Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

“Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å gå til en annen fastlege.

Hvor kan jeg bestille time hos fastlege?

Du kan ringe til fastlege kontoret der du bor og bestille deg en time. De vil spørre hva det gjelder og det gjør de for å vurdere hvor fort det er nødvendig at du får time. De som jobber på et legekontor har taushetsplikt og legen kan ikke fortelle noe til foreldrene dine dersom du ikke ønsker dette.

Hvordan få tak i fastlegen?

Bestill time

Forespørsel – Her kan du sende en melding til fastlegen og be om en time som passer. Henvendelsen håndteres manuelt hos fastlegekontoret, og du får bekreftelse når timen faktisk er bestilt.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? – Related Questions

Hva gjør man når fastlegen ikke svarer?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hva gjør en når fastlege ikke har tid?

Ring legevakten på 116 117

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hvor lenge skal man vente på legekontor?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Hvor fort har man krav på legetime?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Hva kan jeg snakke med fastlegen om?

Fastlegen kan hjelpe deg med det meste av helseplager. Hvis fastlegen synes det er nødvendig, vil du bli henvist til spesialist. Psykologer og hudleger er eksempler på spesialister. Du må ikke ha alvorlige helseplager for å ta kontakt med fastlegen din.

Er det gratis å gå til fastlegen?

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. barn under 16 år. barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling. personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom.

Hvor mye koster det å gå til fastlegen?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Det stemmer at fastlegen koster en egenandel etter fylte 16 år. For en legetime på 20 minutt koster det 212 kr (i 2020). Hvis du syns det er greit at foreldrene dine vet at du går til fastlegen, så kan du spør om foreldrene dine vil betale for deg.

Hvordan sette seg på venteliste hos fastlege?

Du kan stå på venteliste

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn som har din adresse. Bor du ikke på samme adresse som barna dine? Du kan også sette deg selv og barna dine på venteliste.

Hvor lang ventetid for time hos fastlege?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvor mye tjener en fastlege?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Hvor mange pasienter kan en fastlege ha?

I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Hvor mye tjener en spesialist lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvem er Norges beste lege?

Prisen årets allmennlege 2022 ble tildelt Kaveh Rashidi for hans innsats for allmennmedisinen! Hans-Christian Myklestul overrakte prisen i Legenes hus 24.

Hvor mye tjener en lege i året?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Leave a Comment