Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

“Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å gå til en annen fastlege.

Hva gjør man når man ikke har fastlege?

Kommunen må ha en plan for allmennlegetjenesten, dette er spesielt viktig når de ikke klarer å ha nok fastleger. Planen bør si noe om legebehov i kommunen på kort og lang sikt, rekruttering og stabilisering av allmennlegetjenesten. Men det hjelper jo ikke den pasienten som må ha en time nå, sier Asmervik.

Hvordan kan jeg bestille time hos fastlege?

Du kan ringe til fastlege kontoret der du bor og bestille deg en time. De vil spørre hva det gjelder og det gjør de for å vurdere hvor fort det er nødvendig at du får time. De som jobber på et legekontor har taushetsplikt og legen kan ikke fortelle noe til foreldrene dine dersom du ikke ønsker dette.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? – Related Questions

Hvor lang ventetid for time hos fastlege?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvor mye koster en time med fastlege?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtidEigendel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner332 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner

Hva tjener fastlege pr pasient?

Over 70 prosent av alle fastleger er nå utdannet spesialister. 64 prosent av dem er spesialister i allmennmedisin. Fastlegen får et basistilskudd fra det offentlige på 486 kroner per pasient per år. Legene bruker i snitt 67 prosent av tiden sin sammen med pasienter.

Hvor mye tjener en lege i måneden?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Hvor ofte er det vanlig å gå til fastlege?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hvordan få hastetime?

Du må nok bare ringe ditt legekontor og fortelle at du har veldig sterk hodepine og lurer på om du kan en hastetime så raskt som mulig. Husk at hvis hodepinen er veldig sterk eller du får nedsatt allmenntilstand kan du også ringe legevakten når fastlegen er stengt.

Hvordan bestille hastetime?

Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling kvelden i forveien på helsenorge.no, alternativ kan du ringe oss på 22 85 33 00 når legekontoret åpner.

Kan man bestille legetime på SMS?

Bestill time hos fastlegen din på nett

Enten via SMS, nettside eller appen vår som du kan laste ned fra Google Play eller App Store.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp. Endringen gjelder ikke for pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Når skal man ikke betale for legetime?

De aller fleste personer må betale en egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlege i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.

Er legetime gratis?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. barn under 16 år. barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling. personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom.

Hva koster det å ta blodprøve hos fastlegen?

En blodprøve blir tatt for å finne normale eller sykelige forhold i kroppen. Vi kan også bruke blodprøven til å se om du har fått i deg legemidler eller giftstoffer. Det er gratis å ta blodprøver.

Hvem er fritatt for egenandel?

Barn under 16 år slipper å betale egenandeler. Noen andre grupper slipper også å betale egenandel for undersøkelse og behandling. Du kan lese mer om fritak for egenandeler for godkjent yrkesskade her. Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept.

Hva dekker frikort hos legen?

Det som teller med i grunnlaget for frikort er godkjente egenandeler fra:
  • lege.
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.
  • behandling hos fysioterapeut.
  • psykolog.
  • sykehus/poliklinikk.
  • laboratorier og røntgeninstitutt.
  • enkelte former for tannbehandling.
  • pasientreiser.

Hva er Frikortgrense 2022?

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året.

Hvor mye må man ha betalt for å få frikort?

Du kan ha frikort hvis du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 70 000 kroner.

Leave a Comment