Hvor mye koster offentlig tannlege?

Det betales kun 25 prosent av totalsummen, hvor 75 prosent dekkes av det offentlige. Dette avhenger av at du går til offentlig tannlege. – Voksne må som hovedregel betale tannlegetimen selv, med noen unntak.

Når har man krav på gratis tannlege?

Hovedregelen er at personer over 26 år må betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.

Hvem får offentlig tannlege?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
  • Personer med en utviklingshemming.
  • Eldre, langtidssyke og uføre.
  • Rusmiddelavhengige.
  • Personer med sterk tannlegeangst.

Hvor mye koster offentlig tannlege? – Related Questions

Hvordan søke om å få dekket tannlege?

Hvis du ikke har krav på støtte fra HELFO til tannbehandling, og du heller ikke har økonomi selv til å betale for behandlingen, kan du søke NAV om å få dekket disse utgiftene helt eller delvis. For at NAV skal kunne vurdere saken din, må du fremlegge nødvendig dokumentasjon.

Når dekker NAV tannbehandling?

Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, og som heller ikke har rettigheter etter annen lovgivning, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig tannbehandling. Innvilgelse av eller avslag på søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering.

Kan man få avbetaling hos tannlegen?

Om du ikke vil betale alt på en gang, kan du dele opp slik du ønsker. Du har flere alternativer å velge mellom, blant annet over 12 måneder uten rente. Du velger selv hvordan du ønsker å betale når du mottar regningen.

Hvem får billigere tannlege?

I dag er tannbehandling, med unntak av regulering, gratis for barn under 18 år. 19- og 20-åringer får billigere behandling, mens voksne over 20 år i hovedsak må ta tannlegeregningen selv.

Kan NAV betale tannlege?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Hva er offentlig tannlege?

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen er pålagt et samordningsansvar for den offentlige (fylkeskommunale) tjenesten og privat sektor.

Hvem får refusjon hos tannlegen?

Skaden må ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne. Tilstanden må dokumenteres og ha vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse.

Hva gjør man når man ikke har råd til tannlege?

Støtte til tannlegebehandling hos Nav

Alle som har rett til å søke om økonomisk stønad fordi de ikke kan dekke sine levekostnader, kan søke om støtte til tannbehandling, ifølge Nav. Dette gjelder nødvendig behandling, og man får dekt rimeligste alternativ.

Er alle tannleger private?

Tannhelsetjenesten i Norge er delt opp i privat og offentlig sektor. Under finner du mer informasjon om organiseringen og hva som dekkes av de ulike tjenestene.

Når må man betale full pris hos tannlege?

Tannlegetimer er gratis ut samme året som du fyller 18 år. Deretter betaler du 25 prosent av prisen ut året du fyller 20 år. Husk at det bare er offentlig tannhelsetjeneste som har plikt til å gi rabatt til deg som er mellom 18 og 20 år.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til tannlegetime?

Hvis du ikke har bestilt timen selv, kan tannlegen i utgangspunktet ikke kreve at du betaler gebyret.

Hvorfor er tannlege så dyrt i Norge?

Hele tannhelseteamet må på kurs, ofte utenbys i flere dager. I mellomtiden må kontoret stenges. Alt dette koster. I tillegg kan nevnes at alle forbruksvarer som brukes hos tannlegen er dyre fordi de skal være av beste kvalitet.

Hvilket land har billigst tannlege?

Aller billigst er tannbehandlingen i Thailand. Regningen fra Silom Dental i Bangkok blir på 19.000 kroner. Nest billigst er de polske tannlegene ved klinikken Miladent i Gdansk. De tilbyr seks tannkroner og et implantat for 20.000 kroner.

Har Danmark gratis tannlege?

Det er ikke egenandel ved offentlige sykehus når du er henvist til behandling. Akutt sykehusbehandling krever imidlertid ikke henvisning. Tannbehandling er gratis for unge under 18 år. Den offentlige sykeforsikringen gir tilskudd til en rekke behandlinger til voksne.

Hvor mye tjener en tannlege i måneden?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jobber man som tannlege i det offentlige, ligger nok lønnen mellom 600 000–700 000 kroner i året. På privat klinikk kan man forvente kanskje 100 000 kroner mer enn det igjen.

Hvem tjener mest lege eller tannlege?

Legene kommer ut med en livslønn på 22,8 millioner, mens tannlegene lander på 17,8 millioner. Til sammenligning tjener tannpleierne 12,7 millioner i løpet av sitt yrkesliv. De som begynner å jobbe rett etter videregående ender på 14,6 millioner.

Leave a Comment