Hvordan få fastlege i Tromsø?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Har ikke fastlege Tromsø?

Har du ikke fastlege og trenger legehjelp? Du kan også kontakte din fastlege i hjemkommunen. Mange problemer kan løses ved hjelp av telefon- eller videokonsultasjon. Trenger du legehjelp som krever oppmøte hos lege kan du kontakte Legevakta på dagtid, telefon: 116 117.

Kan man gå til lege uten fastlege?

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Volvat er ikke en del av den offentlige fastlegeordningen, men et helprivatisert alternativ.

Hvordan få fastlege i Tromsø? – Related Questions

Er det gratis å gå til fastlege?

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Hva koster en privat legetime?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Når skal man ikke betale for legetime?

De aller fleste personer må betale en egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlege i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.

Hvor raskt har man krav på legetime?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Kan jeg bestille legetime selv?

du kan logge deg inn på helsenorge sine nettside for å bestille time og andre tjenester. Her står som regel også telefonnummeret oppført. Nummeret står som regel på legekontoret sine hjemmesider, ellers vil Google ofte finne telefonnummeret om du søker på legekontorets navn.

Kan man gå til privat lege?

Man trenger å bli undersøkt av en lege, og som innbygger i Norge har man da to valg. Man kan enten oppsøke fastlegen sin, eller til en privat klinikk.

Hva er forskjellen på fastlege og lege?

Fastlege er ein lege som inngår avtale med ein kommune om å delta i fastlegeordninga, uavhengig av om legen er tilsett i kommunen eller er sjølvstendig næringsdrivande. Ifølgje forskrift om fastlegeordning i kommunene skal fastlegen dekkja alle allmennlegeoppgåver for dei personane hen har på lista si.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

140 000 nordmenn står på ventelister der estimert ventetid er mellom 1 og 4 år. Og nesten 40 000 innbyggere har meldt overgang til fastleger der man må regne med å vente i 4 år eller lenger.

Hvor mange har ikke fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 manglet fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mye tjener en fastlege?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Hvem går mest til legen?

I gjennomsnitt konsulterte vi fastlegen 2,6 ganger, men det er stor forskjell mellom kjønnene. Kvinner går generelt mer til fastlegen enn menn og særlig når de er mellom 16 og 49 år. Da har de nesten dobbelt så mange konsultasjoner som menn.

Hvor mye tjener en lege i måneden?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Hvor ofte bør man gå til legen?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hva er lurt å sjekke hos legen?

En generell helsesjekk innebærer ofte at legen måler puls og blodtrykk samt lytter på hjerte og lunger. Andre undersøkelser kan være: Måling av blodsukker og blodprosent. Inspeksjon/undersøkelse av øyne, munn, nese, ører, hals, mage, lyske, rygg, armer og ben.

Hvor mye koster en full helsesjekk?

Ordinær medlemspris er kr 1 584, og inkluderer blant annet labprøver og EKG.

Leave a Comment