Kan man velge jordmor selv?

Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge.

Har jordmor ultralyd?

Jordmor hjelper deg med:

Tidlig ultralyd fra svangerskaps uke 11-13+6 med måling av nakkefold. 3D-/4D-ultralyd fra svangerskapsuke 26 til 31. Ammehjelp. Samtale rundt fødsel.

Når er det vanlig å ha første svangerskapskontroll?

Første svangerskapskontroll er ofte mellom sjette og tolvte graviditetsuke. I de nye retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra 2018, anbefales det at første kontroll finner sted innen en uke etter kvinnen har tatt kontakt med helsestasjon eller lege.

Kan man velge jordmor selv? – Related Questions

Når fortelle på jobb at man er gravid?

Snakk med arbeidsgiver

Du plikter ikke å fortelle arbeidsgiveren din at du er gravid før det er noen uker igjen til permisjonen skal starte. Skal du være borte lenger enn 12 uker, og kortere enn ett år, du gi beskjed minst fire uker før permisjonsstart. Skal du være borte lenger enn ett år, er fristen 12 uker.

Hva gjør man når man har fått en positiv graviditetstest?

Ved positiv graviditetstest bør man kontakte lege eller jordmor for å avtale tid for første svangerskapskontroll. Man velger selv om man ønsker oppfølging av jordmor på helsestasjon, eller fastlege. Første svangerskapskonsultasjon bør finne sted allerede innen én uke etter man har tatt kontakt.

Når er det vanlig å ta tidlig ultralyd?

Hovedbudskap. Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 – 13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 – 19. Fordi nakkeoppklaring vil bli observert i svangerskapsuke 11 – 13, vil tidlig ultralyd avdekke flere fostre med risiko for kromosomavvik.

Blir partner med på første svangerskapskontroll?

Tommelfingerregler for svangerskapskontroller:

Barnefar, partner eller annen ledsager kan gjerne bli med. Første kontroll skjer gjerne mellom svangerskapsuke 8 og 12, men du kan også bestille en tidlig helsesamtale når du finner ut at du er gravid.

Når er man i uke 6?

I begynnelsen av denne uken du 6 uker gravid og embryoet er fire uker gammelt og har en C-form med det store hodet i den ene enden og halen i den andre. Det ligner mer på en reke enn et menneske! Små sirkler dannes på siden av hodet – dette er øynene som formes. Ørene begynner også å formes nå.

Hva gjør man på første legetime gravid?

Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver.

Når bør man gå til lege etter positiv graviditetstest?

– Gravide bør ta kontakt med lege eller jordmor så raskt som mulig etter positiv test, og vi anbefaler at gravide raskt skal få time, helst innen én uke etter at de først tok kontakt, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Er det vanlig å ha med partner til jordmor?

Se Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Barnefar/partner inkluderes i svangerskapsoppfølgingen dersom kvinnen og barnefar/partner ønsker det. En eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner til stede.

Hvor mye koster en tidlig ultralyd?

Når man er henvist til tidlig ultralyd av legen betaler man ikke noe. Konsultasjoner på offentlige sykehus er gratis for gravide. Noen ønsker seg ekstra kontroller og tar dette på private sykehus og disse kontrollene må man betale selv.

Er det mulig å se kjønn i uke 12?

Fosterets kjønn kan ikke diagnostiseres ved ultralyd før ca. 12 uker, fordi genitalia ikke er utviklet slik at det er mulig å se forskjell. Ved ca. 12 uker regner man med at genitalia kan visualiseres med ultralyd hos 87 – 100 %, og at fosterets kjønn kan bestemmes hos 86 – 100 % (1).

Kan man se noe på ultralyd uke 5?

Det tidligste tidspunktet man kan se noe på ultralyd er i uke 5+5, da begynner hjertet å slå.

Hvor lenge kan man vente med å ta abort?

Til deg som vurderer abort. I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av svangerskapet. Svangerskapets varighet regnes fra første dag av siste menstruasjon. Hvordan utføres aborten?

Hvor vondt er medisinsk abort?

Hvis du velger å ta medikamentell abort på sykehuset

Du kan få sterke menstruasjonssmerter, spesielt når kroppen er i ferd med å støte ut innholdet i livmoren. Det er også normalt at du får blødning med blodklumper (koagler), og du må være forberedt på at du blør kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon.

Hva er ulempen med abort?

Du kan blø litt i ettertid, noen mer og andre mindre. – Ulempen med en medikamentell abort er at det gjør vondt. Du får ikke like vondt som ved en fødsel, men det er samme type smerte – som sterke menssmerter, forteller Nesheim. Blødningene etter en medikamentell abort kan vare noen uker.

Hvordan virker abortpillen?

Aborten innledes med at du får tabletter med mifepriston (Mifegyn®). Virkestoffet i tabletten gjør at livmoren ikke lenger reagerer på kroppens eget graviditetsbevarende hormon, progesteron. Dermed stanser den videre utviklingen av graviditeten. Etter inntak av tablettene drar du hjem og skal leve så normalt som mulig.

Kan man gå på jobb etter abort?

Arbeid/sykmelding

Sykmelding er ikke nødvendig hvis pasienten ønsker å arbeide. 1–3 dagers sykmelding eller egenmelding er ofte nødvendig etter aborten, men alle tilstander må vurderes individuelt.

Leave a Comment