Hvordan bestille hastetime hos legen?

Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling kvelden i forveien på helsenorge.no, alternativ kan du ringe oss på 22 85 33 00 når legekontoret åpner.

Hvor mange pasienter kan en fastlege ha?

I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500.

Hvordan vite hvem fastlegen din er?

Du kan finne ut hvem fastlegen din er ved å gå inn på helsenorge. Du kan finne hvem som er fastlegen din på samme sted som du bytter fastlege. Du må ha bank id for å logge deg inn. Når du har logget inn kan du se at øverst på siden står det hvem som er din fastlege nå.

Hvordan bestille hastetime hos legen? – Related Questions

Hvor lang ventetid hos fastlegen?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen?

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å gå til en annen fastlege.

Kan legen nekte deg time?

Nei, legen din kan ikke nekte deg å bestille time hos han.

Hva gjør jeg når fastlegen slutter?

Når fastlegen slutter eller reduserer listen

Når du står på en liste uten fast lege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp.

Kan lege nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Hvor mye tjener en fastlege?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Kan man snakke med fastlegen?

Bruk eventuelt helsenorge.no som mange fastleger også er tilknyttet. Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme.

Kan man stå på venteliste hos flere fastleger?

Du kan stå på venteliste

Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Kan man snakke med fastlegen på telefon?

E-konsultasjon

Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn. Dette kalles «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte.

Er det gratis å gå til fastlegen?

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. barn under 16 år. barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling. personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom.

Hvor mye koster det å gå til legen?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Når man ikke får hjelp av fastlegen?

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Blir ikke tatt på alvor av legen?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Kan fastlegen nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Kan man klage på fastlege?

Klage på lege, sykehus eller andre helsetjenester

Du kan sende en klage hvis du synes at du har blitt dårlig eller urettferdig behandlet i helsetjenesten. Klagen kan for eksempel være på: lege.

Hva har fastlegen ansvar for?

Fastlegene har ansvar for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av sine listepasienter, samt å koordinere helsetilbudet til pasientene opp mot andre tjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ordningen bidrar derfor til én vei inn til helsetjenesten.

Leave a Comment