Hvordan finne en god fastlege?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Hvem ringer man når man ikke har fastlege?

Ring legevakten på 116 117

Legevakten er døgnåpen, og tilbyr hjelp ved akutt sykdom, skader og kriser. Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Har fastlege egen fastlege?

Ja, fastleger har sin egen fastlege. Leger kan som alle andre mennesker også ha behov for en medisinskfaglig vurdering, behandling og oppfølging.

Hvordan finne en god fastlege? – Related Questions

Er det gratis å gå til fastlege?

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Kan man gå til annen lege enn fastlege?

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Hvor ofte er det vanlig å gå til fastlege?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hva koster en privat legetime?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Hvor lenge kan en lege være fastlege?

I Norge får leger jobbe til de fyller 80 år, og de kan søke om lisens for ett år av gangen etter å ha passert 80. I 2015 hevet Stortinget aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 år til 80 år2.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Hvor mange står uten fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 manglet fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mange pasienter kan en fastlege ha?

I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Hvor mye tjener en fastlege i året?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Hvem går mest til legen?

I gjennomsnitt konsulterte vi fastlegen 2,6 ganger, men det er stor forskjell mellom kjønnene. Kvinner går generelt mer til fastlegen enn menn og særlig når de er mellom 16 og 49 år. Da har de nesten dobbelt så mange konsultasjoner som menn.

Hvor mye tjener en lege i måneden?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Hva tjener en fastlege per pasient?

Basistilskuddet omtales ofte som «per capita» tilskuddet, og gir deg en tilskudd per pasient du har på listen. Per capita tilskuddet er per 1 januar 2021 på 499 kroner.

Hvor ofte bør man gå til legen?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hvor mye koster en full helsesjekk?

Ordinær medlemspris er kr 1 584, og inkluderer blant annet labprøver og EKG.

Leave a Comment