Hvordan bøye å stå?

Aktiv verbbøying av å stå
 1. Infinitiv: Å stå
 2. Presens partisipp: stående.
 3. Perfektum partisipp: stått.

Hvordan bøye å stå på nynorsk?

Aktiv verbbøying av å stå
 1. Infinitiv: Å stå
 2. Presens partisipp: ståande.
 3. Perfektum partisipp: stått.

Hva er A og E-verb?

Når preteritum (fortid) endar på -a, t.d. sykla, hoppa, får vi -ar i presens (nåtid): syklar, hoppar. Alle verb med -a i fortid er slike a-verb. E-verb er verb som har preteritum som endar på -te eller -de, t.d. meinte, tenkte, bygde, og som får -er i presens: tenker, meiner, bygger.

Hvordan bøye å stå? – Related Questions

Hvordan vet man om et verb er sterkt eller svakt?

Verb som danner preteritum med endelse, kalles svake verb, mens verb uten endelse i preteritum kalles sterke verb. Sterke verb har dessuten gjerne en annen vokal i preteritum enn i presens og infinitiv, som skrive(r) – skrev. Kjøpe er altså et svakt verb, skrive et sterkt.

Hvordan kan vi finne ut om et verb er sterkt?

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal.

Hvordan kan man finne ut om et verb er svakt?

Kjenneteikn på svake verb er at dei har ending både i presens og i preteritum. I presens kan endinga vera ‑ar eller ‑er, og i preteritum ‑a, ‑de eller ‑te. I perfektum partisipp har svake verb endinga ‑t eller ‑d. A-verba heiter a-verb fordi dei får endinga ‑ar i presens og ‑a i preteritum og perfektum partisipp.

Hva betyr sterke verb?

Verb som får en endelse(stavelse) i preteritum kalles svake verb, og verb som ikke får endelse (stavelse) i preteritum kalles sterke verb.

Hva kjennetegner svake verb på engelsk?

Svake verb (også kalt linne verb) er den klart største av de tre hovedverbklassene i germanske språk. De er verb som i urgermansk fikk tillagt et dentalsuffiks (dvs. -d- eller -t-) ved bøying i fortid.

Hvordan bøye to freeze?

Verbbøyning “to freeze
 1. Present. I. freeze. you. freeze.
 2. Present continuous. I. am freezing. you.
 3. Simple past. I. froze. you.
 4. Past continuous. I. was freezing. you.
 5. Present perfect. I. have frozen. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been freezing. you.
 7. Past perfect. I. had frozen. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been freezing. you.

Hvordan bøye to eat?

Verbbøyning “to eat
 1. Present. I. eat. you. eat.
 2. Present continuous. I. am eating. you. are eating.
 3. Simple past. I. ate. you. ate.
 4. Past continuous. I. was eating. you. were eating.
 5. Present perfect. I. have eaten. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been eating. you.
 7. Past perfect. I. had eaten. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been eating. you.

Hvordan bøye went?

Verbbøyning “to go
 1. Present. I. go. you. go.
 2. Present continuous. I. am going. you. are going.
 3. Simple past. I. went. you. went.
 4. Past continuous. I. was going. you. were going.
 5. Present perfect. I. have gone. you. have gone.
 6. Present perfect continuous. I. have been going. you.
 7. Past perfect. I. had gone. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been going. you.

Er å gå et verb?

VerbRediger

Å bevege seg på føttene. (overført, om fartøy) Ha som mål, bevege seg til. Går denne bussen til Oslo? Toget går om to timer.

Er å fly et verb?

Verbet å fly i betydningen bevege seg i luften skal bøyes flyr/fløy/fløyet. Flydde og flydd er vanlig i muntlig østnorsk, men dette er av de verbene som skal bøyes sterkt, på linje med skjære/skjærer/skar/skåret og bære/bærer/bar/båret.

Hvordan bøye rot?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) rot.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) roten / rota.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) røtter.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) røttene.

Hvordan bøyer man kald?

Adjektiv – Gradbøying
 1. Positiv: kald.
 2. Komparativ: kaldere.
 3. Superlativ: kaldest.

Hvordan bøye vondt?

vond
 1. vondt.
 2. komparativ. vondere / verre.
 3. superlativ. vondest / verst.

Hvordan bøye to ring?

Verbbøyning “to ring
 1. Present. I. ring. you. ring.
 2. Present continuous. I. am ringing. you. are ringing.
 3. Simple past. I. rang. you. rang.
 4. Past continuous. I. was ringing. you.
 5. Present perfect. I. have rung. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been ringing. you.
 7. Past perfect. I. had rung. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been ringing. you.

Hvordan bøye watch?

Verbbøyning “to watch
 1. Present. I. watch. you. watch.
 2. Present continuous. I. am watching. you.
 3. Simple past. I. watched. you.
 4. Past continuous. I. was watching. you.
 5. Present perfect. I. have watched. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been watching. you.
 7. Past perfect. I. had watched. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been watching. you.

Hvordan bøye å stryke?

Aktiv verbbøying av å stryke
 1. Infinitiv: Å stryke.
 2. Presens partisipp: strykende.
 3. Perfektum partisipp: strøket.

Leave a Comment