Hvordan kontakte TINE?

Kontakt
  1. TINE Kundesenter Forbruker. Tlf.: 23 288 335 / Kontakt oss.
  2. TINE Kundesenter Bedrift. Tlf.: 23 288 333 / Kontakt oss.
  3. Skolelyst. Tlf.: 23 288 334 / Kontakt Skolelyst.
  4. TINE M&D. Tlf.: 23 288 334 / Kontakt M&D.

Hvor kommer TINE fra?

TINE
Etablert10. november 1928
DatterselskapIlchester Cheese Company, Diplom-Is, Fjordland, Sunniva Drikker, OsteCompagniet
HovedkontorMoelv
LandNorge

Hvor mange TINE?

TINE har mer enn 1200 varelinjer i sin portefølje, som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler, i tillegg til norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Ostecompagniet AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc.

Hvordan kontakte TINE? – Related Questions

Hva er forskjell på TINE og Q meieriene?

Siden Tine eies av bøndene som leverer dit, tilsvarer Tines etterbetaling utbytte. Qmeieriene eies derimot av Kavli-fondet, som også skal ha avkastning. For at melkebøndene skal være interessert i å levere til andre enn Tine, må de ha komme likt ut økonomisk.

Er TINE et aksjeselskap?

Årsmøte. Årsmøtet i TINE tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Eierdemokratiet i TINE, som er fastsatt i vedtektene, innebærer at TINE fullt ut oppfyller de relevante anbefalingene fra NUES. Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 125 eiervalgte årsmøteutsendinger samt styrets og rådets medlemmer.

Hvor mange meierier har TINE?

TINE er et samvirkeselskap som eies av 9 140 norske melkebønder fordelt på 7 728 samvirkegårder. I tillegg har TINE 30 meierier og over 5000 ansatte fordelt på hovedorganisasjonen og datterselskap.

Er Sunniva og TINE det samme?

Selskapets har sitt forretningskontor i kontorfellesskap med TINE Meieriet Øst i Oslo. Selskapet distribuerer juice, iste, smoothie og vann. Selskapet har kun seks ansatte, men kjøper tjenester til kvalitetsstyring, salg, drift og administrasjon fra TINE Meieriet Øst.

Hva betyr navnet TINE?

Etymologi. Tina og Tine er kortformer av flere ulike navn, for eksempel Bettina, Kristine og Martine, som har ulike betydninger. Navnene kan også ha opprinnelse i det gammelengelsk, ‘Tyne, Tyna, Tina‘, som betyr «elv».

Hvor stor markedsandel har TINE?

Tine er fortsatt en svært dominerende aktør, og har en markedsandel på mellom 70 og 100 prosent. Tine har fortsatt monopol på en rekke produkter.

Hvem er målgruppen til TINE?

Målgrupper for Tine er hovedsakelig norske dagligvarebutikker, bensinstasjoner og kiosker. Et annet segment er sportsutøvere og de som trener, som kjøper tines produkter fra merkevaren yt. Et tredje segment er voksne som kjøper melk, ost, juice og sånne produkter man har i kjøleskapet til enhver tid.

Hvem produserer Q melk?

Q-Meieriene eies av næringsmiddelkonsernet Kavli, som igjen eies av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Selskapet har over 300 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 1,85 milliarder kroner.

Hvorfor velge TINE?

TINE eier en komplett verdikjede – fra bondegården til produktene er ute i butikk. Dette gir oss et stort spenn i type stillinger og mulige karriereveier, og det gir alle TINE-ansatte store muligheter for utvikling innenfor konsernet.

Hva er best av Q melk og TINE melk?

Det viser en markedsanalyse hvor 300 forbrukere har sammenliknet smaken av melk og yoghurt fra Tine og Q-meieriene. Testen, som er gjort på oppdrag av Forbrukerrapporten, viser at Q-meierienes skummet melk foretrekkes av 55 prosent av forbrukerne, mens 35 prosent synes Tine skummet melk er best.

Hvor mye betaler TINE for melk?

Han opplyser at overskuddet til Tine i stor grad går tilbake til melkebøndene, og at resten investeres i driften for å skape ny verdi. – I 2021 ble det betalt ut rekordhøye 76 øre per liter melk levert, totalt nesten 1,1 milliard i etterbetaling.

Er TINE bærekraftig?

TINE kåret til Norges mest bærekraftige selskap

TINE gikk til topps i den landsomfattende Sustainable Brand Index-undersøkelsen. Det er andre gang TINE tar førsteplassen.

Er TINE økologisk?

I TINE er vi stolte av alle de små og store melkegårdene over hele Norge. Denne melka er hentet fra gårder som har økologisk drift. Der får jorda kun naturgjødsel og vann, mens et rikt biologisk mangfold av planter og nyttedyr holder den levende og næringsrik.

Hva er den mest bærekraftige maten?

Grønnsaker, frukt og korn skiller seg ut ved å ha gjennomgående lavere klimaavtrykk enn kjøtt og animalske produkter. I tillegg krever plantene mindre ressurser som vann og areal enn det kjøttproduksjonen gjør. Villfanget fisk og sjømat gjør det også bra i klimaregnskapet.

Leave a Comment