Hvordan kontakte DNB?

Får du ikke logget inn kan du ringe oss på 915 04800, så hjelper vi deg. Får du logget inn i nettbanken, kan vi hjelpe deg via chat. Du kan også ta kontakt med oss på 915 04800.

Hva er 04800?

04800. Du kan nå velge hvilket av disse numrene du vil ringe oss på. Eller du kan kontakte oss på chat. -Vi har innført 91504800 i tillegg til 04800 fordi flere kunder den siste tiden har gitt uttrykk for at de vil ha et billigere alternativ, opplyser leder for DNB kundesenter, Hans Olav Rønningen.

Hvorfor stiller DNB spørsmål?

DNB må vurdere om dokumentasjon, data eller informasjon kunden har oppgitt er tilstrekkelig for å bekrefte kundens identitet. Formålet med innhentingen er bl. a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvordan kontakte DNB? – Related Questions

Hva skjer om man ikke legitimerer seg DNB?

Hva skjer dersom man ikke legitimerer seg? Dersom kunden ikke kan vise til gyldig legitimasjon, etter gjentakende oppdatering, purring og informasjon fra oss, så kan vi – i ytterste konsekvens – bli nødt til å sperre kontoene og avvikle kundeforholdet.

Når kan jeg ringe DNB?

915 04800
DNB Bank / Kundeservice

Skal alle DNB kunder legitimere seg?

Vi i DNB forstår godt at det er frustrerende at banken du har vært kunde hos i mange år nå ber deg vise legitimasjon på nytt. Selv om vi kjenner kundene våre, må vi etterleve kravet fra myndighetene og lagre riktig og nok informasjon på kundene hos oss. Det er et lovpålagt krav, som gjelder alle bankene.

Kan banken spørre hvor pengene kommer fra?

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra.

Hvorfor velge DNB som bank?

Derfor tilbyr vi fleksibel arbeidstid, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra mai til august. Du får stor frihet til selv å velge hvilke dager du vil jobbe hjemmefra eller sammen med kollegene dine på kontoret. Vi gir rom for ulike tanker, og lover å gjøre alt vi kan for at du kan være deg selv på jobb.

Kan banken sjekke kontoen min?

Ja, banken kan se hva du bruker penger på. De har likevel ikke lov til å snoke og dette er noe bankene setter høyt. Man har kun lov til å sjekke kontoen din om du ringer for å sjekke transaksjoner eller hvis du har et kundeforhold som er i mislighold.

Hvor mye penger kan man ha i en bank?

Det er ingen grenser for hvor mye penger du kan ha i banken, men før du er 18 år kan du bare bruke pengene hvis foreldrene dine er enig. Det er unntak for penger du har tjent på eget arbeid. For egen inntekt er hovedregelen at du har rett til å få pengene inn på egen konto og disponere på egenhånd.

Er det lurt å ha flere banker?

Ja – det er helt greit å ha BSU-konto i en bank og andre konti i en annen bank, selv om bankene ønsker at du skal samle alle kontiene dine sin bank.

Kan banken se hva du bruker penger på?

Med Min økonomi i nettbanken og mobilbanken får du virkelig oversikt over hvordan du bruker pengene dine. Alt du bruker blir delt opp i kategorier, og det er enkelt å se hvor mye du bruker på restauranter, bolig, eller sparing i løpet av en måned. Under hver kategori kan du også se hva du har betalt for og hvor mye.

Er pengene trygge i banken?

Alle som har satt inn pengene sine i norske banker er beskyttet av Bankenes sikringsfond. Fondet sikrer alle innskudd i over 130 norske banker med inntil to millioner kroner. Skulle en bank gå konkurs vil fondet sørge for at nordmenns sparepenger er trygge.

Kan banken se transaksjoner?

Bare du og banken kan se dem. Banken skal melde mistenkelige transaksjoner og mistanke om hvitevasking eller andre kriminelle forhold til politiet, som kan få tilgang til opplysningene.

Hvordan spare så mye penger som mulig?

Tips til å spare penger
  1. Spar til en felles drøm – sammen. Lag felles sparemål med familien, vennegjengen eller kjæresten.
  2. Sett deg realistiske mål. Det er viktig at du setter deg realistiske sparemål.
  3. Spar på både lang og kort sikt.
  4. Få oversikt over hva du sparer.
  5. Prioriter nedbetaling av gjeld.

Hvor mye bør en spare i mnd?

En tommelfingerregel fra de fleste forbrukerøkonomer, er at du sparer opp en sum som tilsvarer cirka to ganger månedslønnen din (etter skatt).

Hvor mye bør det være på en bufferkonto?

Har du høy inntekt og lave utgifter, er kanskje ikke behovet for bufferkonto like stort, og kanskje holder det med én månedslønn. Har du derimot lav inntekt og høye utgifter, bør du ha en bufferkonto på to-tre månedslønner. Har du stram økonomi, er det spesielt viktig å ha penger liggende til uforutsette utgifter.

Hvor mye er det vanlig å spare i året?

10 prosent

Men tilbake til spørsmålet om sparerate. SSB foretok etter finanskrisen i 2008 en større analyse av nordmenns sparerate. Den gjennomsnittlige nordmann sparte om lag 21 300 kroner (2006-kroner) i året eller om lag 10 prosent av den disponible inntekten.

Hvor mye bør jeg ha i pensjon?

For hvor mye du bør spare til pensjon, er tommelfingerregelen at du setter av minst 10 prosent av netto månedslønn. Grafen viser rentes rente-effekten mellom å begynne å spare 3 000 kroner i måneden, og deretter 1 500 kroner, og motsatt tilfelle (forutsatt 8 prosent årlig avkastning).

Leave a Comment