Kan man finne ut hvor folk er gravlagt?

På sider som Slekt og Data kan en søke seg frem til gravplasser ved hjelp av navn, fødselsdato, dødsdato eller gravplass.

Kan man velge hvor man vil gravlegges?

Dersom avdøde selv ønsket eller pårørende ønsker at graven skal være i en annen kommune enn den hvor avdøde bodde, har man mulighet til å inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å feste gravstedet. Ønsker man en såkalt festegrav må man betale festeavgift, altså leie for gravstedet.

Når må man betale for gravplass?

Er det tildelt en ny grav, er den i utgangspunktet fri (gratis) i 20 år (urnegrav) eller 25 år (kistegrav). Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da det betales festeavgift.

Kan man finne ut hvor folk er gravlagt? – Related Questions

Hva koster en grav i året?

Kistegrav: Kr 1 948,- per grav for 10 år. Urnegrav: Kr 974,- per grav for 10 år. Urnegrav i navnet minnelund: Kr 461,- per grav for ti år. Satsene prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst.

Hva skjer med graven etter 20 år?

En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt.

Hvor lang tid tar det før man får gravstein?

Det kan ta alt fra fire til åtte uker før et gravminne eller gravstein blir satt opp.

Hva koster det å få stelt en grav?

Sommerstell
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav754 kroner
Sommerstell av plantebedet/gravsted1300 kroner

Hvor mye koster en gravstein?

Det kan ofte dreie seg om 5000 til 10.000 kroner, i enkelte tilfeller enda mer. Vi har full forståelse for at valg av gravstein kan være en tung prosess, preget av sorg og savn.

Hvor lenge før gravstein?

En gravstein kan tidligst settes opp noen måneder etter begravelse av en kiste. Etter en urnenedsettelse må man vente 1-2 måneder før man plasserer en helt ny stein. Dette fordi jorden synker med tiden, og gravstenen settes opp først når jorden er fast og stabil.

Hva koster inskripsjon på gravstein?

Oppussing av eksisterende inskripsjonEnhetspris (over 40 tegn) Pris pr. inskripsjon (inntil 40 tegn)
Nedsenket inskripsjon med lakk eller sølvkr. 38,- pr. tegnkr. 1 520,-
Nedsenket inskripsjon med 22 karat gullkr. 54,- pr. tegnkr. 2 160,-
Innlegg i ornament, pr. stkfra kr. 300,-til kr. 1 200,-
Tillegg for ru overflate25%

Hvem betaler for gravplass?

Gravlegging skal skje enten på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av registrert trossamfunn eller ved at asken spres i naturen. Nærmeste etterlatte besørger gravferden og blir ansvarlig for graven.

Hvordan få bort mose på gravstein?

Om du har en gravstein som er mosegrodd og du vil fjerne mosen fra gravsteinen, kan vi anbefale at du først fjerner så mye av mosen som mulig med en børste, før resten vaskes bort med litt klorin og vann eller lett såpevann.

Hva tar knekken på mose?

Behandling
  • Fukt opp området med vann, gjerne tilsatt oppvaksmiddel eller lignende.
  • Foreta en mekanisk fjerning av belegget med en stiv børste, eventuelt forsiktig bruk av sparkel/stålbørste eller lignende.
  • Vask det bearbeidede området med et desinfiserende middel og skyll godt etterpå.

Hvem har ansvar for gravstein?

Ifølge Gravferdsforskriften er det nemlig fester som har ansvar for å sørge for at slekt og venners gravstøtter står som de skal. Fester er også ansvarlig for at gravminnet ikke er til forfall, sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

Når er det best å fjerne mose?

Om våren kan du strø mosefjerner på utsatte områder. En tid etter påføringen vil mosen bli svart og bør rakes vekk. Denne prosessen vil gi flekker i gressplenen som bør sås igjen med gressfrø. Om høsten bør gressplenen rakes og ryddes.

Hva dreper mose?

Klorin blandet med vann 1:4 kan også benyttes. Klorinen dreper alger og mose.

Hvor lenge holder mose seg?

Hvordan oppbevare mose? Jeg foretrekker å oppbevare mosen ute, da holder den seg fersk og fin i mange måneder. Jeg sorterer mosen i ulike slag, og legger den i godt drenerte kasser (matbutikken har ofte blå små som du kan få gratis).

Leave a Comment