Hvor mye koster Sjømannsattest?

Prisliste på attester, vaksiner og materiell
Attester
Førerkortkr 600,-
OFFSHORE – SKIP – DYKKING
Offshore helseattestkr 2100,-
Sjømannsattestkr 2500,-

Hvordan få Sjømannsattest?

Helseundersøkelse og utstedelse av sjømannsattest utføres av godkjent sjømannslege. Ved helseundersøkelse må ansatte og studenter legge frem gyldig legitimasjonsbevis med bilde (pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, bankkort med bilde).

Hva er en sjømannslege?

a. «Sjømannslege»: Lege som er godkjent til å utføre helseundersøkelse og treffe vedtak i samsvar med bestemmelsene i forskriften her. «Helseerklæring»: Erklæring fra sjømannslege om at en person er undersøkt i samsvar med forskriften her, og funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord.

Hvor mye koster Sjømannsattest? – Related Questions

Hvem trenger Sjømannsattest?

Hvem må ha sjømannsattest? Alle som jobber på norske skip og såkalte flyttbare innretninger (med enkelte unntak som blant annet dersom du bare jobber på skipet i perioder da det ligger til kai), må ha godkjent helseattest fra sjømannslege, også kalt for sjømannsattest.

Hva innebærer en Sjømannsattest?

Sjømannsattest. Nordmenn som arbeider på skip eller trålere må kunne fremvise en sjømannsattest, som er en legeerklæring som sier at du har god nok helse til å utføre jobben din til sjøs og at du ikke er en trussel for sikkerheten om bord. En sjømannsattest er som oftest gyldig i 2 år.

Hvordan bli sjømannslege?

For å bli godkjent som sjømannslege må du ha gjennomført grunnkurs i maritim medisin. Det er Norsk Senter for Maritim Medisin som arrangerer godkjente kurs som dekker kompetansekrav i henhold til helseforskriftens § 7.

Hvor lang fartstid har jeg?

Mi side er ei digital sjølvbeteningsløysing for sjøfolk. Her kan du sjekke status på sertifikatsøknadar, sjå kvalifikasjonar, fartstid og helseerklæringar. For tida er det to utgåver av Mi side tilgjengeleg.

Hvor får man Sjøfartsbok?

Det søkes om sjøfartsbok ved personlig fremmøte hos et Nav-kontor med sjøfartsfaglige oppgaver. Søkere må på forhånd bestille time hos saksbehandler ved NAV. Det er ingen formkrav til søknad, men søker må opplyse om: Fornavn, etternavn, fødselsdato og personnummer.

Hvem utsteder Sjøfartsbok?

NAV utsteder sjøfartsbøker på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Hvor stor må båten være for å få fartstid?

Hvordan oppfyller jeg kravene til fartstid? Du oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å utstedt fritidsskippersertifikatet: Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du ha hatt eierskap eller disposisjonsrett til fartøyet.

Hvor mye fartstid for å bli matros?

Helseerklæring fra sjømannslege • Fartstid. Kravet for førstegangssøkende er 6 måneders/180 dagers fartstid eller 2 måneders/60 dagers fartstid hvis fartstiden er fra ett og samme fartøy som du har dokumentert opplæring fra. brovakttjeneste i tillegg.

Hvor mye koster Sjøfartsbok?

Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning
BTGebyr førstegangsbehandlingGebyr ved senere søknader
Under 1001 811,-917,-
Fra og med 100 men under 5003 600,-1 811,-
Fra og med 500 men under 2 0007 287,-3 644,-
Fra og med 2 000 og over14 639,-7 308,-

Når trenger man Sjøfartsbok?

Sjøfartsbok er en legitimasjon for sjøfolk om bord på norske og utenlandske skip. Denne benyttes til føring av blant annet fartstid, og fungerer som en måte å bestemme ansiennitet til sjøs. Sjøfartsboken brukes for å identifisere personen som er ansatt om bord på fartøyet, og registrere fartstid.

Hva skal til for å søke ut ferdighetssertifikat matros?

For å bli innehaver av ferdighetssertifikat matros med sikringsplikter, må man søke om dette og i tillegg dokumentere ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Er man innehaver av ferdighetssertifikat for matros, trenger man ikke ferdighetssertifikat for brovakttjeneste i tillegg.

Hva koster det å registrere i skipsregisteret?

Skipsregisteret tar jobben og det er gratis å publisere annonsene hos Norsk Lysingsblad.

Hvordan finne ut hvem som eier en båt?

I Småbåtregisteret finnes informasjon om båter og båtmotorer, herunder båtens WIN-nummer (skrognummer), motornummer og annen teknisk informasjon, samt eieropplysninger. Ved søk i registeret kan vi dermed se om båten/motoren du skal kjøpe har korrekte opplysninger, eksempelvis tilhører riktig eier.

Hvordan finne tidligere eier av båt?

Hvordan kan jeg finne eier når jeg har et registreringsnummer (eks. ABC123)? Du kan sende SMS med kode REGNR <regnr> til 2366(koster 3kr).

Hvem eier denne båten?

Finn båtens eier

Småbåtregisteret har laget en enkel SMS-løsning slik at man enkelt kan finne hvem som eier båten. Send SBR REGNR <registreringsnumer> til 2077. Da får du tilsendt navnet på eieren, såfremt båten er registrert. SMS-løsingen koster kr 3,- per SMS.

Hvorfor tuter båten?

Tutinga skriver seg fra en tid da båtene ikke hadde faste ankomsttider. Når de kom til havn på et av de mange anløpsstedene langs kysten, var det dermed nødvendig å lage lyd for å kalle inn ventende passasjerer. Folk på land kunne skille nordgående fra sørgående ved hjelp av signalet.

Leave a Comment