Hvordan sette opp et brev?

Oppsett for formelt brev
 1. Avsender – skal stå øverst, det vil si ditt eget navn og adresse.
 2. Dato – sett dette på samme linje som poststedet i adressen din, mot høyre side i brevet.
 3. Mottakers navn og adresse – det ser bedre ut dersom du har 3-4 linjers mellomrom mellom dette og datoen over.

Hvordan skrive brev til kommunen?

Sørg for at du er presis i språket og definer klagen din godt. Det er også viktig at du får med rett informasjon om deg og innsatsen du klager til. Dobbeltsjekk at adressen er riktig, og identifiser saken din med fullt navn og eventuelle referansenummer.

Hva kjennetegner et brev?

Brev er en skriftlig meddelelse av privat eller offisiell karakter som blir sendt i posten eller med bud. Ordet brev brukes også om en metode for å formidle budskap.

Hvordan sette opp et brev? – Related Questions

Skal man skrive avsender på et brev?

Alle sendingene skal ha samme avsender og en fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse).

Hvordan skrive en formell e post?

Skikk og bruk i formelle e-poster

Skriv hovedbudskapet først, og unngå å ta opp mange temaer i én e-post. Skriv klart og konsist, med korte avsnitt og oversiktlig oppsett. Bruk gjerne mellomtitler. Unngå å bruke store bokstaver for å framheve noe.

Skal det være komma etter hei?

Når helsingar som Hei, Hallo og God dag står åleine på lina, skal det ikkje setjast komma eller punktum etter. Står det eit namn etter helsingsordet, skal det setjast komma føre namnet (ikkje etter).

Hvordan skrive en god mail?

Dette bør du gjøre når du skriver e-post
 1. Bruk emnefeltet rett. Innboksen til folk flest er en sambafest.
 2. Begynn med en hilsen, og bruk gjerne navn.
 3. Hold deg til ett tema.
 4. Kom til poenget og vær strukturert.
 5. Skriv i korte avsnitt.
 6. Ikke la e-posten bli for kort.
 7. Tilpass deg og responder i samme stil.
 8. Avslutt på vennlig vis.

Hvordan skriver man med vennlig hilsen?

Rent grammatisk er det helt i orden å skrive «Med vennlig hilsen». Flertall bruker vi normalt ikke i selve hilsenen. Mange har lært at det eneste riktige er å velge enten «Med hilsen» eller «Vennlig hilsen», ikke noe annet.

Hvor tykt kan et brev være?

Maksimumsmål for brev med frimerker

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt. Se prislisten.

Hva er brevpost?

Brevpost er en fellesbetegnelse for brev, postkort og korsbåndsendinger. Dette inkluderte også fonopost, aerogram, verdibrev og rekommanderte brev og brevpostoppkrav.

Hva trenger man for å sende brev?

Brev er det billigste fraktalternativet for sendinger under 350 g, og det enkleste er å kjøpe digitale frimerker her. Du får da en kode som skrives på sendingen. Velg om du vil sende brevet fra din egen postkasse, eller levere det til Posten.

Kan brev spores?

Posten kan spore den opp.

Går du til Postens hjemmesider, og velger sporing av pakker, blir du bedt om å taste inn sending- eller kollinummer. Har du ikke dette, er det verre. Trodde vi. Men Posten kan faktisk spore opp pakker også på mottakernavn dersom forsendelsen befinner seg innenfor landegrensene.

Er det lov å sende penger i Posten?

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maksimum 40 000,– kroner. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi. Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten.

Kan man bruke gamle frimerker?

Gamle frimerker kan fortsatt brukes.

Kan foreldre åpne brev?

Foreldrene dine har ikke lov til å åpne posten din, så lenge du er over 18 år. Da er du myndig, og du bestemmer over deg selv. Du har rett på privatliv og du trenger ikke fortelle dem alt.

Hva skjer hvis man sender brev uten frimerke?

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 62,– kroner for faktura og 13,– kroner per brev. For å finne rett porto, se priser på pakker og brev.

Er det ulovlig å åpne andres post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Når barnevernet vil snakke med barn alene?

Har barnevernet lov til å snakke med barnet? Barneverntjenesten har lovhjemmel til å kreve å snakke med barnet alene uten foreldrenes påsyn. Barn som er fylt syv år, og barn som er yngre, men i stand til å danne seg egne standpunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg.

Hva skal til for å miste foreldreretten?

For å miste foreldreansvaret, må det idømmes av retten. Som tidligere nevnt, vil fradømmelse av foreldreansvaret bare være aktuelt i unntakstilfeller, hvor den ene forelder ikke bør ha noe som helst med barnet å gjøre på grunn av f. eks. konfliktnivå, kidnappingsfare, mental sykdom mv.

Leave a Comment