Kan man ha adresse til en postboks?

Dersom leietaker ønsker all post levert til postboksen, også den som er adressert til bolig-/besøksadresse, må det meldes adresseendring fra bolig-/ besøksadresse til postboksadressen. Adresseendring meldes på posten.no.

Hvor mye koster det å leie en postboks?

Stor postboks, 1-2 brukere kr 1648. Pr. ekstra bruker kr 824. Ved leie av ny postboks betales et etableringsgebyr på kr 328.

Hvordan fungerer postboks?

Pakkeboks lar kundene dine hente sine pakker litt nærmere der de bor eller ferdes, til alle døgnets tider. For å kunne hente pakker i Pakkeboks, trenger kunden en app. Posten-appen lastes ned og man registrerer seg med telefonnummer. Kunden vil så få beskjed når pakken er på vei og når den er klar til henting.

Kan man ha adresse til en postboks? – Related Questions

Hvordan bestille postboks?

Så enkelt er det
  1. Bruk BankID, eller en av de andre mulighetene som kommer opp, og logg inn.
  2. Søk etter ledige postbokser på valgfritt sted.
  3. Velg medlemmene i husstanden som skal motta post i postboksen.
  4. Når bestillingen er gjennomført får du oppgitt din nye postboksadresse.

Hvordan hente pakke i postboks?

For å hente pakker i Pakkeboks bruker du Posten-appen. Du vil få beskjed når pakken er på vei og når den er klar til å hentes. Når du skal hente pakken din, bruker du appen til å åpne luken i automaten.

Hvorfor har noen postboks?

Tradisjonelt brukes postbokser av bedrifter som mottar store postmengder fordi det er en rasjonell funksjon. Bruk av postboks muliggjør forsendelse av post til mottakere som ønsker å anonymisere sin identitet.

Hvem bestemmer hvor postkassen skal stå?

Postkasseplasseringen er regulert av Samferdselsdepartementet i Lov om posttjenester og Forskrift om post.

Hvilken tid på dagen kommer posten?

Levering på døren bestilt i nettbutikken

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21* i byer og tettsteder. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Hvordan skal postkassen merkes?

Postkassen må ha en tydelig merking både når postkassen/anlegget er åpent og lukket. På fronten må det være plass for merking med navn, leilighetsnummer eller eventuelt bolignummer. Merkingen bør være på minimum 55 mm x 90 mm.

Hva skjer om pakken ikke passer i postkassen?

Pristillegg hvis pakken ikke kan leveres i postkassen

Mottaker får en SMS/epost om at pakken kan hentes på posten. Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres avsender, også hvis pakken ikke blir hentet av mottaker og må sendes i retur til avsender.

Er postkassestativ søknadspliktig?

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift.

Kan Posten kreve felles postkassestativ?

Posten kan heller ikke kreve, under henvisning til at postkassen er privat eiendom, at postkasseeierne selv må påta seg kostnadene til innkjøp av nødvendige materialer og oppsett av fellesstativ. Posten har ikke hjemmelsgrunnlag til å kreve det, jfr. ovenfor.

Er det ulovlig å åpne andres post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Hvis jeg ikke er hjemme Posten?

Dersom sendingen ikke kan leveres, blir den fraktet til ditt hentested. Du varsles om dette via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.

Hva er ulovlig å sende i Posten?

Dette kan ikke sendes i posten:

narkotiske stoffer. levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr. kopivarer/piratvarer. pakker og brev kan ikke inneholde verdisaker som edelstener og edle metaller som gull, sølv og platina; penger eller verdipapirer.

Er det vanlig å sende nakenbilder?

Medietilsynets ferske barn og medier-undersøkelse viser at 13 prosent av unge i alderen 13-18 år har sendt nakenbilder av seg selv i løpet av det siste året. Samtidig har 18 prosent opplevd seksuelle krenkelser på nett, men ungdom har også blitt flinkere til å reagere.

Hvem sitt ansvar er det når pakken ikke kommer?

Posten har ansvaret for pakken fram til den er utlevert til mottakeren. Hvis pakken forsvinner underveis pga feil som de har gjort, så sier Postloven §28 at de må betale erstatning.

Kan jeg sende batteri i Posten?

Det er ikke tillatt å sende løse batterier. Tillatt innhold i en sending er begrenset til to litiumbatterier/fire litiumceller (et batteri kan bestå av flere celler). For metall-/legeringsbatterier skal totalt innhold av litium ikke overstige 2 gram.

Kan ubrukte batterier ta fyr?

Visste du at det kan oppstå kortslutning og brann dersom batterier ikke behandles riktig? Det kan bli brann om et batteri havner i en avfallskvern på et avfallsanlegg og det er noe brennbart i nærheten. Det er derfor viktig at man sorterer batterier fra annet avfall, også fra restavfallet.

Leave a Comment