Hvordan jobbe med følelser i barnehagen?

Spør barna hva de tenker på når de hører ordet følelser. Skriv det opp på et stort ark, en smartboard eller lignende. La barna bruke speil eller jobbe to og to sammen for å lage ansiktsuttrykk som viser ulike følelser. Bruk et digitalt kamera, og la barna ta bilder av hverandre som illustrerer de ulike følelsene.

Hva slags følelser har vi?

Hvilke følelser har vi?
 • Glede.
 • Tristhet/sorg.
 • Frykt/angst.
 • Sinne.
 • Skam.
 • Skyld.
 • Avsky.

Hvordan bli kjent med følelsene?

1) Å legge merke til alle typer reaksjoner, så vel kroppslige som tankemessige og følelsesmessige. 2) Å tenke over hva som utløste reaksjonen, og ikke bagatellisere det. 3) Å reflektere over den måten vi selv forholder oss til våre følelser på, og å utforske hvor kveling eller demping av følelser har sin opprinnelse.

Hvordan jobbe med følelser i barnehagen? – Related Questions

Hva skaper følelser?

Emosjoner er det innebygde programmet i hjernen og kroppen, som nærmest er kodet inn i genene dine. Kroppen din følger hele tiden med på dine indre og ytre opplevelser. Når noe fremstår som viktig for deg, oppstår emosjoner som et slags kroppslig signal, ment å sette deg i stand til å håndtere det som skjer.

Hvordan hjelpe barn å regulere følelser?

Å gi dem positive opplevelser. Setter ord på barnas følelser og hjelpe dem med å regulere følelsene: Da vil negative følelser reguleres ned, og gleden bli større. Eks: Nå ser jeg at du er lei deg. Snakke om følelser i hverdagen: Barn lærer å forstå egne og andres følelser og hva som er årsaken til dem.

Hvordan stimulere barns emosjonelle utvikling?

Du må hjelpe barnet ved å sette ord på følelsene, ta hensyn til barnets følelser i det daglige samspillet og hjelpe barnet til å regulere egne følelser. På den måten blir barnet kjent med hele spekteret sitt av følelser, og det lærer seg å gjenkjenne egne og andres følelser.

Hvordan snakke med barn om vanskelige følelser?

Hvordan starte samtalen
 1. Prøv å se situasjonen fra barnets side.
 2. La barnet fortelle med sine ord og i sitt tempo.
 3. Ikke forhør barnet.
 4. Bruk god tid.
 5. Fortell barnet at uansett hvor vanskelig det kjennes nå, så er det mulig å få hjelp, og at du skal sørge for at han eller hun får den hjelpen han/hun trenger.

Hvordan utvikle empati hos barn?

Snakk om følelser

For å hjelpe barn utvikle empati, må foreldrene ha fokus på emosjonell intelligens, sier terapeut Aila Malik til HuffPost. – Lær barnet å identifisere følelsene sine, og bearbeide dem. Gi barnet, og alle andre i familien, rom for å uttryke og diskutere følelsene sine.

Hva styrer følelsene?

Vi vet at hjernen inneholder milliarder av nerveceller som gjennom et finurlig samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som vi bombarderes med. Dette er impulser som synsinntrykk, lyd, smak, lukt og berøring.

Er det mulig å få følelsene tilbake?

For mange får man aldri de samme følelsene igjen, men man kan elske hverandre på et dypere nivå, som om følelsene vokser og utvikler seg. Mange får følelsene tilbake, og man kan så klart piffe det opp med å gå på flere dates og gjøre romantiske ting og ting dere gjorde da dere møttes.

Hvor kommer følelser fra?

Sterke følelser og affekter utløser funksjonelle forandringer i mange av organismens organer. Slike reaksjoner blir utløst via det autonome nervesystem: Hjertet slår fortere. Blodkarene til muskler, hjerte og lunger utvider seg, mens blodkarene til mage-tarmsystemet og kjønnsorganene trekker seg sammen.

Hvordan få kontroll på følelsene?

Ideen om å stoppe og tenke er som følger: når du kjenner det kommer “dårlige” følelser, prøv å avbryte den spontane handlingen og forsøk heller å tenke over situasjonen og analyser det som skjer. Mange programmer mot aggresjon bygger på ideen om å avbryte den impulsive handlingen og tenke seg om først.

Hva er forskjellen på tanker og følelser?

Tankene som styres av den bevisste hjernen har vi kontroll over, mens våre følelser styres av underbevisstheten.

Hvordan møte andres følelser?

Husk du skal fortsatt lytte til den andre. Se for deg at du på hvert innpust trekker alle tankene dine og alle følelsene dine inn gjennom ditt eget hjerte. Alle tankene og følelsene som oppstår i deg mens du lytter til den andre er velkommen inn i hjertet ditt.

Kan man plutselig miste følelser?

Når en ikke har følelser for en som tidligere var en kjæreste så forteller det at det har skjedd en vanskelig endring. Noen opplever at de mister følelsene for partneren sin. Noen oppdager det litt plutselig og for andre kommer det gradvis at følelsene blir borte.

Hva gjør man når følelsene er borte?

Hvis det er manglende kontakt som er årsak til at følelsene er borte, er det viktig å bli klar over dette, og beveg dere i mot hverandre igjen. Skap kjennskap til hva den andre liker, hva han/hun trenger for øyeblikket. Del opplevelser, lytt, ta i mot det den andre kommer med.

Hva skjer når man undertrykker følelser?

Sinne kan utløses av fysisk kamp, opplevelse av en trussel, konflikter, urettferdighet, angst og ydmykelse. Ved undertrykt sinne kan en utvikle selvutslettende adferd og bli deprimert. Er ofte en tung følelse. Den kan fortelle om noe som har verdi for oss – det vi savner eller lengter etter.

Hvor mye skal man tåle i et forhold?

 • Tillit. En av grunnpilarene et par kan dele, er tillit.
 • Aksept. Det å akseptere noen er én ting, mens det å prøve å endre noen er noe annet.
 • Kommunikasjon. En av de viktigste tingene for å lykkes i et forhold, er at man opprettholder god kommunikasjon.
 • Engasjement.
 • Respekt.
 • Det å vite hvordan man skal tilgi.
 • Lojalitet.

Hva er en dårlig kjæreste?

Hva er en dårlig partner? Generelt kan man si at en dårlig partner er en som gjør forholdet veldig vanskelig for den andre (og kanskje begge parter) og som stadig gir partneren sin vonde følelser. Det kan for eksempel være ved å opptre veldig tilbakeholdent og likegyldig overfor den andre.

Leave a Comment