Kan en selge bolig uten tilstandsrapport?

Det er ikke obligatorisk at det foreligger en tilstandsrapport ved et salg. I meglerbransjen føres det imidlertid praksis for å anbefale innhenting av tilstandsrapport, og dersom selger ikke etterkommer anbefalingen vil megler kunne frasi seg oppdraget.

Kan en eiendomsmegler selge sin egen bolig?

ikke kan selge egen eiendom gjennom den aktuelle virksomheten. Megler kan heller ikke eller kjøpe eiendom som den aktuelle virksomheten har eller har hatt i oppdrag å formidle. Egenhandelsforbudet gjelder uavhengig av hvilken type eiendom det er snakk om.

Er megler med på overtagelse?

Normalt vil du, selger og megler være involvert i overtakelsen. Vanligvis vil megleren kontakte både selger og kjøper og informere om hva som skjer på dagen for overtakelse, samt kontrollere at kjøpesummen er betalt til en klientkonto.

Kan en selge bolig uten tilstandsrapport? – Related Questions

Kan megler sette takst?

I tillegg til en generell verdivurdering vil megler som regel utføre e-takst. Kombinasjonen av de to vil gjerne gi grunnlag for prisantydningen man ønsker å oppgi til kjøper.

Kan megler lyve?

Selv om eiendomsmeglere er pliktig til å loggføre budene som mottas, trenger de ikke å loggføre kommunikasjonen under budrunder eller kontaktinfo til interessenter som ikke legger inn bud. Derfor er det gode muligheter for meglere å lyve for å presse opp prisen uten å bli avslørt.

Kan man nekte å selge til prisantydning?

Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere. Det finnes ingen regler som påbyr deg å akseptere et bud. Likevel regnes det ikke som god praksis å sette prisantydning lavere enn en sum du er villig til å selge for.

Hvor mye kan man by under takst?

Et skambud kan defineres som et bud som er langt lavere enn den gitte prisantydningen. Det finnes faktisk ingen nedre grense for beløp på bud i budrunder. Dette åpner for at potensielle kjøpere legger inn bud langt under det selgeren forventer.

Når sjekker megler finansiering?

Meglersjekke

Fortrinnsvis gjøres dette før budgivers akseptfrist går ut, men det er det ikke alltid tid til. Hvis det skulle vise seg at en som har fått akseptert sitt bud, ikke klarer å dokumentere finansiering, vil vedkommende være ansvarlig for selgerens økonomiske tap som følge av dette.

Hva ser en megler etter på verdivurdering?

Forskjellen mellom verdivurdering og takst

En verdivurdering er altså en vurdering av boligens markedsverdi, utført av en megler. På befaring ser megleren på beliggenhet, standard og eventuelle forbedringer eller forringelser i boligen. Megler sammenligner boligen med tidligere salg i området for å vurdere verdien.

Kva er ein megler?

Megler er en betegnelse som både brukes om en mellommann i salg og om en som forsøker å skape forlik i en tvist.

Hvem kan være ansvarlig megler?

Alle eiendomsmeglingsoppdrag skal ha én person som er ansvarlig for hele oppdragsgjennomføringen. Oppdragsansvarlig megler må enten være megler, eiendomsmegler, jurist eller advokat.

Når sjekker megler finansiering?

Meglersjekke

Fortrinnsvis gjøres dette før budgivers akseptfrist går ut, men det er det ikke alltid tid til. Hvis det skulle vise seg at en som har fått akseptert sitt bud, ikke klarer å dokumentere finansiering, vil vedkommende være ansvarlig for selgerens økonomiske tap som følge av dette.

Hva bør man IKKE si til megleren?

Sett en grense for deg selv, og ikke fortell megleren om den. Ikke gi inntrykk til megler om at dette er en bolig du vil ha «for enhver pris», ifølge Thomas Bartholdsen. Gjør deg kjent med prisnivået der du skal kjøpe før du bestemmer deg for et pristak.

Kan en bolig bli solgt før visning?

Hva innebærer kupping av bolig? Kupping av bolig er et uttrykk for de tilfeller hvor kjøper av en bolig henvender seg direkte til boligselger med et bud på boligen, før visning er avholdt. Kupping fungerer dermed som en snarvei for boligkjøper, idet han kan kapre drømmeboligen uten å måtte delta i en budrunde først.

Er det vanlig å by under takst?

Du kan gjerne ta utgangspunkt i at bud på 60 % eller lavere av takst er et skambud. Selger kan imidlertid også oppfatte bud på 20 % under takst som skambud. Det er i stor grad opp til den enkelte å vurdere hva som er et skambud.

Kan man nekte å selge til prisantydning?

Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere. Det finnes ingen regler som påbyr deg å akseptere et bud. Likevel regnes det ikke som god praksis å sette prisantydning lavere enn en sum du er villig til å selge for.

Skal man se på prisantydning eller totalpris?

Når en bolig med fellesgjeld legges ut for salg er den som selger, som oftest eiendomsmegler, forpliktet til å opplyse prisantydning eller ønsket pris sammen med andel fellesgjeld og til slutt totalprisen for boligen.

Hva anses som skambud?

Hva er et skambud? Et skambud vil si et bud som er betydelig lavere enn prisantydning. Det finnes ingen nedre grense for hva en kjøper må by i en budrunde. Likevel er det alltid en mulighet for at svært lave bud kan oppfattes som frekt eller useriøst av selger.

Kan selger komme med motbud?

Selger kan også velge å komme med et motbud hvis han ser at det blir vanskelig å få solgt til prisantydning. Motbud er da ett eksklusivt bud til den budgiveren hvor han eller hun får en mulighet til å kjøpe boligen til en gitt pris.

Leave a Comment