Hvor mye koster det å gå til privat psykolog?

Finn frikortet og sjekk egenandeler
PsykologEgenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time)375 kroner
Sesjon 1,5 time563 kroner
Sesjon 2 timer750 kroner
​Sesjon 2,5 timer​938 kroner

Kan man få henvisning til privat psykolog?

Hos privat psykolog trenger du ikke henvisning, og du trenger ikke ha noen diagnose for å behandling. Du kan bestille time selv når du føler behov for det, og avslutte når du er klar for det.

Kan fastlege henvise til privat psykolog?

Du blir henvist via fastlegen din ja, enten til dps eller til privat psykolog som har avtale med Helfo (dvs at du betaler egenandel). Dps er det fastlegen som gjør det meste av jobben. Psykolog med avtale er det som oftest pasienten selv som avtale møte og har med seg henvisningen når en får time.

Hvor mye koster det å gå til privat psykolog? – Related Questions

Hvordan få dekket privat psykolog?

Normalt dekker din private eller arbeidsgiver forsikring din psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f. eks. Samlivsbrudd.

Kan privat psykolog gi diagnose?

Diagnoser, fag og etikk

Psykologer må, på samme måte som leger, benytte sine diagnostiske ferdigheter i møte med sine pasienter.

Hvem kan henvise meg til psykolog?

Fastlegen er med på å vurdere om du skal henvises til en psykolog.

Kan fastlege henvise til Aleris?

Alle som ønsker behandling på offentlig avtale trenger en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene hos Aleris eller kontakt din fastlege. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris.

Kan fastlegen nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Har privat psykolog tilgang til journal?

Som privatpraktiserende har du selv plikt til å opprette et pasientjournalsystem jf. forskrift om pasientjournal § 4.

Kan NAV dekke utgifter til psykolog?

§ 1. Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog når undersøkelsen og behandlingen skjer i forbindelse med sykdom som trygden ellers er stønadspliktig for.

Kan psykologer sette diagnoser?

Innen psykisk helsevern er det bare psykologer og leger som kan stille diagnose. Mange diagnoser overlapper litt med hverandre, og mange pasienter fyller kriterier for flere forskjellige diagnoser.

Har psykologer meldeplikt til politiet?

Taushetsplikten for psykologer er veldig streng og er regulert i helsepersonelloven . Dette innebærer at en psykolog som hovedregel ikke har lov til å fortelle andre – heller ikke politiet – om det pasientene forteller ham eller henne. Det finnes noen unntak fra taushetsplikten.

Kan psykolog kreve urinprøve?

Ja, psykologen har i prinsippet lov til å kreve dette av deg. Du kan lese om retningslinjer, samt lovverket det er i hjemlet i, i Førerkortveilederens kapittel om Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål.

Kan man tvinges til psykolog?

Psykisk helsevern er undersøkelse og behandling av psykiske lidelser som skjer i spesialisthelsetjenesten, det vil si på sykehus eller distriktspsykiatrisk senter (DPS). Trenger du hjelp eller behandling i psykisk helsevern, skal det som hovedregel være frivillig.

Leave a Comment