brikke på Min side finner du her.

Hvor får jeg tak i nytt feste til bombrikke?

Du kan bestille nytt feste til bombrikken din på Min side.

Sånn bestiller du nytt brikkefeste:

  • Logg inn og velg kundeforhold.
  • Velg «Avtaler» i menyen.
  • Under «Gjør endringer» velger du «Nytt brikkefeste»

Leave a Comment