Kan man gå til offentlig tannlege?

Når du er fra 19 til 26 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du kan ha rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født. Er du 19 eller 20 år i behandlingsåret, og går til den offentlige tannhelsetjenesten, må du betale 25 prosent av utgiftene selv.

Kan man få dekket tannlege av NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Hva er offentlig tannlege?

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen er pålagt et samordningsansvar for den offentlige (fylkeskommunale) tjenesten og privat sektor.

Kan man gå til offentlig tannlege? – Related Questions

Hva gjør man når man ikke har råd til tannlege?

NAV er behjelpelig med penger til akutt nødvendig tannbehandling, særlig ved smerter. Dette er inntektsprøvd, så du må i så fall snakke med ditt lokale NAV. Tannlegen vil nok være behjelpelig med at du kan dele opp behandlingen slik at du kan betale litt etter litt, for eksempel en fylling av gangen.

Når har man krav på gratis tannlege?

Unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i frikortordningen for helsetjenester.

Hvem får offentlig tannlege?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Personer med en utviklingshemming.
 • Eldre, langtidssyke og uføre.
 • Rusmiddelavhengige.
 • Personer med sterk tannlegeangst.

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Har pensjonister gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Hvem får offentlig tannlege?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Personer med en utviklingshemming.
 • Eldre, langtidssyke og uføre.
 • Rusmiddelavhengige.
 • Personer med sterk tannlegeangst.

Hva skal til for å få dekket tannlege?

Tilstander som kan gi rett til stønad
 • Sjelden medisinsk tilstand.
 • Leppe-kjeve-ganespalte.
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
 • Periodontitt.

Når kan man få dekket tannlege?

Hovedreglene om dekning av utgifter til tannbehandling står i folketrygdloven § 5-6 med forskrift og rundskriv. Du kan få dekket utgifter til behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk eller sykdom har medvirket til tannråten.

Når dekker staten tannlege?

Dette dekker staten av tannbehandlinger

Sjelden medisinsk tilstand. Leppe-kjeve-ganespalte. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

Har uføre rett til gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Hvem får refusjon hos tannlegen?

Skaden må ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne. Tilstanden må dokumenteres og ha vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til tannlegetime?

Hvis du ikke har bestilt timen selv, kan tannlegen i utgangspunktet ikke kreve at du betaler gebyret.

Kan arbeidsgiver nekte tannlegetime?

Arbeidsmiljøloven gir ingen rettighet for en arbeidstaker til å ta fri fra arbeid ved tannlegebesøk, tilvenning i barnehage, begravelser, flytting, ol.

Hvor mye koster det å rotfylle en tann?

Priser på forskjellige typer tannbehandling
Type behandlingBilligstDyrest
Rotfyllinger:
Rotfylling av tann med 1 rotkanal1 0005 350
Rotfylling av tann med 2 rotkanaler1 3006 050
Rotfylling av tann med 3 til 4 rotkanaler1 8007 050

Hvor mye koster å rense tenner?

Alle som har egne tenner har behov for regelmessig kontroll og rengjøring av tennene. En vanlig årlig time hos tannlegen med undersøkelse 2 røntgenbilder, rens og puss koster fra 750- 1000,-.

Leave a Comment