Kan man gå til lege uten fastlege?

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Volvat er ikke en del av den offentlige fastlegeordningen, men et helprivatisert alternativ.

Hvordan bestille legetime Trondheim?

Legesenteret er åpent for våre pasienter, og du er velkommen til å kontakte oss på Helsenorge-appen, eller telefon. Via Helsenorge kan du for eks. bestille legetime og resepter.

Hva gjør man når man ikke har fastlege?

– Kommunen må ha en plan for allmennlegetjenesten, dette er spesielt viktig når de ikke klarer å ha nok fastleger. Planen bør si noe om legebehov i kommunen på kort og lang sikt, rekruttering og stabilisering av allmennlegetjenesten. Men det hjelper jo ikke den pasienten som må ha en time nå, sier Asmervik.

Kan man gå til lege uten fastlege? – Related Questions

Kan man miste fastlege?

​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Hvor mange i Norge har ikke fastlege?

Ved utgangen av 4. kvartal 2018 er 100 lister uten fast tilknyttet lege. 2,0 prosent av listene står nå uten fast tilknyttet lege, og det er til sammen 55 042 innbyggere som er tilknyttet disse listene.

Hvem kontakter man hvis man ikke har fastlege?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hvordan få resept uten fastlege?

For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du før har gitt samtykke. Dette gjøres på apoteket eller hos bandasjisten før de ekspederer varen. Du må gjøre dette også ved låst resept hvis du ikke vil at fastlege skal informasjon om utleveringen.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvordan få resept uten legetime?

Resept på nett via chat med lege

Dersom legen vurderer at du har behov for reseptbelagte medisiner så får du en resept. Medisinene henter du på ditt nærmeste apotek. Vi følger de nasjonale retningslinjene for resept, og kan ikke skrive ut A- eller B- preparater til pasienter uten en fysisk legetime først.

Hvor mye koster det å gå til legen?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Kan man chatte med lege?

Gjennom en sikker legechat kan du chatte med en lege på mobilen eller pc, akkurat slik du snakker med venner. Kry gjør det mulig å treffe en lege via videosamtale på mobil eller nettbrett.

Kan legen gi resept over telefon?

Kan jeg få reseptinformasjon per telefon fra apoteket? Nei, dessverre går ikke det. Apotek har ikke lov til å gi ut helse- og personopplysninger via telefon. For å få informasjon om aktive e-resepter kan man enten oppsøke lege, apotek eller logge seg inn nettapoteket til Apotek 1 eller Dine resepter (Helsenorge).

Hva er A og B preparater?

Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B– og C-preparater. A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Hvem er fritatt fra å betale egenandel på blå resept?

Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek eller hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant.

Kan lege skrive ut veterinærmedisin?

SVAR: Lege med norsk autorisasjon har rett til å rekvirere legemidler, men kun til humanmedisinsk bruk. Dersom lege forskriver et veterinærpreparat til humanmedisinsk bruk er det å regne som bruk utenfor godkjent indikasjon/godkjent preparatomtale (off label).

Kan tannleger skrive ut tramadol?

SPØRSMÅL: Tannleger kan ikke rekvirere tramadol til verken pasient eller til bruk i praksis. Tramadol blir ofte benyttet ved akutte TMD-smerter (TMD: Temporomandibulær dysfunksjon).

Kan leger skrive ut resept til familie?

Legen kan ikke forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til eget bruk, til bruk i egen praksis eller til bruk ved legevakt. Legen kan forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til egne familiemedlemmer.

Hvor ofte kan man hente ut medisiner på blå resept?

En blå resept er gyldig i 1 år, og du kan bare hente ut legemidler for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar legemidler på blå resept.

Hvem får gratis medisiner på blå resept?

Legen din kan forskrive legemidler og utstyr på blå resept dersom du har en kronisk sykdom/tilstand som krever langvarig behandling.

Når får jeg frikort?

  • barn under 16 år.
  • minstepensjonister.
  • personer med supplerende stønad.
  • personer med yrkesskade (etter vedtak fra Helfo).

Leave a Comment