Hvor mye koster treningssenter i måneden?

Prisene per måned varierer fra 99 til 299 kroner hos lavpriskjedene og fra 249 til 1490 kroner i fullsortimentskjedene. Innmeldingsavgift og administrasjonsgebyr ligger fra null til 1200 kroner.

Kan en 14 åring dra på treningssenter?

De fleste treningssentre har aldersgrense på 16 år, men det finnes unntak. SATSELIXIA har et medlemsskap som heter Sats Elixia Together, som er et medlemsskap for ungdom mellom 12-14 år. Med dette medlemsskapet kan du trene sammen med foresatt eller en annen voksen som foreldrene dine har godkjent.

Hvor mye koster det å trene på Evo?

EVOs produkter er medlemskap med og uten bindingstid. Innmeldingsavgiften er kr 249,- og veiledende treningsavgift er kr. 409,- per måned uten bindingstid og 359,- per måned med bindingstid.

Hvor mye koster treningssenter i måneden? – Related Questions

Hvilket treningssenter er billigst?

Som du ser av denne prisoversikten, er Nautilus Bad og Gym billigst, med en årsavgift på 3720 kroner. Dyrest blant sentrene i vår oversikt, er Elixia med en medlemsavgift på 8799 kroner. Dette er priser ved 12-måneders autogiroavtaler, inkludert eventuelle gebyrer og avgifter.

Hvor mye koster en PT time på SATS?

Pris per time for en personlig trener:

Prisen inkluderer da alle kostnader knyttet til å trene med en personlig trener. Det er imidlertid variasjon i prisen mellom ulike trenere og treningssentre, men vi ser at de fleste betaler et sted mellom kr 400 per time og kr 1400 per time.

Kan jeg trene på alle EVO?

Som medlem hos EVO kan du trene på alle våre sentre i Norge hvor medlemskapasiteten ikke er fullt utnyttet, uten ekstra kostnad. Du har tilgang til alle sentrene på samme adgangsbrikke. Dersom du har blitt medlem på en kampanje kan tilgangen være begrenset.

Hvordan betale EVO?

Ved innmelding registrerer du betalingskortet ditt, som automatisk belastes med startavgift og treningsavgift for resterende dager av inneværende måned. Månedlig treningsavgift trekkes deretter fra kortet den første dagen i hver påfølgende måned, inntil du eventuelt avslutter medlemskapet.

Hvor gammel for å trene på EVO?

EVO har 16-års aldersgrense på grunn av sikkerhet da sentrene til tider er ubemannet. Som medlem hos EVO er du ansvarlig for din egen trening.

Hvor gammel må du være for å trene på EVO?

EVO har 16-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Hvor mye bør en 15 åring trene?

Hvor mye trening anbefales? Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for en god helse. Helsedirektoratet gir disse anbefalingene: De anbefaler at barn og unge 6–17 år er fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet.

Kan 12 åringer trene på treningssenter?

Aldersgrenser på treningssentre

Noen av Sats’ treningssentre har åpent for barn ned til 11 år. Men frem til de er 15 år, forutsetter medlemskapet at en foresatt også er medlem og har tilgang til de samme treningssentrene. I tillegg må barnet gjennomføre et obligatorisk møte med en personlig trener.

Kan 15 åringer trene på treningssenter?

SATS Youth (15–18 år)

Det er ingen begrensninger i hva medlemmer med et studentmedlemskap kan delta på, så lenge de har kjøpt tilgang. Velkommen inn til ditt nærmeste treningssenter for mer informasjon, eller for å tegne et medlemskap med studentrabatten.

Hvor mye koster sats under 18?

Yngre enn 18 år? Hos oss kan du trene fra du er 11 år! Ungdomsmedlemmer i alderen 11-14 år får halv pris på medlemskap, og må alltid trene sammen med sin foresatte. For ungdomsmedlemmer i alderen 15-18 år er det 20% rabatt, og du kan trene alene.

Hvor mye bør en 13 åring trene?

Barn i alderen 13-17 år år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt 60 minutter om dagen. De 60 minuttene trenger ikke være sammenhengende.

Kan 13 åringer trene på fresh?

Hva er aldersgrensen? Fra den dagen du fyller 15 år, kan du bli medlem og trene hos oss.

Hvorfor er det 16 års grense på treningssenter?

Ved å ha aldersgrense og regler om at man må trene med foreldre eller andre over 18 år gjør at treningssenteret kan sørge for at du har noen med deg som kan vise deg hvordan apparater fungerer og riktig teknikk. Det er også ønskelig for treningssenteret at man får foresatte til å ta ansvar når det gjelder betaling.

Hvor gammel må man være for å trene på Nr 1 Fitness?

1. Medlemskap hos Nr1 Fitness kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap og som har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for medlemskap er 14 år på våre fullskalasentre og 15 år på øvrige sentre.

Hvordan melde seg ut av Family?

Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på et Family-senter. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være.

Hva er aldersgrensen for å trene på treningssenter?

De fleste treningssentre har aldersgrense på 16 år, men det finnes unntak. Dersom dere ønsker å trene på Sats Elixia har de et medlemsskap som heter Sats Elixia Together, som er et medlemsskap for ungdom mellom 12-14 år.

Leave a Comment