Kan man hente ting på gjenbruksstasjon?

På minigjenbruksstasjonene kan privatpersoner levere og hente ut mindre ting som pyntegjenstander, servise, bøker og leker.

Hva kan leveres på gjenbruksstasjon?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
  • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
  • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Farlig avfall. Batterier.
  • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
  • Emballasje av glass og metall.
  • Papp, papir og kartong.

Hva koster det å kaste hageavfall?

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner
VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 400 – 600 kilo910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 – 200 kilo100,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 – 400 kilo300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 – 600 kilo500,00 kr

Kan man hente ting på gjenbruksstasjon? – Related Questions

Hva er gratis å kaste på BIR?

Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong. Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.

Er det lov å kaste hageavfall i skogen?

Hageplanter kan være skadelige for det norske økosystemet og det er derfor forbud mot å dumpe hageavfall i naturen. Fremmede arter pakkes i tette avfallssekker, og leveres for seg på gjenvinningsstasjonen. Levér hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kan man kaste hageavfall i container?

I container med hageavfall kan du kaste alt som vokser i hagen. Søppelsekker med løv etc. må tømmes og sekkene fjernes.

Er hageavfall restavfall?

Hageavfall. Hageavfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Det skal ikke legges i restavfallsbeholderen.

Er det lov å dumpe hageavfall?

Dumping av hageavfall er straffbart og er være brudd på både forurensningsloven § 28 og naturmangfoldloven. Ingen kan tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at den kan virke skjemmende, til skade eller ulempe for miljøet.

Kan jeg kaste hageavfall i restavfallet?

På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at hageavfall ikke blir kastet i naturen eller i en åpen kompostbinge. Hageavfall fra disse plantene bør leveres i tette søppelsekker som restavfall på FREVAR. På den måten går plantene til forbrenning.

Hvor skal man kaste gamle sko?

Klær, sko og andre tekstiler

Finn oversikt over tekstilcontainere på sortere.no. Sko, vesker, belter og annet tilbehør skal i restavfallet hvis det er ødelagt. Alt du leverer skal være rent (vasket) og tørt, og i en pose eller sekk med dobbelt knute.

Hvor kaster man gammelt sengetøy?

Tekstiler, klær og sko
  1. Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  2. Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kaster man ukeblader?

Ukeblader sorteres som papir, papp og drikkekartong.

Hvor kaste hullete sokker?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Hva er en moderne avfallsløsning?

Hvor skal man kaster potetgullposer?

Potetgullposer sorteres som plast eller restavfall.

Hvordan sortere eggekartong?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor kaster man visne blomster?

Blomster sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor kaster man tomme parfymeflasker?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor skal Shampoflasker kastes?

Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Leave a Comment