Hvordan finne rader i Excel?

RAD-funksjonen: =FINN. RAD(Det du vil slå opp, der du vil søke etter det, kolonnenummeret i området som inneholder verdien som skal returneres, returnerer et omtrentlig eller nøyaktig samsvar – angitt som 1/SANN eller 0/USANN).

Hva er rad og kolonne i Excel?

Slik bruker du Excels funksjoner RAD og KOLONNE

Excel funksjonene RAD og KOLONNE hjelper deg å finne radnummeret og kolonnenummeret. Begge funker veldig lik og derfor behandler vi dem sammen her. Funksjonene er for eksempel nyttig når du skal slå opp informasjon med INDEKS/SAMMENLIGNE.

Hva er Xlookup på norsk?

Nå er det XOPPPSLAG() som gjelder.

Nå går FINN. RAD() over i historien. Den vil nok leve i mange, mange år, men XOPPSLAG() (eng XLOOKUP) erstatter FINN.

Hvordan finne rader i Excel? – Related Questions

Hva betyr #navn i Excel?

Viktig!: Feilen #NAVN? feilen betyr at noe må korrigeres i syntaksen, så når du ser feilen i formelen må du løse den. Ikke bruk feilbehandlingsfunksjoner som IFERROR for å maskere feilen. For å unngå skrivefeil i formelnavn bruker du formelveiviseren i Excel.

Hva er overflyt i Excel?

Dynamiske matrisestørrelser kan utløse flere beregningoverføringer, for å sikre at regnearket er fullstendig beregnet. Hvis størrelsen på matrisen fortsetter å endres under disse ekstra passene og ikke stabiliseres, vil Excel løse den dynamiske matrisen som #OVERFLYT!.

Hvordan finne skjulte ark i Excel?

Klikk Formater på Hjem-fanen >under Synlighet > Skjul & Vis > Skjul ark. Hvis du vil vise regneark, følger du de samme trinnene, men velger Vis. Dialogboksen Vis viser en liste over skjulte ark, så velg arkene du vil vise, og velg deretter OK.

Hvordan bruke Xlookup?

XLOOKUP-funksjonen søker i et område eller en matrise, og returnerer deretter elementet som tilsvarer det første samsvaret det finner. Hvis det ikke finnes noen treff, kan XOPPSLAG returnere det nærmeste (omtrentlige) treffet. *Hvis den utelates, returnerer XOPPSLAG tomme celler den finner i lookup_array.

Hvordan slå sammen to Excel ark?

Klikk på regnearket som inneholder dataene du vil konsolidere, merk dataene, og klikk deretter på Utvid dialogboks-knappen til høyre for å returnere til dialogboksen Konsolider. Hvis et regneark som inneholder data du må konsolidere, er i en annen arbeidsbok, klikker du Bla gjennom for å finne arbeidsboken.

Hvordan linke i Excel?

I regnearket velger du cellen der du vil opprette en kobling. Velg Kobling på Sett inn-fanen. Du kan også høyreklikke cellen og deretter velge Kobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke CTRL+K.

Hvordan telle på Excel?

Klikk Sett inn på Formler-fanen, pek på Statistisk, og klikk deretter en av følgende funksjoner:
 1. ANTALLA:Telle celler som ikke er tomme.
 2. ANTALL:Hvis du vil telle celler som inneholder tall.
 3. TELLBLANKE:Hvis du vil telle celler som er tomme.
 4. ANTALL. HVIS:Hvis du vil telle celler som oppfyller et angitt vilkår.

Hvordan telle unike verdier Excel?

Telle antall unike verdier ved hjelp av et filter
 1. Merk celleområdet, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.
 2. Klikk Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.
 3. Klikk Kopier til en annen plassering.
 4. Skriv inn en cellereferanse i Kopier til-boksen.
 5. Merk av for Bare unike poster, og klikk OK.

Hvis Excel tekst?

Bruk HVIS-funksjonen, en av de logiske funksjonene, for å returnere én verdi hvis en betingelse er sann, og en annen verdi hvis den er usann. Eksempel: =HVIS(A2>B2;”Over budsjettet”;”OK”)

Hva betyr verdi i Excel?

#VERDI er måten Excel sier at «Det er noe galt med måten formelen er skrevet inn på. Eller, det er noe galt med cellene du refererer til.» Feilen er svært generell, og det kan være vanskelig å finne den nøyaktige årsaken til den.

Hvordan summere flere rader i Excel?

Hvis du trenger å summere en kolonne eller rad med tall, kan du la Excel gjøre det for deg. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig.

Hvis formel tom celle?

Noen ganger må du sjekke om en celle er tom, vanligvis fordi du ikke vil at en formel skal vise et resultat uten inndata. I dette tilfellet bruker vi HVIS med ERTOM-funksjonen: =HVIS(ERTOM(D2), “Tom“, “Ikke tom“)

Hvis 0 i Excel?

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.
 2. Merk et regneark under Vis alternativer for dette regnearket, og gjør deretter følgende: Hvis du vil vise nullverdier (0) i cellene, merker du av for Vis en null i celler som har nullverdi.

Hvordan bruke Hvisfeil?

Du kan bruke HVISFEIL-funksjonen til å overtrykke og håndtere feil i en formel. HVISFEIL returnerer en verdi du angir hvis en formel evalueres til en feil. Ellers returneres resultatet av formelen.

Hvordan bruke Summerhvis?

Formelen =SUMMERHVIS(B2:B5, “John”, C2:C5) summerer for eksempel bare verdiene i området C2:C5 der de tilsvarende cellene i området B2:B5 er lik “John”. Hvis du vil summere celler basert på flere vilkår, kan du se SUMMER. HVIS.

Hva betyr summer hvis sett?

Summer hvis sett med Eller i flere kolonner.

Selger = kriterium ELLER Produkt = kriterium, så er det enklest å plusse to Summer Hvis Sett. Forklaring: Vi summerer først resultatet av den første betingelsen, deretter resultatet av den andre betingelsen.

Leave a Comment