Hvor mye penger er en milliard?

En milliard er det samme som det naturlige tallet 1 000 000 000, 109 eller tusen millioner. Det finnes to systemer for betegnelser på store tall, begge har sin opprinnelse i Frankrike: Det lange (échelle longue), som er det systemet vi bruker i Norge.

Hvor mange år er 1 milliard?

En ganske vanlig årslønn i Norge er 500.000. Hvis du sammenligner med de som lever på en inntekt på 500.000, så kan en person leve på en milliard i 2.000 år.

Hva kommer etter 999 millioner?

106 = en million, 109 = en milliard/tusen million, 1012 = en billion, 1015 = en billiard/tusen billion, 1018 = en trillion osv.

Hvor mye penger er en milliard? – Related Questions

Hvilket tall har 13 nuller?

Oversikt over de store tallene
PotensSifferBruksnavn
106 x 1 x 10009 nullermilliard
106 x 2 (bi)12 nullerbillion
106 x 2 x 100015 nullerbilliard
106 x 3 (tri)18 nullertrillion

Hvilket tall har 12 nuller?

tabell over store tall
TallordSkrevet som potens av tiAntall nuller etter ettallet
milliard1099
billion101212
billiard101515
trillion101818

Hva er det høyeste tallet i hele verden?

Det finnes ikke et største tall i verden, fordi det finnes uendelig mange tall. Når broren din sa centillion, kunne du si at du vet om et større tall, centillion pluss 1. Centillion er et stort tall, 10600, men det finnes flere større tall som også har fått et navn. “Googolplex”, 1010100 er større enn centillion.

Finnes billion på norsk?

For eksempel er en billion (på norsk) et 1000 ganger så stort tall som one billion på engelsk. Det finnes også mange ord, som for eksempel det engelske «zillion», som brukes uformelt til å bety store, men uspesifiserte beløp.

Hvilket tall er 10 000 000 000 000?

Slike tall kalles dekadiske enheter.
10ti
10 000 000ti millioner
100 000 000hundre millioner
1 000 000 000milliard
10 000 000 000ti milliarder

Hvor mange millioner er det i 1 milliard?

Husk at en milliard er 1000 millioner, og at en billion er 1000 milliarder. På engelsk brukes ikke ordet milliard.

Hvor mange millioner er det i en billiard?

En billiard er tusen billioner, eventuelt en million milliarder, dvs. det naturlige tallet 1 000 000 000 000 000, eventuelt 1015.

Hvor mange millioner er det i en trillion?

Én trillion er én million million million, altså 1 000 000 000 000 000 000, som også kan skrives som 1018. Ordet er dannet av det latinske prefikset tri- (tre) og endelse fra million. Prefikset henviser til at tallet tilsvarer 1 000 0003 (én million i tredje potens).

Hvor mye penger er en trillion?

TallNavn, kort skala
1000103tusen
1 000 000106million
1 000 000 000109billion
1 000 000 000 0001012trillion

Hva er en billion på norsk?

Billion er lik en million millioner, det vil si 1012. Det kan skrives som 1 med 12 nuller bak. På engelsk brukes billion om en milliard, det vil si ett tusen millioner (det vil si 109, altså et 1-tall med 9 nuller bak).

Er billiard et tall?

Artikkelstart. Billiard er det samme som tusen billioner. Det er et ettall med 15 nuller bak, som på standardform skrives 1015. På engelsk benyttes andre betegnelser for høye tall, og den tilsvarende engelske betegnelsen er kvadrillion.

Hvor mange nuller er det i en googolplex?

Artikkelstart. Googolplex er tallet 10 opphøyd i en googol, altså et ett-tall etterfulgt av en googol nuller. Det kan skrives som 1010100 eller 10googol.

Hva er verdens høyeste tall?

Det finnes ikke et største tall i verden, fordi det finnes uendelig mange tall. Når broren din sa centillion, kunne du si at du vet om et større tall, centillion pluss 1. Centillion er et stort tall, 10600, men det finnes flere større tall som også har fått et navn. “Googolplex”, 1010100 er større enn centillion.

Hvor mye er en centillion?

En centillion er 10600, altså et ett-tall etterfulgt av seks hundre nuller. En centillion er det samme som en million skrevet hundre ganger etter hverandre. Ordet er sammensatt av det latinske prefikset centum, som betyr hundre, og endelsen million.

Hva heter det når det er 12 nuller?

Billion og trillion internasjonalt

Den amerikanske betydningen av billion, trillion, quadrillion og quintillion er henholdsvis 109, 1012, 1015 og 1018 (altså europeisk milliard, billion, billiard og trillion).

Hva heter tallet med 100 nuller?

Googol er tallet 10100, altså et ett-tall etterfulgt av 100 nuller.

Leave a Comment