Kan man få legetime på dagen?

I de aller fleste tilfeller kan du få legetime på dagen.

Hvordan bestille hastetime?

Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling kvelden i forveien på helsenorge.no, alternativ kan du ringe oss på 22 85 33 00 når legekontoret åpner.

Hva koster en privat legetime?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Kan man få legetime på dagen? – Related Questions

Kan jeg bestille legetime selv?

du kan logge deg inn på helsenorge sine nettside for å bestille time og andre tjenester. Her står som regel også telefonnummeret oppført. Nummeret står som regel på legekontoret sine hjemmesider, ellers vil Google ofte finne telefonnummeret om du søker på legekontorets navn.

Når skal man ikke betale for legetime?

De aller fleste personer må betale en egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlege i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.

Har man rett på lønn ved legebesøk?

Når du er hos legen arbeider du ikke, og har dermed som utgangspunkt ikke rett til lønn. Likevel kan noe annet følge av arbeidsavtale eller tariffavtale; enten kan du ha rett til fri etter slik avtale eller rett til fri med lønn.

Hvem får gratis lege?

Pasienter under 16 år (mindreårige)

Barn under 16 år har rett på gratis undersøkelse og behandling hos fastlege og offentlige klinikker. Mindreårige skal altså ikke betale egenandel for legehjelp.

Kan legen nekte deg time?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Fastlegen må til enhver tid vurdere hvor mye det haster å få en time, men det skal vært mye til før fastlegen kan nekte en pasient på listen å bestille en time. Det er heller ikke lov for legen å si at man skal skifte fastlege, men legen har lov til å foreslå det.

Hva kan legen ta betalt for?

Tillegg for forbruksmateriell

Dette refunderes gjennom normaltariffen. Derimot kan legen ta tillegg for bedøvelsesmidler, medikamenter, bandasjemateriell og prosedyrespesifikt sterilt engangsutsyr. Prisen skal beregnes etter legens utgifter.

Hva koster en legetime hos Volvat?

Konsultasjon, inntil 30 min. Konsultasjon, inntil 60 min. Konsultasjon, 30 min. Konsultasjon, inntil 60 min.

Allmennlege.

Konsultasjon, 15 min.1 200,-
Administrasjonstillegg190,-

Er legetime gratis?

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Hva er en vanlig legetime?

En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid. Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen.

Hvor ofte er det vanlig å gå til legen?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Kan arbeidsgiver nekte legetime?

Arbeidsmiljøloven gir ingen rett til fri i arbeidstid for å dra på behandling (heller ikke for å dra til lege, tannlege, kontroll på sykehus mm.). Man har altså etter loven verken rett på fri uten eller med lønn for slike ærender i arbeidstiden, men mange har dette fastsatt i en tariffavtale som bedriften er bundet av.

Hva er akutt time?

Vanligvis er de reservert for korte problemstillinger som ikke kan vente. Det kan være alt fra behov for sykemelding til noen som har falt ned en trapp samme dag og trenger å sys.

Kan man bare møte opp på legevakten?

Du kan møte opp på legevakten og henvende deg i skranken uten å ringe først. Om du ønsker å ringe er det et felles nummer for hele landet: 116 117. Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.

Hva gjør en når fastlege ikke har tid?

Ring legevakten på 116 117

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Er det gratis å ringe ambulanse?

Ambulanse. I nødstilfeller er ambulansetransport og ambulanseflyvninger til sykehus gratis innenfor Norge.

Leave a Comment