Hvor stopper buss 74?

Det første stoppet på 74 buss ruten er Mortensrud T og siste stopp er Jernbanetorget.

Hvordan betale på bussen i Tromsø?

Du kan ha enkeltbilletten i Troms Billett-appen på mobil, på et reisekort eller som papirbillett. Det gis ikke overgangsrabatt mellom buss og hurtigbåt.

Hvor mye koster en buss i Tromsø?

Billett utenfor rushtid i Tromsø økes fra 20 kroner til 25 kroner. Priser for periodebilletter for buss økes med cirka 10 prosent. Dette trer også i kraft 1.

Tromsø – periodebillett.

Periode30 dager90 dager
Voksen (30-66 år)550 kr1650 kr
Ung voksen (18-29 år)300 kr900 kr
Barn og ungdom (6-17 år)220 kr660 kr

1 more row

Hvor stopper buss 74? – Related Questions

Er det dyrt å bo i Tromsø?

Man har derimot bidratt til at Tromsø er kåret til en av verdens dyreste byer å bo og leve i, sier Svardal Bøe.

Når er rushtid Tromsø?

I Tromsø betaler du kun 25 kr for en enkeltbillett når du reiser utenfor rushtid*. *Utenfor rushtid: Man-fre 09:00-14:00 og 17:00-01:00, billett er kun tilgjengelig i Troms Billett-appen.

Hva regnes som rushtid i Oslo?

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00. Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Hvor er bussen nå Tromsø?

Sanntidskartet er å finne på www.tromsreise.no. Sanntidskartet gir også informasjon om bussens kommende stoppesteder og beregnede passeringstider. Her kan de reisende selv velge hvilke linjer og transportmidler de vil ha informasjon om.

Når begynner rushtiden i Bergen?

Rushtid. Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30. Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Når er det rushtidsavgift i Trondheim?

Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Hvor mye bom betaler elbil?

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Fra 1. januar 2023 øker denne maksimalgrensen til 70 prosent.

Hvor mye koster bom for elbil?

I dag betaler elbiler bompenger i de fleste bomstasjoner, men noen steder har fortsatt gratis passering. Det er flere bomstasjoner som gir gratis bompassering til elbiler med brikkeavtale, enn uten. Dersom du vil sikre deg flest mulige gratis passeringer er det derfor best å opprette brikkeavtale.

Er det billigere å parkere med elbil?

Eiere av elbiler i boligsonene kan søke om boligsoneparkering for sin elbil med 50 prosent rabatt. Besøkende med elbil i boligsone 1-7 må betale full pris, mens elbilister på besøk i boligsone 8 og utover får 50 prosent rabatt.

Hvem kjører gratis i bomringen?

Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter) I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Hva skjer hvis man ikke har AutoPASS?

Dersom du velger ikke å inngå en AutoPASS-avtale, vil dine bompasseringer bli registrert av det bompengeselskapet som eier de bomstasjonene du passerer.

Er det påbudt med AutoPASS?

Brikken er obligatorisk for kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner og biler som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet.

Hva heter AutoPASS nå?

Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind Forsikring og heter nå Fremtind Service. Du beholder AutoPASS-brikken din og mottar fakturaen på samme måte som før. Eneste forskjell er at fakturaen betales til Fremtind Service, som er det nye navnet på AutoPASS-utstederen. Fjellinjen AS består som bompengeselskap.

Hva gjør man med gamle AutoPASS?

Har du fått ny bombrikke i posten? Husk at den gamle brikken er miljøfarlig avfall, og skal leveres inn.

Leave a Comment