Kan man gå til offentlig tannlege?

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Er offentlig tannlege billigere enn privat?

Offentlige tannleger er slett ikke de rimeligste. Men det er hos de privatpraktiserende du finner de virkelig store prisforskjellene. Artikkelen er flere år gammel. Hvis kostnaden er viktig når du går til tannlegen, bør du sjekke priser før du setter deg i stolen.

Kan man få dekket tannlege av NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Kan man gå til offentlig tannlege? – Related Questions

Når har man krav på gratis tannlege?

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Også personer med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvilke diagnoser gir rett til gratis tannlege?

Ifølge helsenorge.no er det 15 tilstander som gir rett til stønad fra Helfo. Dette gjelder blant annet sjeldne medisinske tilstander, tannkjøttsykdommen periodontitt, munntørrhet (hyposalivasjon), sykdommer i munn og kjeve og tap av tannsubstans.

Hva skal til for å få dekket tannlege?

Voksne skal i utgangspunktet dekke utgiftene selv. Er du over 22 år må du dekke alle tannlegeutgiftene selv. Men det er er visse unntak for voksne. Det er også en mulighet for å søke om støtte til tannbehandling etter reglene i sosialtjenesteloven i NAV.

Har uføre rett til gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Hva kan man få dekket av NAV?

Du kan få helt eller delvis dekket utgifter, reise, læremidler, pass av barn, boutgifter og flytting. Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, må du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, slik at vi kan bestille en timeavtale til deg på NAV-kontoret.

Hva gjør man når man ikke har råd til tannlege?

NAV er behjelpelig med penger til akutt nødvendig tannbehandling, særlig ved smerter. Dette er inntektsprøvd, så du må i så fall snakke med ditt lokale NAV. Tannlegen vil nok være behjelpelig med at du kan dele opp behandlingen slik at du kan betale litt etter litt, for eksempel en fylling av gangen.

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Når er ikke tannlege gratis?

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

Er Tannlegevakt dyrt?

Generelt kan prisene variere mellom 500 – 5000 kr avhengig av klinikken, tannlegens samvittighet og mengde arbeid. Men en ting du skal vite er at du aldri skal velge tannlegevakt eller tannlegetjenester generelt basert på kun priser og hvor mye ting koster.

Når trenger man akutt tannlege?

Når man bør ringe for å få en akutt-time er individuelt, men opplever du en tannkrise (som å knekke en tann e.l.), bør du ringe. Vi kan si det sånn: får du vondt i tennene, ring tannlegen. Har du mistet du en tannkrone eller en fylling? Da ringer du til tannlegen.

Hva koster tannlegen Oslo?

Ordinære tannlegepriser
Komplett undersøkelse (hverdager)1090 kr
Bittskinne4500 kr (egenandel ved refusjon)
Snorkeskinne5990 kr + tannteknikk
Tannbleking (kampanje) inkl. undersøkelse5100 kr
Dyp tannrens per seanse800 kr (egenandel ved refusjon)

Hvorfor er tannlege så dyrt i Norge?

Etter at avdrag og renter på lån er betalt, og midler er satt av til nye investeringer, skal også tannlegen ha sin lønn. I dag er denne bare en mindre del av de totale driftskostnadene på et tannlegekontor. Utgiftene til å drive et moderne tannlegekontor er i dag formidable. Derfor kan tannbehandling oppleves som dyrt.

Leave a Comment